سفارش تبلیغ
صبا ویژن
مناقصات تامین نیروی انسانی پارس نماد داده ها
   مشخصات مدیر وبلاگ
 
    آمارو اطلاعات

بازدید امروز : 41
بازدید دیروز : 191
کل بازدید : 107245
کل یادداشتها ها : 694

نوشته شده در تاریخ 96/2/27 ساعت 4:3 ع توسط پارس نماد داده ها


 1. مناقصه نظافت و شستشوی شیشه های نمای بیرونی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه نظافت و شستشوی شیشه های نمای بیرونی نوبت دوم
 2. مناقصه تامین نیروی انسانی ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه تامین نیروی انسانی ...نوبت دوم
 3. مناقصه تهیه، حمل لوله ها و متعلقات فایبرگلاس (GRP) - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، حمل لوله ها و متعلقات فایبرگلاس (GRP) - نوبت دوم
 4. مناقصه انجام امور مربوط به خدمات شهری شامل جمع آوری پسماند تنظیف / مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور مربوط به خدمات شهری شامل جمع آوری پسماند تنظیف
 5. مناقصه حفظ و نگهداری مجموعه و تاسیسات باشگاه میلاد / آگهی مناقصه, مناقصه حفظ و نگهداری مجموعه و تاسیسات باشگاه میلاد
 6. آگهی تجدید مناقصه عمومی واگذاری تعداد 16 اتفاقات شبکه در سطح استان گلستان... / آگهی تجدید مناقصه ,مناقصه واگذاری تعداد 16 اتفاقات شبکه در سطح استان گلستان...
 7. مناقصه قرائت کنتور و پخش قبوض آب مشترکین آب و فاضلاب ...95.12.26 / مناقصه , مناقصه قرائت کنتور و پخش قبوض آب مشترکین آب و فاضلاب نوبت اول 95.12.26
 8. مناقصه پروژه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تامین نیروی انسانی
 9. مناقصه تامین نیروی انسانی پیمانکار- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی پیمانکار- تجدید
 10. مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه جایگاه شرکتی / مناقصه,مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه جایگاه شرکتی نوبت اول
 11. مناقصه عملیات بسته بندی، پارتی چینی / آگهی مناقصه محدود,مناقصه عملیات بسته بندی، پارتی چینی
 12. مناقصه خدمات رفاهی و اتاقداری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات رفاهی و اتاقداری
 13. مناقصه واحد انتظامات / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واحد انتظامات
 14. مناقصه ارائه خدمات کامپیوتری مورد نیاز کارفرما / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات کامپیوتری مورد نیاز کارفرما
 15. مناقصه واگذاری حجمی امورات قرائت کنتور و توزیع قبوض نوبت دوم مرحله دوم / مناقصه, مناقصه واگذاری حجمی امورات قرائت کنتور و توزیع قبوض نوبت دوم مرحله دوم
 16. مناقصه تامین نیروی انسانی راننده پایه یک نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تامین نیروی انسانی راننده پایه یک نوبت دوم
 17. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری و تعمیرات در بخش های مختلف برق / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری و تعمیرات در بخش های مختلف برق
 18. فراخوان راهبری تخصصی مجموعه های ورزشی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق مجدد- نوبت دوم / آگهی فراخوان پیمانکار , فراخوان راهبری تخصصی مجموعه های ورزشی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق مجدد- نوبت دوم
 19. مناقصه نگهداری فضای سبز ، بوستانها و میادین نواحی سه گانه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز ، بوستانها و میادین نواحی سه گانه نوبت دوم
 20. تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز شهرکها و نواحی صنعتی استان نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز شهرکها و نواحی صنعتی استان نوبت دوم
