سفارش تبلیغ
صبا ویژن
مناقصات تامین نیروی انسانی پارس نماد داده ها
   مشخصات مدیر وبلاگ
 
    آمارو اطلاعات

بازدید امروز : 42
بازدید دیروز : 191
کل بازدید : 107246
کل یادداشتها ها : 694

1 2 3 4 >
نوشته شده در تاریخ 95/9/30 ساعت 3:12 ع توسط پارس نماد داده ها


 1. مناقصه ساماندهی درختان معابر فرعی (دفترچه شماره 2) تجدید 95/8/4 / آگهی تجدید مناقصه ، مناقصه ساماندهی درختان معابر فرعی (دفترچه شماره 2) تجدید 95/8/4
 2. تجدید مناقصه امور مربوط به فضای سبز و سایر خدمات عمومی در سطح ادارات استان تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه امور مربوط به فضای سبز و سایر خدمات عمومی در سطح ادارات استان تجدید نوبت دوم
 3. تجدید مناقصه خرید گل و گیاه / آگهی مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه خرید گل و گیاه
 4. مناقصه انجام فعالیتهای خدمات دبیرخانه، نظافت، امور دفتری، پشتیبانی فضای سبز و سرایداری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام فعالیتهای خدمات دبیرخانه، نظافت، امور دفتری، پشتیبانی فضای سبز و سرایداری
 5. مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز اراضی مشجر تجدید / تجدید آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز اراضی مشجر تجدید
 6. تجدید مناقصه تامین خدمات مهمانپذیری تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,تجدید مناقصه تامین خدمات مهمانپذیری
 7. مناقصه عمومی حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز مناطق 2 و 3 / مناقصه , مناقصه عمومی حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز مناطق 2 و 3
 8. مناقصه انجام کلیه امور مربوط به نگهداری و آرایش دپو نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام کلیه امور مربوط به نگهداری و آرایش دپو نوبت دوم
 9. مناقصه نسبت به واگذاری واحدهای خدمات شهری , فضای سبز , موتوری و تاسیسات - مرحله دوم / آگهی مناقصه,مناقصه نسبت به واگذاری واحدهای خدمات شهری , فضای سبز , موتوری و تاسیسات - مرحله دوم


  نوشته شده در تاریخ 95/9/29 ساعت 4:3 ع توسط پارس نماد داده ها


 1. مناقصه احداث و توسعه فضای سبز پارک خطی حاشیه کال آب و برق -95.8.3 / مناقصه , مناقصه احداث و توسعه فضای سبز پارک خطی حاشیه کال آب و برق -95.8.3
 2. مناقصه پروژه احداث فضای سبز کال امیر آباد فاز دو -95.8.2 / آگهی مناقصه,مناقصه پروژه احداث فضای سبز کال امیر آباد فاز دو -95.8.2
 3. مناقصه خدمات نگهداری فضای سبز شرکت - نوبت دوم / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه خدمات نگهداری فضای سبز شرکت- نوبت دوم
 4. تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز
 5. مناقصه کلیه امور خدماتی شامل نظافت ، فضای سبز / مناقصه کلیه امور خدماتی شامل نظافت ، فضای سبز
 6. تجدید مناقصه امور مربوط به فضای سبز و سایر خدمات عمومی در سطح ادارات استان تجدید / تجدید مناقصه , مناقصه امور مربوط به فضای سبز و سایر خدمات عمومی در سطح ادارات استان تجدید نوبت اول
 7. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز / مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز
 8. تجدید مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز قسمت G منطقه سه تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده G منطقه سه - تجدید نوبت دوم
 9. مناقصه پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه صنعتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه صنعتی
 10. مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان نرگس.... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان نرگس ....
 11. تجدید مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز قسمت H منطقه سه تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده H منطقه سه نوبت دوم
 12. مناقصه انجام امورات مربوط به حوزه خدمات شهری شامل جمع آوری و حمل و دفن زباله و ... / مناقصه , مناقصه انجام امورات مربوط به حوزه خدمات شهری شامل جمع آوری و حمل و دفن زباله و ...
 13. مناقصه اجرای بخشی از خدمات شهری شامل نظافت معابر / مناقصه اجرای بخشی از خدمات شهری شامل نظافت معابر
 14. مناقصه امور خدماتی شامل فضای سبز، جمع آوری زباله و تنظیف و پاکسازی معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدماتی شامل فضای سبز، جمع آوری زباله و تنظیف و پاکسازی معابر سطح شهر
 15. ارزیابی مناقصه امور خدماتی خود در بخش ترمیم و نگهداری فضای سبز / ارزیابی , ارزیابی مناقصه امور خدماتی خود در بخش ترمیم و نگهداری فضای سبز
 16. فراخوان مربوط به انجام خدمات نگهداری فضای سبز ادارات ... / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مربوط به انجام خدمات نگهداری فضای سبز ادارات ...
 17. فراخوان حفظ و نگهداری و آبیاری فضای سبز و پارکهای عمومی / فراخوان , فراخوان حفظ و نگهداری و آبیاری فضای سبز و پارکهای عمومی مرحله اول

