سفارش تبلیغ
صبا ویژن
مناقصات تامین نیروی انسانی پارس نماد داده ها
   مشخصات مدیر وبلاگ
 
    آمارو اطلاعات

بازدید امروز : 36
بازدید دیروز : 191
کل بازدید : 107240
کل یادداشتها ها : 694

1 2 3 4 5 >
نوشته شده در تاریخ 95/8/29 ساعت 1:5 ع توسط پارس نماد داده ها<ol><li><a href="http://www.parsnamaddata.com/tender/728867/فراخوان-خدمات-مربوط-به-تامین-نیروی-انسانی--نوبت-دوم">فراخوان خدمات مربوط به تامین نیروی انسانی - نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان خدمات مربوط به تامین نیروی انسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href="http://www.parsnamaddata.com/tender/728877/مناقصه-انجام-خدمات-عمومی-اداره-امور-آبدارخانه---">مناقصه انجام خدمات عمومی اداره امور آبدارخانه .....  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه انجام خدمات عمومی اداره امور آبدارخانه ..... </a></li><li><a href="http://www.parsnamaddata.com/tender/728894/مناقصه-انجام-امور-خدمات-پشتیبانی-نوبت-دوم">مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی- نوبت دوم  / مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی- نوبت دوم </a></li><li><a href="http://www.parsnamaddata.com/tender/728965/مناقصه-واگذاری-واحد-ریخته-گری-شمش">مناقصه واگذاری واحد ریخته گری شمش / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری واحد ریخته گری شمش</a></li><li><a href="http://www.parsnamaddata.com/tender/728977/مناقصه-امور-نگهداری-فضای-سبز-تاسیسات-مربوطه--حمل-و-نقل-و-جمع-آوری-پسماند-و---">مناقصه امور نگهداری فضای سبز، تاسیسات مربوطه ، حمل و نقل و جمع آوری پسماند و.....  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه امور نگهداری فضای سبز، تاسیسات مربوطه ، حمل و نقل و جمع آوری پسماند و..... </a></li><li><a href="http://www.parsnamaddata.com/tender/728982/فراخوان-عملیات-اجرایی-ارائه-خدمات-فیزیکی-و-نگهبانی-و---نوبت-دوم">فراخوان عملیات اجرایی ارائه خدمات فیزیکی و نگهبانی و ...  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی ارائه خدمات فیزیکی و نگهبانی و ...  نوبت دوم</a></li><li><a href="http://www.parsnamaddata.com/tender/728992/فراخوان-عملیات-نگهداری-پارک-هاو-فضاهای-سبز">فراخوان عملیات نگهداری پارک هاو فضاهای سبز / فراخوان عملیات نگهداری پارک هاو فضاهای سبز</a></li><li><a href="http://www.parsnamaddata.com/tender/728995/مناقصه-امور-خدماتی--نظافتی-و-بهداشتی">مناقصه امور خدماتی ، نظافتی و بهداشتی / آگهی مناقصه , مناقصه امور خدماتی ، نظافتی و بهداشتی</a></li><li><a href="http://www.parsnamaddata.com/tender/729006/مناقصه-عملیات-حفاظت-نگهداری-و-بهره-برداری-از-تاسیسات-تامین-و-انتقال-آب-نوبت-دوم">مناقصه عملیات حفاظت، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات تامین و انتقال آب نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی عملیات حفاظت، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات تامین و انتقال آب نوبت دوم </a></li><li><a href="http://www.parsnamaddata.com/tender/729010/مناقصه-اجرای-واگذاری-خدمات-شهری-(شامل-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله-های-سطح-شهر)-نوبت-دوم">مناقصه  اجرای واگذاری خدمات شهری (شامل رفت و روب و جمع آوری زباله های سطح شهر) نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه  اجرای واگذاری خدمات شهری (شامل رفت و روب و جمع آوری زباله های سطح شهر) نوبت دوم </a></li><li><a href="http://www.parsnamaddata.com/tender/729020/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-مربوط-به-توزیع-و-فروش-بلیت-و--">مناقصه واگذاری امور خدماتی مربوط به توزیع و فروش بلیت و... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه واگذاری امور خدماتی مربوط به توزیع و فروش بلیت و...