 21. مناقصه امور خدماتی ساختمان های اداری در سطح استان / مناقصه , مناقصه امور خدماتی ساختمان های اداری در سطح استان نوبت اول
 22. آگهی تجدید فراخوان مناقصه رفت و روب بخشی از خیابانهای سطح شهر ایلام / آگهی تجدید فراخوان مناقصه رفت و روب بخشی از خیابانهای سطح شهر ایلام
 23. مناقصه واگذاری مدیریت و نظارت بر امور آبدارخانه، تلفن خانه و ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری مدیریت و نظارت بر امور آبدارخانه، تلفن خانه و ...
 24. مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری تجدید / مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری تجدید
 25. فراخوان مناقصه انجام خدمات عملیات اطفای حریق در ایستگاه های اداره ایمنی ... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات عملیات اطفای حریق در ایستگاه های اداره ایمنی ... نوبت اول
 26. مناقصه عمومی عملیات مدیریت بهره برداری ، بهره برداری شبکه فاضلاب ، خدمات عمومی و خدمات مشترکین نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات مدیریت بهره برداری ، بهره برداری شبکه فاضلاب ، خدمات عمومی و خدمات مشترکین نوبت دوم
 27. تجدید مناقصه واگذاری مدیریت حفاظتی طرح جنگلداری سوردار واتاشان نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری مدیریت حفاظتی طرح جنگلداری سوردار واتاشان نوبت دوم
 28. مناقصه تامین نیروی خدماتی و ناجیان استخر چاپ دوم / آگهی مناقصه,مناقصه تامین نیروی خدماتی و ناجیان استخر چاپ دوم
 29. مناقصه نسبت به واگذاری مدیریت و نظارت بر عملکرد / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نسبت به واگذاری مدیریت و نظارت بر عملکرد
 30. مناقصه خدمات امداد و گازبانی به کلانشهر اهواز و شهرها و روستاهای تابعه نوبت دوم تجدید / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه خدمات امداد و گازبانی به کلانشهر اهواز و شهرها و روستاهای تابعه نوبت دوم تجدید
 31. مناقصه انجام تنظیفات و پشیتبانی نجات غریق استخر نوبت دوم / مناقصه انجام تنظیفات و پشیتبانی نجات غریق استخر نوبت دوم
 32. استعلام سم پاشی ساختمان / استعلام, استعلام سم پاشی ساختمان
 33. مناقصه ترمیم و نگهداری فضای سبز دانشگاه علوم پزشکی / مناقصه ترمیم و نگهداری فضای سبز دانشگاه علوم پزشکی
 34. فراخوان مناقصه انجام خدمات عملیات اطفای حریق در ایستگاه های اداره ایمنی ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات عملیات اطفای حریق در ایستگاه های اداره ایمنی ... نوبت دوم
 35. فراخوان انجام خدمات مراقبت دستگاههای عملیاتی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان انجام خدمات مراقبت دستگاههای عملیاتی نوبت دوم
 36. مناقصه عملیات اجرائی پروژه حفظ ، نگهداری و احداث فضای سبز / مناقصه عملیات اجرائی پروژه حفظ ، نگهداری و احداث فضای سبز
 37. اصلاحیه مناقصه واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز در زمینه امور اداری / اصلاحیه مناقصه واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز در زمینه امور اداری
 38. مناقصه خدمات عمومی، نظافت، پذیرایی، نگهداری، فضای سبز نوبت دوم / مناقصه یک مرحله ای, مناقصه خدمات عمومی، نظافت، پذیرایی، نگهداری، فضای سبز نوبت دوم
 39. مناقصه تامین نیروی نگهداری فضای سبز سطح جزیره نوبت دوم / مناقصه یک مرحله ای عمومی , مناقصه تامین نیروی نگهداری فضای سبز سطح جزیره نوبت دوم
 40. اصلاحیه مناقصه حفاری دستی چاه آب در شهرک صنعتی / اصلاحیه, مناقصه حفاری دستی چاه آب در شهرک صنعتی
 41. دعوتنامه امور نگهبانی / دعوتنامه امور نگهبانی