نوشته شده در تاریخ 95/9/28 ساعت 3:0 ع توسط پارس نماد داده ها


 1. مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، خدمات گازبانی.... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، خدمات گازبانی.... نوبت دوم
 2. مناقصه پاسخگویی به خدمات تلفنی اطلاعات 118 نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه پاسخگویی به خدمات تلفنی اطلاعات 118 نوبت دوم
 3. مناقصه پیمانسپاری امور تولیدی و پشتیبانی صنعت نسوز- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیمانسپاری امور تولیدی و پشتیبانی صنعت نسوز- نوبت دوم
 4. مناقصه تامین خدمات نیروی انسانی - نوبت دوم / آگهی عمومی ارزیابی کیفی , مناقصه تامین خدمات نیروی انسانی - نوبت دوم
 5. تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی جهت نگهبانی مرکز رودشور و کادر اداری نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی جهت نگهبانی مرکز رودشور و کادر اداری نوبت دوم
 6. مناقصه خدمات نظافت و شستشوی ناوگان خطوط 2 و 4 و 6 ... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات نظافت و شستشوی ناوگان خطوط 2 و 4 و 6 ... نوبت دوم
 7. مناقصه خدمات نظافت و شستشوی ناوگان خط 5 ... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات نظافت و شستشوی ناوگان خط 5 ... نوبت دوم
 8. مناقصه انجام خدمات نظافت و شستشوی ناوگان خطوط 1 و 3 و 7 .... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات نظافت و شستشوی ناوگان خطوط 1 و 3 و 7 .... نوبت دوم
 9. مناقصه راهبری خودروهای استیجاری .... / مناقصه راهبری خودروهای استیجاری ....
 10. آگهی مناقصه انجام عملیات غیر مکانیزه و هرس باردهی امور باغبانی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه انجام عملیات غیر مکانیزه و هرس باردهی امور باغبانی - نوبت دوم
 11. مناقصه نظافت و خدمات عمومی کارگاهها / مناقصه ,مناقصه نظافت و خدمات عمومی کارگاهها نوبت اول
 12. مناقصه نظافت محوطه و ساختمانها / مناقصه ,مناقصه نظافت محوطه و ساختمانها
 13. مناقصه انجام خدمات تهیه و پخت ، سرو و توزیع سه وعده غذا و خدمات اتاقداری / مناقصه , مناقصه انجام خدمات تهیه و پخت ، سرو و توزیع سه وعده غذا و خدمات اتاقداری ... نوبت اول
 14. مناقصه انجام امور دبیرخانه نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه انجام امور دبیرخانه نوبت دوم
 15. مناقصه انجام خدمات راهبردی تاسیسات روستاهای سطح شهرستان بجنورد / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات راهبردی تاسیسات روستاهای سطح شهرستان بجنورد
 16. فراخوان مناقصه تعمیرات و سرویس دستگاههای برودتی و سرمایشی منطقه یک تجدید- نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی / یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تعمیرات و سرویس دستگاههای برودتی و سرمایشی منطقه یک تجدید- نوبت دوم
 17. مناقصه انجام فعالیتهای بهره برداری رفع اتفاقات شبکه , انشعابات و خطوط انتقال و نگهداری تاسیسات ... / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام فعالیتهای بهره برداری رفع اتفاقات شبکه , انشعابات و خطوط انتقال و نگهداری تاسیسات ...
 18. تجدید مناقصه واگذاری امور خدماتی ، دبیرخانه و پذیرایی اداره کل پشتیبانی نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدماتی ، دبیرخانه و پذیرایی اداره کل پشتیبانی نوبت دوم
 19. مناقصه واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری از جایگاه های شرکتی دو منظوره / آگهی فراخوان مناقصات عمومی, مناقصه واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری از جایگاه های شرکتی دو منظوره
 20. مناقصه انجام خدمات درآمدی و خدمات فنی و اجرایی امور مشترکین / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات درآمدی و خدمات فنی و اجرایی امور مشترکین
 21. مناقصه انجام خدمات امداد و وصول مطالبات و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات امداد و وصول مطالبات و ...