</a></li><li><a href="http://www.parsnamaddata.com/tender/729022/مناقصه-حفر-قبر-و-ساخت-دال-بتنی-و-حمل-میت-مرحله-دوم">مناقصه حفر قبر و ساخت دال بتنی و حمل میت مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه حفر قبر و ساخت دال بتنی و حمل میت مرحله دوم</a></li><li><a href="http://www.parsnamaddata.com/tender/729052/مناقصه-احداث-و-نگهداری-فضای-سبز-فازهای-5-و-6-شهر-جدید-پرند-تجدید-نوبت-دوم">مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز فازهای 5 و 6 شهر جدید پرند تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز فازهای 5 و 6 شهر جدید پرند تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href="http://www.parsnamaddata.com/tender/729058/آگهی-مناقصه-عمومی-عملیات-رفت-و-روب-و-حمل-زباله-نوبت-دوم">آگهی مناقصه عمومی عملیات رفت و روب و حمل زباله- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی عملیات رفت و روب و حمل زباله- نوبت دوم </a></li><li><a href="http://www.parsnamaddata.com/tender/729071/مناقصه-نگهداری-و-نگهبانی-فضای-سبز-جزیره">مناقصه نگهداری و نگهبانی فضای سبز جزیره  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری و نگهبانی فضای سبز جزیره </a></li><li><a href="http://www.parsnamaddata.com/tender/729082/مناقصه-انجام-امور-خدمات-گازبانی-شهرستان-پردیس">مناقصه انجام امور خدمات گازبانی شهرستان پردیس / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور خدمات گازبانی شهرستان پردیس</a></li><li><a href="http://www.parsnamaddata.com/tender/729084/مناقصه-انجام-امور-تعمیر--نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-الکتریکی-و-مکانیکی">مناقصه انجام امور تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی  / فراخوان مناقصه, مناقصه انجام امور تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی</a></li><li><a href="http://www.parsnamaddata.com/tender/729089/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-ناحیه-صنعتی-و-شهرکهای-طالقانی-و-شهید-رجایی-نوبت-دوم-مرحله-اول">مناقصه واگذاری امور خدمات شهری ناحیه صنعتی و شهرکهای طالقانی و شهید رجایی- نوبت دوم مرحله اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری ناحیه صنعتی و شهرکهای طالقانی و شهید رجایی-نوبت دوم مرحله اول</a></li><li><a href="http://www.parsnamaddata.com/tender/729092/مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-خدمات-شهری-مرحله-اول-نوبت-دوم">مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات شهری- مرحله اول نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات شهری- مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href="http://www.parsnamaddata.com/tender/729093/مناقصه-تامین-خدمات-پشتیبانی-تجمیعی-تاسیسات-اندازه-گیری-گاز-جلفا-و-نوردوز-نوبت-دوم">مناقصه تامین خدمات پشتیبانی تجمیعی تاسیسات اندازه گیری گاز جلفا و نوردوز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده , مناقصه تامین خدمات پشتیبانی تجمیعی تاسیسات اندازه گیری گاز جلفا و نوردوز نوبت دوم</a></li><li><a href="http://www.parsnamaddata.com/tender/729100/مناقصه-واگذاری-واحد-اجرائیات-و-پلیس-ساختمان-شهرداری-نوبت-دوم">مناقصه واگذاری واحد اجرائیات و پلیس ساختمان شهرداری  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری واحد اجرائیات و پلیس ساختمان شهرداری  نوبت دوم </a></li><li><a href="http://www.parsnamaddata.com/tender/729105/مناقصه-عملیات-اجرایی-خدمات-شهری">مناقصه عملیات اجرایی خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  عملیات اجرایی خدمات شهری</a></li><li><a href="http://www.parsnamaddata.com/tender/729132/مناقصه-نگهداری-سرویس-تعمیر-و-راهبری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی-بیمارستان-95-7-4">مناقصه