  نوشته شده در تاریخ 96/2/25 ساعت 1:23 ع توسط پارس نماد داده ها


اطلاعات مناقصات و مزایدات سراسر کشور  نوشته شده در تاریخ 96/2/13 ساعت 3:23 ع توسط پارس نماد داده ها


 1. مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورت حساب مشترکین گاز - نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورت حساب مشترکین گاز - نوبت دوم
 2. مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی ... / مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی ...
 3. مناقصه تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات ساختمانهای اداری و سرای محلات در سطح منطقه 11 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات ساختمانهای اداری و سرای محلات در سطح منطقه 11
 4. مناقصه نگهداری فضای سبز دانشگاه مرحله دوم / مناقصه نگهداری فضای سبز دانشگاه مرحله دوم
 5. فراخوان مناقصه حفاظت فیزیکی ، نظارت و خدمات ایاب و ذهاب عوامل اجرایی ...نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه حفاظت فیزیکی ، نظارت و خدمات ایاب و ذهاب عوامل اجرایی ... نوبت دوم
 6. مناقصه انجام امور مربوط به حفاظت و نگهداری اراضی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور مربوط به حفاظت و نگهداری اراضی نوبت دوم
 7. اصلاحیه مناقصه تعمیرات و نگهداری تاسیسات برق / اصلاحیه مناقصه ، مناقصه تعمیرات و نگهداری تاسیسات برق
 8. تجدید فراخوان مناقصه عملیات اجرای پروژه نگهداری از جنگلکاری های سنواتی تجدید 95.12.11 / تجدید فراخوان مناقصه, تجدید فراخوان مناقصه عملیات اجرای پروژه نگهداری از جنگلکاری های سنواتی تجدید نوبت دوم
 9. فراخوان قرایت کنتور و توزیع قبوض گاز مشترکین ...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای, فراخوان قرایت کنتور و توزیع قبوض گاز مشترکین ...نوبت دوم
 10. مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی - نوبت دوم
 11. مناقصه عملیات رفت و روب و حمل زباله مرحله دوم / مناقصه ، مناقصه عملیات رفت و روب و حمل زباله مرحله دوم
 12. آگهی مناقصه عمومی عملیات کنترل جمعیت حیوانات موذی / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی عملیات کنترل جمعیت حیوانات موذی
 13. مناقصه واگذاری خدمات فضای سبز- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری خدمات فضای سبز- نوبت دوم
 14. فراخوان انجام خدمات درآمدی و خدمات فنی و اجرایی امور مشترکین / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان انجام خدمات درآمدی و خدمات فنی و اجرایی امور مشترکین
 15. مناقصه انجام فعالیت های پشتیبانی و خدماتی / مناقصه ؛ مناقصه انجام فعالیت های پشتیبانی و خدماتی
 16. مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب شهری و حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب شهری و حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات
 17. مناقصه اجرای پروژه جلوگیری از آبگرفتگی ایستگاه شهید سلمانی (کاغذسازی) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه جلوگیری از آبگرفتگی ایستگاه شهید سلمانی (کاغذسازی)
 18. واگذاری امور جمع آوری زباله ، رفت و روب معابر شهری نوبت دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری امور جمع آوری زباله ، رفت و روب معابر شهری نوبت دوم
 19. مناقصه واگذاری بخشی از احجام کاری / فراخوان مناقصه, مناقصه واگذاری بخشی از احجام کاری
 20. مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی
 21. مناقصه انجام کارهای خدماتی و تامین خودروئی - نوبت دوم / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه انجام کارهای خدماتی و تامین خودروئی- نوبت دوم
 22. مناقصه ارائه خدمات حفاظت ؛ حراست و نگهبانی از پستها ، محیط ها و انجام کارهای خدماتی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ارائه خدمات حفاظت ؛ حراست و نگهبانی از پستها ، محیط ها و انجام کارهای خدماتی- نوبت دوم
 23. مناقصه واگذاری امور خودرو سواری و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خودرو سواری و ...
 24. مناقصه پیمانسپاری تولید و مونتاژ قطعات / مناقصه ، مناقصه پیمانسپاری تولید و مونتاژ قطعات
 25. مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و پشتیانی اداره کل پست استان تهران و تجزیه... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و پشتیانی اداره کل پست استان تهران و تجزیه...
 26. مناقصه خدمات عمومی ، پشتیبانی و تنظیفات داخلی / آگهی مناقصه عمومی ، آگهی مناقصه عمومی خدمات عمومی ، پشتیبانی و تنظیفات داخلی