 22. مناقصه خدمات ارسال مرسولات پستی -نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خدمات ارسال مرسولات پستی -نوبت دوم
 23. فراخوان مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی از اماکن و ... نوبت دوم 95.8.2 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی ساده, فراخوان مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی از اماکن و ... نوبت دوم 95.8.2
 24. فراخوان واگذاری حفظ و نگهداری چمنهای مصنوعی / فراخوان, فراخوان واگذاری حفظ و نگهداری چمنهای مصنوعی
 25. آگهی مناقصه انجام خدمات سم پاشی و ضد عفونی / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه انجام خدمات سم پاشی و ضد عفونی
 26. مناقصه اجرای امور حفظ و نگهداری فضای سبز و ... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای امور حفظ و نگهداری فضای سبز و ...
 27. آگهی مناقصه واگذاری عملیات جمع آوری زباله های خانگی نوبت دوم / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه واگذاری عملیات جمع آوری زباله های خانگی نوبت دوم
 28. مناقصه واگذاری حجمی خدمات کارگاههای مکانیک و الکتریک و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری حجمی خدمات کارگاههای مکانیک و الکتریک و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی
 29. مناقصه تامین خودروهای استیجاری و سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و ... نوبت دوم / آگهی مناقصات عمومی , مناقصه تامین خودروهای استیجاری و سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و ... نوبت دوم
 30. مناقصه تامین 143 نفر نیروی انسانی اداری مورد نیاز مراکز فرهنگی و امور دفتری... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین 143 نفر نیروی انسانی اداری مورد نیاز مراکز فرهنگی و امور دفتری...
 31. مناقصه انجام امور نگهداری فضای سبز و جنگل های مجموعه ورزشی / مناقصه انجام امور نگهداری فضای سبز و جنگل های مجموعه ورزشی
 32. آگهی مناقصه عملیات مربوط به بخش خدمات شهری.... / آگهی مناقصه, آگهی مناقصه عملیات مربوط به بخش خدمات شهری.....
 33. تجدید مناقصه واگذاری بخش نیروی انسانی / تجدید آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری بخش نیروی انسانی
 34. تجدید مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز قسمت H منطقه سه تجدید 95.8.2 / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده H منطقه سه نوبت اول 95.8.2
 35. مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه بهداشت و درمان اشنویه / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه بهداشت و درمان اشنویه
 36. تجدید مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز قسمت G منطقه سه تجدید نوبت اول / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده G منطقه سه - تجدید نوبت اول
 37. مناقصه خدمات پشتیبانی فنی و اداری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات پشتیبانی فنی و اداری نوبت دوم
 38. مناقصه خدمات پشتیبانی شامل فضای سبز و شهرداری طرح نیروگاه اتمی بوشهر - نوبت دوم / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار ,مناقصه خدمات پشتیبانی شامل فضای سبز و شهرداری طرح نیروگاه اتمی بوشهر - نوبت دوم
 39. مناقصه واگذاری قسمتی از خدمات اداری کامپیوتری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری قسمتی از خدمات اداری کامپیوتری
 40. مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز- نوبت دوم ÷÷ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز- نوبت دوم
 41. شناسایی پیمانکار انجام خدمات تامین نیروی انسانی صنعت / آگهی شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار انجام خدمات تامین نیروی انسانی صنعت
 42. فراخوان مناقصه انجام خدمات آبدارخانه های خرمکوشک و ادارات اطراف در منطقه اهواز / فراخوان مناقصه انجام خدمات آبدارخانه های خرمکوشک و ادارات اطراف در منطقه اهواز
 43. مناقصه حفظ ? حراست و نگهداری قسمتی از پارکها و فضای سبز زرین شهر / مناقصه حفظ ? حراست و نگهداری قسمتی از پارکها و فضای سبز زرین شهر