نگهداری، سرویس، تعمیر، و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بیمارستان  95.7.4 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری، سرویس، تعمیر، و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بیمارستان  95.7.4</a></li><li><a href="http://www.parsnamaddata.com/tender/729150/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-الکتریکی--مکانیکی-و--">مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات الکتریکی , مکانیکی و ... / آگهی مناقصه عمومی , تعمیر و نگهداری تاسیسات الکتریکی , مکانیکی و ...</a></li><li><a href="http://www.parsnamaddata.com/tender/729199/مناقصه-انجام-امور-حفاظت-و-حراست-از-اراضی">مناقصه انجام امور حفاظت و حراست از اراضی  / آگهی مناقصه ، مناقصه انجام امور حفاظت و حراست از اراضی </a></li><li><a href="http://www.parsnamaddata.com/tender/729220/مناقصه-انجام-خدمات-نظافت-و-آبدارخانه--نوبت-دوم">مناقصه انجام خدمات نظافت و آبدارخانه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات نظافت و آبدارخانه - نوبت دوم</a></li><li><a href="http://www.parsnamaddata.com/tender/729225/مناقصه-انجام-خدمات-حجمی-(فنی--عمومی-و-اداری-و-آزمایشگاه)-شهرستان-ایرانشهر-و">مناقصه انجام خدمات حجمی (فنی ، عمومی و اداری و آزمایشگاه) شهرستان ایرانشهر و  / مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ، مناقصه انجام خدمات حجمی (فنی ، عمومی و اداری و آزمایشگاه) شهرستان ایرانشهر و </a></li><li><a href="http://www.parsnamaddata.com/tender/729235/فراخوان-مناقصه-خدمات-و-باغبانی-و-تنظیفات-منطقه-سه">فراخوان مناقصه خدمات و باغبانی و تنظیفات منطقه سه  / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خدمات و باغبانی و تنظیفات منطقه سه </a></li><li><a href="http://www.parsnamaddata.com/tender/729258/مناقصه-تامین-خدمات-پشتیبانی-فنی-تاسیسات-فنی--ساوه-و-سراجه">مناقصه تامین خدمات پشتیبانی فنی تاسیسات فنی ، ساوه و سراجه  / مناقصه تامین خدمات پشتیبانی فنی تاسیسات فنی ، ساوه و سراجه </a></li><li><a href="http://www.parsnamaddata.com/tender/729278/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-از-جمله-حفظ-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-نظافت-معابر-شهری-و--">مناقصه واگذاری امور خدمات شهری از جمله حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز، نظافت معابر شهری و... / مناقصه,مناقصه واگذاری امور خدمات شهری از جمله حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز، نظافت معابر شهری و...</a></li><li><a href="http://www.parsnamaddata.com/tender/729285/مناقصه-واگذاری-خدمات-تربیت-بدنی-نوبت-دوم">مناقصه واگذاری خدمات تربیت بدنی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات تربیت بدنی نوبت دوم</a></li><li><a href="http://www.parsnamaddata.com/tender/729321/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-امورات-جمع-آوری-زباله-و-رفت-و-روب-سطح-شهر--">مناقصه تامین نیروی انسانی جهت امورات جمع آوری زباله و رفت و روب سطح شهر... / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی جهت امورات جمع آوری زباله و رفت و روب سطح شهر...</a></li><li><a href="http://www.parsnamaddata.com/tender/729339/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی">مناقصه واگذاری امور خدماتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری امور خدماتی</a></li><li><a href="http://www.parsnamaddata.com/tender/729366/مناقصه-نیروی-انسانی--چاپ-دوم">مناقصه نیروی انسانی - چاپ دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه نیروی انسانی - چاپ دوم</a></li><li><a href="http://www.parsnamaddata.com/tender/729389/فراخوان-تامین-بخشی-از-خدمات-مربوط-به-تامین-نیروی-انسانی-نوبت-دوم">فراخوان تامین بخشی از