 27. تجدید مناقصه خدمات شهری ...- نوبت دوم / تجدید مناقصه خدمات شهری ...- نوبت دوم
 28. مناقصه نگهداری و بهره برداری شبکه برق و تامین لوازم ... / مناقصه نگهداری و بهره برداری شبکه برق و تامین لوازم ...
 29. اصلاحیه مناقصه ارائه خدمات حفاظت ؛ حراست و نگهبانی از پستها / اصلاحیه , مناقصه ارائه خدمات حفاظت ؛ حراست و نگهبانی از پستها
 30. مناقصه تامین نیروی انسانی ، اداری و فنی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی ، اداری و فنی - نوبت دوم
 31. فراخوان مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی
 32. استعلام واگذاری فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی / استعلام , استعلام واگذاری فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی
 33. فراخوان تامین کنندگان خدمات جانبی / فراخوان تامین کنندگان خدمات جانبی
 34. مناقصه جلوگیری و ممانعت از سد معبر اعم از اشغال پیاده رو نوبت سوم / آگهی مناقصه ، مناقصه جلوگیری و ممانعت از سد معبر اعم از اشغال پیاده رو نوبت سوم
 35. مناقصه واگذاری مدیریت و نظارت بر عملکرد امور خدمات نظافتی - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه واگذاری مدیریت و نظارت بر عملکرد امور خدمات نظافتی - نوبت دوم
 36. آگهی مناقصه عمومی نسبت به واگذاری مدیریت نیروی انسانی واحدهای شهرداری / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه عمومی نسبت به واگذاری مدیریت نیروی انسانی واحدهای شهرداری
 37. مناقصه نظارت بر عملیات تخلیه و بارگیری محمولات علوفه ای / آگهی فرآیند ارجاع کار, مناقصه نظارت بر عملیات تخلیه و بارگیری محمولات علوفه ای
 38. فراخوان مناقصه مربوط به تامین امنیت از خطوط لوله - چاهها - ...نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه مربوط به تامین امنیت از خطوط لوله - چاهها - ...نوبت دوم
 39. مناقصه اجرای کلیه امورات خدمات شهری - نوبت پنجم / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای کلیه امورات خدمات شهری - نوبت پنجم
 40. مناقصه فعالیت های خدمات شهری و فضای سبز / آگهی مناقصه,مناقصه فعالیت های خدمات شهری و فضای سبز
 41. مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر
 42. مناقصه واگذاری خدمات شهری / مناقصه واگذاری خدمات شهری
 43. مناقصه تامین نیروی انسانی- مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی - مرحله اول نوبت دوم
 44. مناقصه واگذاری کلیه فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی / مناقصه یک مرحله ای,مناقصه واگذاری کلیه فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی
 45. مناقصه کلیه امور مربوط به فضای سبز و خدمات شهر95.12.11 / مناقصه عمومی , مناقصه کلیه امور مربوط به فضای سبز و خدمات شهر 95.12.11
 46. اصلاحیه مناقصه تامین نیروی انسانی , اداری , فنی و خدماتی .... نوبت دوم / اصلاحیه آگهی مناقصه ، مناقصه تامین نیروی انسانی , اداری , فنی و خدماتی .... نوبت دوم
 47. اصلاحیه فراخوان مناقصه انجام خدمات تامین نیروی انسانی / اصلاحیه , فراخوان مناقصه انجام خدمات تامین نیروی انسانی
 48. مناقصه نگهداری فضای سبز دهکده های سیاحتی پل زمانخان و چغاخور / مناقصه نگهداری فضای سبز دهکده های سیاحتی پل زمانخان و چغاخور
 49. مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی- نوبت دوم
 50. مناقصه واگذاری مشاغل اداری و پشتیبانی / مناقصه , مناقصه واگذاری مشاغل اداری و پشتیبانی
 51. مناقصه برونسپاری خدمات مشترکین اجرایی مبارکه و لنجان / مناقصه ، مناقصه برونسپاری خدمات مشترکین اجرایی مبارکه و لنجان
 52. تجدید مناقصه خدمات نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه خدمات نگهبانی
 53. ارزیابی کیفی مناقصه خدمات پشتیبانی در بهره برداری و تعمیرات و نگهداری تاسیساتی نفتی و گازی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای , ارزیابی کیفی مناقصه خدمات پشتیبانی در بهره برداری و تعمیرات و نگهداری تاسیساتی نفتی و گازی
 54. فراخوان تعمیر? نگهداری?و راهبری آسانسور ها? پله برقی ها و ... / فراخوان , فراخوان تعمیر? نگهداری?و راهبری آسانسور ها? پله برقی ها و ...
 55. مناقصه نظافت محوطه های درونی و بیرونی / مناقصه نظافت محوطه های درونی و بیرونی
 56. مناقصه امور نظارت بر نیروهای خدمات و رانندگان / مناقصه امور نظارت بر نیروهای خدمات و رانندگان
 57. فراخوان نخست مناقصه ترمیم و نگهداری 2 ساله فضای سبز / فراخوان نخست مناقصه , فراخوان نخست مناقصه ترمیم و نگهداری 2 ساله فضای سبز
 58. مناقصه پروژه های فضای سبز سال 96 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه های فضای سبز سال 96