نوشته شده در تاریخ 95/9/24 ساعت 4:22 ع توسط پارس نماد داده ها


 1. فراخوان ارزیابی کیفی انجام امور حجمی خدمات پشتیبانی عمومی مورد نیاز ادارات و ساختمانهای... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی انجام امور حجمی خدمات پشتیبانی عمومی مورد نیاز ادارات و ساختمانهای... نوبت دوم
 2. مناقصه نگهداری فضای سبز / مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز
 3. مناقصه واگذاری فضای سبز و ... اصلاحیه / آگهی اصلاحیه مناقصات,مناقصه واگذاری فضای سبز و ... اصلاحیه
 4. تجدید مناقصه واگذاری امور عملیات انبار ، خدمات و نگهداری در ستاد نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ،تجدید مناقصه واگذاری امور عملیات انبار ، خدمات و نگهداری در ستاد نوبت دوم
 5. تجدید مناقصه امور گازبانی شهرستان پاکدشت نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور گازبانی شهرستان پاکدشت نوبت دوم
 6. تجدید مناقصه حفر چاه و.... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه حفر چاه و....
 7. مناقصه کاشت و نگهداری درختان در محدوده کال کشف رود / آگهی مناقصه, مناقصه کاشت و نگهداری درختان در محدوده کال کشف رود
 8. مناقصه ارائه خدمات کارگری جهت کارخانه آسفالت- سنگ شکن، قطعات بتنی و زیرسازی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ارائه خدمات کارگری جهت کارخانه آسفالت- سنگ شکن، قطعات بتنی و زیرسازی نوبت دوم
 9. مناقصه واگذاری اداره امور جایگاههای شرکتی شماره 1 و 2 بنزین - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری اداره امور جایگاههای شرکتی شماره 1 و 2 بنزین - نوبت دوم
 10. تجدید مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات شهری - نوبت دوم / آگهی مناقصه, تجدید مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات شهری - نوبت دوم
 11. مناقصه انجام خدمات نظافت و آبدارخانه ... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه انجام خدمات نظافت و آبدارخانه ...
 12. مناقصه خدمات پشتیبانی شامل فضای سبز و شهرداری طرح نیروگاه اتمی بوشهر / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار ,مناقصه خدمات پشتیبانی شامل فضای سبز و شهرداری طرح نیروگاه اتمی بوشهر
 13. مناقصه انجام عملیات امداد ، نگهداری ، بهره برداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات امداد ، نگهداری ، بهره برداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی و ...نوبت دوم
 14. مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری چراغهای راهنمایی و رانندگی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری چراغهای راهنمایی و رانندگی
 15. تجدید مناقصه عمومی بخش خدمات شهری شامل نظافت ، شستشوی جداول ، معابر ... / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عمومی بخش خدمات شهری شامل نظافت ، شستشوی جداول ، معابر ...
 16. تجدید مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز / تجدید مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز
 17. فراخوان مناقصه انجام خدمات عمومی -نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات عمومی -نوبت دوم
 18. مناقصه واگذاری انجام بخشی از خدمات پشتیبانی در مشاغل خدماتی ، اداری / مناقصه , مناقصه واگذاری انجام بخشی از خدمات پشتیبانی در مشاغل خدماتی ، اداری مرحله اول نوبت اول
 19. تمدید مناقصه , مناقصه تامین غذای مورد نیاز پرسنل / تمدید مناقصه , مناقصه تامین غذای مورد نیاز پرسنل