خدمات مربوط به تامین نیروی انسانی- نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان تامین بخشی از خدمات مربوط به تامین نیروی انسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href="http://www.parsnamaddata.com/tender/729400/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-ماشین-نویسی--باغبانی-و-امور-نظافت-پاویون-پزشکان">مناقصه واگذاری امور مربوط به ماشین نویسی ، باغبانی و امور نظافت پاویون پزشکان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور مربوط به ماشین نویسی ، باغبانی و امور نظافت پاویون پزشکان</a></li><li><a href="http://www.parsnamaddata.com/tender/729404/فراخوان-واگذاری-مناقصه-حفظ--حراست-و-نگهداری-عرصه-های-فضای-سبز">فراخوان واگذاری مناقصه حفظ ، حراست و نگهداری عرصه های فضای سبز  / مناقصه , فراخوان واگذاری مناقصه حفظ ، حراست و نگهداری عرصه های فضای سبز </a></li><li><a href="http://www.parsnamaddata.com/tender/729418/دعوتنامه-تامین-خدمات-حفاظت-و-نگهبانی-بیمارستان-امام-خمینی">دعوتنامه تامین خدمات حفاظت و نگهبانی بیمارستان امام خمینی / دعوتنامه تامین خدمات حفاظت و نگهبانی بیمارستان امام خمینی</a></li><li><a href="http://www.parsnamaddata.com/tender/729427/مناقصه-واگذاری-ارایه-خدمات-امورات-حفاظتی-و-مراقبتی">مناقصه واگذاری ارایه خدمات، امورات حفاظتی و مراقبتی / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری ارایه خدمات، امورات حفاظتی و مراقبتی</a></li><li><a href="http://www.parsnamaddata.com/tender/729428/تجدید-مناقصه-خرید-سرویس-و-نگهداری-تاسیسات-و-آسانسور">تجدید مناقصه خرید سرویس و نگهداری تاسیسات و آسانسور / آگهی تجدید مناقصه تک مرحله ای,مناقصه خرید سرویس و نگهداری تاسیسات و آسانسور</a></li><li><a href="http://www.parsnamaddata.com/tender/729430/آگهی-مناقصه--واگذاری-مدیریت-و-اداره-امور-انبار-استان">آگهی مناقصه   واگذاری مدیریت و اداره امور انبار استان / آگهی مناقصه  ،آگهی مناقصه   واگذاری مدیریت و اداره امور انبار استان</a></li></ol>  نوشته شده در تاریخ 95/8/26 ساعت 3:56 ع توسط پارس نماد داده ها


نوشته شده در تاریخ 95/8/25 ساعت 3:52 ع توسط پارس نماد داده ها


 1. مناقصه تامین نیروی انسانی واحد اجراییات نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی واحد اجراییات نوبت دوم
 2. مناقصه انجام امور خدمات گازبانی شهرستان پاکدشت نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور خدمات گازبانی شهرستان پاکدشت نوبت دوم
 3. مناقصه واگذاری امور جاری آرامستان رضوان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور جاری آرامستان رضوان نوبت دوم
 4. مناقصه عمومی پروژه آماده سازی و تصویربرداری اسناد و مدارک اداره کل - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه آماده سازی و تصویربرداری اسناد و مدارک اداره کل - نوبت دوم
 5. فراخوان حفاظت از اراضی متعلق به دولت به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن / فراخوان حفاظت از اراضی متعلق به دولت به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن
 6. مناقصه نگهداری فضای سبز فاز 3 - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز فاز 3 - نوبت دوم
 7. آگهی مناقصه ساماندهی درختان معابر فرعی / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه ساماندهی درختان معابر فرعی
 8. مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان ج ناحیه یک / مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان ج ناحیه یک
 9. مناقصه تامین نیروی انسانی جهت نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی جهت نگهبانی
 10. مناقصه واگذاری کلیه عملیات (صفر تا صددرصد) رفت و روب و جمع آوری و حمل و دفن زباله های شهری و ... / فراخوان عمومی, مناقصه واگذاری کلیه عملیات (صفر تا صددرصد) رفت و روب و جمع آوری و حمل و دفن زباله های شهری و ...