نوشته شده در تاریخ 95/9/23 ساعت 3:19 ع توسط پارس نماد داده ها


 1. مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوایی..... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ، مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوایی....
 2. فراخوان انجام امور حجمی خدمات پشتیبانی عمومی مورد نیاز ادارات و ساختمان های شرکت / فراخوان , فراخوان انجام امور حجمی خدمات پشتیبانی عمومی مورد نیاز ادارات و ساختمان های شرکت نوبت اول
 3. مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره فضا و امکانات مهد کودک دو زبانه / مناقصه عمومی یک مرحله ای ،مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره فضا و امکانات مهد کودک دو زبانه
 4. مناقصه عمومی یک مرحله ای سالن ورزشی / مناقصه عمومی یک مرحله ای ،مناقصه عمومی یک مرحله ای سالن ورزشی
 5. فراخوان مناقصه انجام خدمات جانبی اداره بازرگانی و کمک به بازرسی انبارها نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه انجام خدمات جانبی اداره بازرگانی و کمک به بازرسی انبارها نوبت دوم
 6. مناقصه واگذاری حجمی اداره امور خدمات تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری حجمی اداره امور خدمات تجدید نوبت دوم
 7. مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی / آگهی برگزاری مناقصه عمومی ,مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی
 8. ارزیابی کیفی تامین خدمات عمومی ، اداری ، مالی ، انبارداری .... - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , ارزیابی کیفی تامین خدمات عمومی ، اداری ، مالی ، انبارداری ....- نوبت دوم
 9. فراخوان مناقصه تعمیرات و سرویس دستگاههای برودتی و سرمایشی منطقه یک تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی / یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تعمیرات و سرویس دستگاههای برودتی و سرمایشی منطقه یک تجدید
 10. مناقصه پیمان نگهبانی ایستگاههای مخابراتی منطقه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پیمان نگهبانی ایستگاههای مخابراتی منطقه نوبت دوم
 11. فراخوان مناقصه تامین خدمات پشتیبانی منطقه یک - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین خدمات پشتیبانی منطقه یک - نوبت دوم
 12. مناقصه تامین خدمات نیروی انسانی / آگهی عمومی ارزیابی کیفی , مناقصه تامین خدمات نیروی انسانی
 13. مناقصه تعمیر ترانسفورماتور و ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر ترانسفورماتور و ...
 14. فراخوان تجدید مناقصه تامین نیروی نگهبان مرکز آموزش بابلسر نوبت دوم / فراخوان تجدید ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تامین نیروی نگهبان مرکز آموزش بابلسر نوبت دوم
 15. مناقصه عمومی واگذاری انجام امور مربوط به حفظ و نگهداری توسعه و حفاظت جنگل و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری انجام امور مربوط به حفظ و نگهداری توسعه و حفاظت جنگل و ...
 16. مناقصه حفاظت و حراست از اماکن ، اموال و تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفاظت و حراست از اماکن ، اموال و تاسیسات
 17. مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم
 18. مناقصه گشت و مراقبت و حفاظت از عرضه های منابع طبیعی و ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه گشت و مراقبت و حفاظت از عرضه های منابع طبیعی و ...
 19. مناقصه امور گازبانی شهرستان پاکدشت تجدید / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور گازبانی شهرستان پاکدشت تجدید