 11. فراخوان مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی مراکز بهره برداری خطوط لوله همدان....نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی مراکز بهره برداری خطوط لوله همدان....نوبت دوم
 12. مناقصه راهبری و نگهداشت جایگاه شرکتی کرج- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه راهبری و نگهداشت جایگاه شرکتی کرج- نوبت دوم
 13. مناقصه تهیه، طبخ، توزیع غذا و ... / آگهی مناقصه,مناقصه تهیه، طبخ، توزیع غذا و ... نوبت دوم
 14. فراخوان تامین خدمات عمومی و پشتیبانی تاسیسات تقویت فشار گاز -نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان تامین خدمات عمومی و پشتیبانی تاسیسات تقویت فشار گاز -نوبت دوم
 15. مناقصه انجام خدمات شهری و تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات شهری و تامین نیروی انسانی
 16. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز تاسیسات وابسته جدول تلوبالا (لتیان) / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز تاسیسات وابسته جدول تلوبالا (لتیان)
 17. مناقصه عملیات حفر قبر و تنظیف و رفت و روب و جمع آوری زباله / آگهی مناقصه عمومی،مناقصه عملیات حفر قبر و تنظیف و رفت و روب و جمع آوری زباله
 18. مناقصه خدمات عمومی رفت و روب، تنظیف رسیدگی به سرویسهای بهداشتی، ... / مناقصه , مناقصه خدمات عمومی رفت و روب، تنظیف رسیدگی به سرویسهای بهداشتی، ...
 19. مناقصه واگذاری انجام امور مدیریت ، خدمات و اخذ بهاء خدمات تیر پارک -95.6.31 / مناقصه, مناقصه واگذاری انجام امور مدیریت ، خدمات و اخذ بهاء خدمات تیر پارک -95.6.31
 20. آگهی مناقصه خدمات شهری و نگهداری فضای سبز شهرداری رامجرد / مناقصه,آگهی مناقصه خدمات شهری و نگهداری فضای سبز شهرداری رامجرد
 21. مناقصه انجام امور خدمات عمومی و نظافتی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام امور خدمات عمومی و نظافتی
 22. فراخوان حراست، حفاظت و نگهبانی بندر - نوبت اول / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان حراست، حفاظت و نگهبانی بندر - نوبت اول
 23. فراخوان مناقصه تامین خدمات حراست و نگهبانی از پستهای اماکن مرکزی ستاد نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه تامین خدمات حراست و نگهبانی از پستهای اماکن مرکزی ستاد نوبت دوم
 24. مناقصه مربوط به خدمات کمک رانندگی و سایر خدمات جنبی / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , مناقصه مربوط به خدمات کمک رانندگی و سایر خدمات جنبی
 25. مناقصه مربوط به انجام خدمات هدایت و نگهداری وسائط نقلیه سنگین و کمک رانندگی و ... / فراخوان مناقصه , مناقصه مربوط به انجام خدمات هدایت و نگهداری وسائط نقلیه سنگین و کمک رانندگی و ...
 26. مناقصه واگذاری امور تنظیفات و خدمات پرستاری و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور تنظیفات و خدمات پرستاری و ...نوبت دوم
 27. تجدید مناقصه تامین 170 نفر نیروی انسانی مورد نیاز جهت جمع آوری سد معبر و.... / آگهی مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه تامین 170 نفر نیروی انسانی مورد نیاز جهت جمع آوری سد معبر و....
 28. مناقصه واگذاری امور تنظیفات و خدمات پرستاری و ... نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور تنظیفات و خدمات پرستاری و ...نوبت اول
 29. مناقصه خدمات تربیت بدنی / مناقصه , مناقصه خدمات تربیت بدنی
 30. اصلاحیه مناقصه تامین نیروی انسانی -اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی-اصلاحیه
 31. تجدید مناقصه جمع آوری و رفع سد معبر 95.6.29 / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه جمع آوری و رفع سد معبر 95.6.29
 32. دعوتنامه ارائه خدمات کامپیوتری خدمات مشترکین / دعوتنامه ارائه خدمات کامپیوتری خدمات مشترکین

نوشته شده در تاریخ 95/8/24 ساعت 3:26 ع توسط پارس نماد داده ها


 1. مناقصه واگذاری نگهداری فضای سبز ناحیه یک / مناقصه واگذاری نگهداری فضای سبز ناحیه یک
 2. مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان ب ناحیه 1 منطقه 9 / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان ب ناحیه 1 منطقه 9
 3. مناقصه مدیریت و کلیه خدمات مربوط به اداره آب و فاضلاب .....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مدیریت و کلیه خدمات مربوط به اداره آب و فاضلاب .....نوبت دوم
 4. مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین وسایط نقلیه سنگین و .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین وسایط نقلیه سنگین و .... نوبت دوم
 5. مناقصه عملیات تنظیف و نگهداری تخلیه و بازکردن مجرای سرویس های بهداشتی / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات تنظیف و نگهداری تخلیه و بازکردن مجرای سرویس های بهداشتی
 6. فراخوان شناسایی پیمانکار جهت ارائه خدمات عمومی و فنی ساده دفتر مرکزی / فراخوان عمومی برای شناسایی پیمانکار , فراخوان شناسایی پیمانکار جهت ارائه خدمات عمومی و فنی ساده دفتر مرکزی
 7. مناقصه خدمات مورد نیاز نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات مکانیک پالایشگاه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات مورد نیاز نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات مکانیک پالایشگاه
 8. مناقصه واگذاری رفت و روب سطح شهر - جمع اوری و حمل و نقل زباله به صورت حجمی.... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری رفت و روب سطح شهر - جمع اوری و حمل و نقل زباله به صورت حجمی.... تجدید
 9. مناقصه انجام خدمات کارکنان پیمانکاری (حجمی) جهت اپراتوری تلفن... / اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات کارکنان پیمانکاری (حجمی) جهت اپراتوری تلفن...
 10. مناقصه انجام کار نسوزکاری قسمت های مختلف خطوط تولید .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام کار نسوزکاری قسمت های مختلف خطوط تولید ....
 11. مناقصه تخلیه و بارگیری 300.000 تن محصولات علوفه ای / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تخلیه و بارگیری 300.000 تن محصولات علوفه ای
 12. مناقصه انجام تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات
 13. آگهی مناقصه عمومی واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی
 14. مناقصه فیدرگیری جدید پست 63/20 کیلوولت چلگرد... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه فیدرگیری جدید پست 63/20 کیلوولت چلگرد...
 15. فراخوان حفاظت اراضی دولتی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان حفاظت اراضی دولتی
 16. مناقصه خدمات عمومی نظافت دانشگاه .....مرحله دوم / مناقصه , مناقصه خدمات عمومی نظافت دانشگاه .....مرحله دوم
 17. مناقصه واگذاری امور خدمات شهری شامل رفت و روب و ...تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری شامل رفت و روب و ... تجدید
 18. مناقصه انجام امور خدمات شهری شهرداری - مرحله سوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام امور خدمات شهری شهرداری - مرحله سوم نوبت دوم
 19. تجدید مناقصه تامین 130 نفر نیروی نگهبان جه حفاظت فیزیکی اماکن نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه تامین 130 نفر نیروی نگهبان جه حفاظت فیزیکی اماکن ... نوبت دوم