 20. مناقصه تامین خودروهای استیجاری و سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و ... / آگهی مناقصات عمومی , مناقصه تامین خودروهای استیجاری و سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و ...
 21. تجدید مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز- تجدید / مناقصه , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز
 22. مناقصه نگهبانی و حفاظت فیزیکی دوائر مختلف نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهبانی و حفاظت فیزیکی دوائر مختلف نوبت دوم
 23. مناقصه واگذاری اداره امور جایگاههای شرکتی شماره 1 و 2 بنزین خرم آباد / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری اداره امور جایگاههای شرکتی شماره 1 و 2 بنزین خرم آباد
 24. فراخوان مناقصه تهیه ، طبخ و سرو سه وعده غذا ، یک وعده پس شام و خدمات اتاقداری ... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه تهیه ، طبخ و سرو سه وعده غذا ، یک وعده پس شام و خدمات اتاقداری ... - نوبت دوم
 25. مناقصه اجرای امور حفاظت فیزیکی , مراقبتی و نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای امور حفاظت فیزیکی , مراقبتی و نگهبانی
 26. فراخوان اجرای عملیات گشت و مراقبت از عرصه های جنگلی و مناطق جنگلکاری شده / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان اجرای عملیات گشت و مراقبت از عرصه های جنگلی و مناطق جنگلکاری شده
 27. مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ ، توزیع و سرو سه وعده غذا / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ ، توزیع و سرو سه وعده غذا
 28. مناقصه خرید خدمت حمل و دفن زباله / آگهی مناقصه , مناقصه خرید خدمت حمل و دفن زباله
 29. ارزیابی کیفی تحویل و توزیع مواد سوختی و..... - فراخوان دوم نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی تحویل و توزیع مواد سوختی و..... - فراخوان دوم نوبت دوم
 30. فراخوان نجام خدمات خودروئی(هدایت ونگهداری) وسائط نقلیه سبک / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی ,فراخوان نجام خدمات خودروئی(هدایت ونگهداری) وسائط نقلیه سبک نوبت اول
 31. مناقصه واگذاری خدمات امحاء زباله و لنرژی / مناقصه واگذاری خدمات امحاء زباله و لنرژی
 32. مناقصه انجام خدمات مشترکین منطقه دو شهر اصفهان ..... نوبت دوم / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات مشترکین منطقه دو شهر اصفهان ..... نوبت دوم
 33. مناقصه عمومی حفظ ، حراست و نگهداری پارک ها و فضای سبز نوبت اول 95.7.28 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی حفظ ، حراست و نگهداری پارک ها و فضای سبز 95.7.28 نوبت اول
 34. مناقصه تامین نیروی خدمات شهر (رفت و روب ، جمع آوری زباله و...) فضای سبز... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی خدمات شهر (رفت و روب ، جمع آوری زباله و...) فضای سبز... نوبت دوم
 35. فراخوان شناسایی پیمانکار جهت انتظامات ساختمان های ... نوبت دوم / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار یک مرحله ای , فراخوان شناسایی پیمانکار جهت انتظامات ساختمان های ... نوبت دوم
 36. مناقصه انجام لایروبی جویهای سطح شهر / مناقصه , مناقصه انجام لایروبی جویهای سطح شهر
 37. ارزیابی کیفی فراخوان عمومی انجام امور اپراتوری تلفنخانه و دپوی تحویل و تحول بی سیم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی مناقصه, ارزیابی کیفی فراخوان عمومی انجام امور اپراتوری تلفنخانه و دپوی تحویل و تحول بی سیم
 38. استعلام اواپراتور و... / استعلام , استعلام اواپراتور و...طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