 20. مناقصه امور مربوطه به ارائه خدمات تامین و بکارگماری نیروی انسانی ساده / آگهی مناقصه ,مناقصه امور مربوطه به ارائه خدمات تامین و بکارگماری نیروی انسانی ساده
 21. تجدید نظر مناقصه حفاظت و نگهداری اراضی ملی 95.6.29 / تجدید نظر فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه حفاظت و نگهداری اراضی ملی نوبت اول 95.6.29
 22. مناقصه انجام امور خدمات گازبانی شهرستان پاکدشت / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور خدمات گازبانی شهرستان پاکدشت
 23. اصلاحیه مناقصه انجام امور مربوط به تعمیر و نگهداری و بهره برداری تجهیزات آتش نشانی- اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه , مناقصه انجام امور مربوط به تعمیر و نگهداری و بهره برداری تجهیزات آتش نشانی و ...-اصلاحیه
 24. مناقصه انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرستان های تحت پوشش نوبت دوم / مناقصه , مناقصه انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرستان های تحت پوشش نوبت دوم
 25. مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز 95.6.29 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز 95.6.29
 26. مناقصه انجام خدمات مورد نیاز در منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات مورد نیاز در منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی
 27. مناقصه خدمات قرائت ، توزیع و وصول مطالبات و قطع انشعابات بدهکار و غیرمجاز مشترکین تجدید نوبت دوم / مناقصه خدمات قرائت ، توزیع و وصول مطالبات و قطع انشعابات بدهکار و غیرمجاز مشترکین تجدید نوبت دوم
 28. مناقصه راهبری خودروهای استیجاری ناحیه ماهشهر - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه راهبری خودروهای استیجاری ناحیه ماهشهر - نوبت دوم
 29. فراخوان مناقصه مربوط به انجام حخدمات کمک رانندگی وسایر خدمات جنبی / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه مربوط به انجام حخدمات کمک رانندگی وسایر خدمات جنبی
 30. مناقصه انجام خدمات تهیه و پخت ، سرو و توزیع سه وعده غذا و خدمات اتاقداری / مناقصه , مناقصه انجام خدمات تهیه و پخت ، سرو و توزیع سه وعده غذا و خدمات اتاقداری
 31. مناقصه نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی شهرستانهای ناحیه مرکز استان فارس تجدید / مناقصه نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی شهرستانهای ناحیه مرکز استان فارس تجدید
 32. مناقصه نسبت به واگذاری واحدهای خدمات شهری , فضای سبز , موتوری و تاسیسات / آگهی مناقصه,مناقصه نسبت به واگذاری واحدهای خدمات شهری , فضای سبز , موتوری و تاسیسات

نوشته شده در تاریخ 95/8/23 ساعت 3:48 ع توسط پارس نماد داده ها


 1. فراخوان مناقصه انجام خدمات نیروی ارکان ثالث واحد تهویه و برق خدمات مهندسی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی) , فراخوان مناقصه انجام خدمات نیروی ارکان ثالث واحد تهویه و برق خدمات مهندسی نوبت دوم
 2. مناقصه راهبری ناحیه- خدمات- تعمیر و نگهداشت- عملیات انبار نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه راهبری ناحیه- خدمات- تعمیر و نگهداشت- عملیات انبار نوبت دوم
 3. فراخوان شناسایی، طبقه بندی و انباشت اقلام تحویلی به جا مانده از طرح توسعه / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان شناسایی، طبقه بندی و انباشت اقلام تحویلی به جا مانده از طرح توسعه
 4. مناقصه راهبری و نگهداشت جایگاه شرکتی کرج / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه راهبری و نگهداشت جایگاه شرکتی کرج
 5. آگهی ارزیابی کیفی انجام امور مربوط به اطلاع رسانی و کنترل بلیت / آگهی ارزیابی کیفی ، آگهی ارزیابی انجام امور مربوط به اطلاع رسانی و کنترل بلیت
 6. ارزیابی کیفی انجام امور مربوط به خدمات فنی ، بهره برداری پله های برقی ، رمپ های برقی.... / آگهی ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی انجام امور مربوط به خدمات فنی ، بهره برداری پله های برقی ، رمپ های برقی....
 7. مناقصه انجام امور نگهداری و پرورش ، کاشت و داشت مجموعه فضای سبز دانشگاه شامل آبیاری ... / مناقصه , مناقصه انجام امور نگهداری و پرورش ، کاشت و داشت مجموعه فضای سبز دانشگاه شامل آبیاری ...
 8. مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی نوبت دوم
 9. مناقصه نگهداری و پشتیبانی از تاسیسات موتورخانه مرکزی -95.6.28 / آگهی مناقصه ,مناقصه نگهداری و پشتیبانی از تاسیسات موتورخانه مرکزی -95.6.28
 10. فراخوان مناقصه جهت تامین نیروی انسانی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه جهت تامین نیروی انسانی نوبت دوم
 11. مناقصه اجرای واگذاری خدمات شهری (شامل رفت و روب و جمع آوری زباله های سطح شهر) / مناقصه , مناقصه اجرای واگذاری خدمات شهری (شامل رفت و روب و جمع آوری زباله های سطح شهر)
 12. مناقصه واگذاری واحد اجرائیات و پلیس ساختمان شهرداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری واحد اجرائیات و پلیس ساختمان شهرداری
 13. مناقصه انجام بخشی از خدمات پشتیبانی در مشاغل خدماتی و اداری مالی و فنی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام بخشی از خدمات پشتیبانی در مشاغل خدماتی و اداری مالی و فنی-نوبت دوم
 14. مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، گازبانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، گازبانی - نوبت دوم
 15. مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی
 16. مناقصه واگذاری امور پشتیبانی سازمان بابت ماشین نویسی ، نگهبانی و سایر امور محوله / مناقصه واگذاری امور پشتیبانی سازمان بابت ماشین نویسی ، نگهبانی و سایر امور محوله
 17. مناقصه انجام عملیات قرائت و توزیع قبوض اشتراکات آبفای شرق نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات قرائت و توزیع قبوض اشتراکات آبفای شرق نوبت دوم
 18. مناقصه عملیات رفت و روب , تنظیف شهری و فضای سبز / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات رفت و روب , تنظیف شهری و فضای سبز
 19. فراخوان مناقصه انجام خدمات روزانه اداره عملیات و جوشکاری نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی) , فراخوان مناقصه انجام خدمات روزانه اداره عملیات و جوشکاری نوبت دوم
 20. مناقصه تهیه، طبخ، توزیع غذا و ... / آگهی مناقصه,مناقصه تهیه، طبخ، توزیع غذا و ...
 21. مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز کارخانه / مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز کارخانه
 22. مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت شرکت / مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت شرکت
 23. مناقصه انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرستان های تحت پوشش / مناقصه , مناقصه انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرستان های تحت پوشش
 24. مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
 25. مناقصه خدمات قرائت ، توزیع و وصول مطالبات و قطع انشعابات بدهکار و غیرمجاز مشترکین تجدید / مناقصه خدمات قرائت ، توزیع و وصول مطالبات و قطع انشعابات بدهکار و غیرمجاز مشترکین تجدید
 26. مناقصه واگذاری امور نظافت مرکز آموزشی درمانی فاطمیه / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری امور نظافت مرکز آموزشی درمانی فاطمیه
 27. فراخوان تامین بخشی از خدمات مربوط به تامین نیروی انسانی / فراخوان , فراخوان تامین بخشی از خدمات مربوط به تامین نیروی انسانی
 28. فراخوان خدمات مربوط به تامین نیروی انسانی / فراخوان , فراخوان خدمات مربوط به تامین نیروی انسانی
 29. مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات شهری / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات شهری
 30. مناقصه خدمات تامین نیروی انسانی آشپزخانه بیمارستان امیرالمومنین ع اهواز / آگهی اول مناقصه, مناقصه خدمات تامین نیروی انسانی آشپزخانه بیمارستان امیرالمومنین ع اهواز
 31. فراخوان مناقصه تامین خدمات حراست و نگهبانی از پستهای اماکن مرکزی ستاد / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه تامین خدمات حراست و نگهبانی از پستهای اماکن مرکزی ستاد
 32. مناقصه عمومی پروژه آماده سازی و تصویربرداری اسناد و مدارک اداره کل / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه آماده سازی و تصویربرداری اسناد و مدارک اداره کل
 33. مناقصه واگذاری امور خدمات شهری ناحیه صنعتی و شهرکهای طالقانی و شهید رجایی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری ناحیه صنعتی و شهرکهای طالقانی و شهید رجایی
 34. مناقصه امور خدمات نظافت و فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه امور خدمات نظافت و فضای سبز نوبت دوم
 35. مناقصه انجام سرویس و نگهداری و تعمیر تاسیسات نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انجام سرویس و نگهداری و تعمیر تاسیسات نوبت دوم
 36. فراخوان مراقبت از منازل سازمانی / فراخوان , فراخوان مراقبت از منازل سازمانی
 37. تجدید مناقصه تامین نگهبانی از اماکن منازل ادارات و ... / آگهی مناقصه, تجدید مناقصه تامین نگهبانی از اماکن منازل ادارات و ...
 38. اصلاحیه مناقصه قرائت کنتور و پخش قبوض مشترکین عادی ...- اصلاحیه / اصلاحیه,مناقصه مناقصه قرائت کنتور و پخش قبوض مشترکین عادی ...- اصلاحیهطراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