  نوشته شده در تاریخ 96/2/11 ساعت 2:12 ع توسط پارس نماد داده ها


سایت مناقصات ایران و سایت مناقصات سراسر کشور  نوشته شده در تاریخ 96/2/9 ساعت 3:42 ع توسط پارس نماد داده ها


 1. مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانهای ستادی / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانهای ستادی
 2. مناقصه نسبت به خرید خدمات واگذاری خدمات سرویس , نگهداری , ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نسبت به خرید خدمات واگذاری خدمات سرویس , نگهداری , ...
 3. مناقصه راهبری کلیه امور مرتبط با حفظ، نگهداری و گسترش فضای سبز نوبت دوم / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه راهبری کلیه امور مرتبط با حفظ، نگهداری و گسترش فضای سبز نوبت دوم
 4. مناقصه عمومی پروژه احداث ساختمانهای بهداری و حراست مجتمع پتروشیمی آریاساسول / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه احداث ساختمانهای بهداری و حراست مجتمع پتروشیمی آریاساسول
 5. مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی / مناقصه , مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی ... نوبت اول
 6. مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه دو منظوره شرکتی نوبت دوم / مناقصه,مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه دو منظوره شرکتی نوبت دوم
 7. مناقصه امور چاپ ، بازرسی ، بسته بندی محصولات، شستشوی شیشه خرده / مناقصه , مناقصه امور چاپ ، بازرسی ، بسته بندی محصولات، شستشوی شیشه خرده... نوبت اول
 8. فراخوان واگذاری امورات آبیاری و نگهداری فضای سبز سطح شهر / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان واگذاری امورات آبیاری و نگهداری فضای سبز سطح شهر
 9. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری و ترمیم فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری و ترمیم فضای سبز
 10. مناقصه امور چاپ و تکثیر / آگهی مناقصه, مناقصه امور چاپ و تکثیر
 11. مناقصه امور خدمات و پشتیبانی / آگهی مناقصه, مناقصه امور خدمات و پشتیبانی
 12. مناقصه فضای سبز و خرید خدمات نگهداری فضاهای سبز جدید الاحداث نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه فضای سبز و خرید خدمات نگهداری فضاهای سبز جدید الاحداث نوبت دوم
 13. مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات عمومی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات عمومی نوبت دوم
 14. مناقصه نگهداری فضای سبز و ارائه خدمات عمومی و نظافت ساختمانهای اداری ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه نگهداری فضای سبز و ارائه خدمات عمومی و نظافت ساختمانهای اداری ...
 15. مناقصات عمومی واگذاری عملیات احداث خط 63 کیلوولت رجایی دشت - معلم کلایه.... نوبت دوم / مناقصات عمومی , مناقصات عمومی واگذاری عملیات احداث خط 63 کیلوولت رجایی دشت - معلم کلایه.... نوبت دوم
 16. مناقصه واگذاری خدمات نگهبانی به صورت حجمی در سطح امورهای توزیع برق / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری خدمات نگهبانی به صورت حجمی در سطح امورهای توزیع برق
 17. فراخوان خرید انجام عملیات تهیه و تامین , نصب تست و راه اندازی ... / آگهی فراخوان , فراخوان خرید انجام عملیات تهیه و تامین , نصب تست و راه اندازی ...
 18. مناقصه واگذاری امور جمع آوری زباله ... / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور جمع آوری زباله ...
 19. فراخوان مناقصه انجام خدمات نگهداری و بازپیرایی فضای سبز نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی , فراخوان مناقصه انجام خدمات نگهداری و بازپیرایی فضای سبز نوبت دوم
 20. اصلاحیه مناقصه مربوط به خدمات تامین غذا و اتاقداری - نوبت سوم / اصلاحیه آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی ساده , مناقصه مربوط به خدمات تامین غذا و اتاقداری - نوبت سوم
 21. مناقصه خدمات شهری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات شهری نوبت دوم
 22. مناقصه ارائه خدمات مدیریتی نیروی انسانی .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ارائه خدمات مدیریتی نیروی انسانی ....
 23. مناقصه خدمات نگهداری تاسیسات و مستغلات / مناقصه عمومی , مناقصه خدمات نگهداری تاسیسات و مستغلات
 24. مناقصه اجرای عملیات بارگیری سیمان کیسه ای و فله 95.12.7 / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات بارگیری سیمان کیسه ای و فله 95.12.7
 25. مناقصه خدماتی و نظافتی / آگهی مناقصه , مناقصه خدماتی و نظافتی
 26. مناقصه تامین نیروی متخصص جهت بهره برداری از مجموعه ورزشی (استخر) نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی متخصص جهت بهره برداری از مجموعه ورزشی (استخر) نوبت دوم
 27. تجدید مناقصه انجام خدمات وظایف نگهبانی و حفاظت از کلیه ساختمان های اداری و ... / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه انجام خدمات وظایف نگهبانی و حفاظت از کلیه ساختمان های اداری و ...
 28. مناقصه نگهداری فضای سبز - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری فضای سبز - نوبت دوم
 29. مناقصه نگهداری اراضی جنگلداری بوستان جنگلی سرخه حصار... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری اراضی جنگلداری بوستان جنگلی سرخه حصار....
 30. مناقصه خرید نهال - نگهداری فضای سبز -تابلو ورودی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید نهال - نگهداری فضای سبز -تابلو ورودی نوبت دوم
 31. مناقصه خدمات حجمی نیروگاه سیکل ترکیبی ایسین / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه خدمات حجمی نیروگاه سیکل ترکیبی ایسین
 32. مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب شهر نوبت دوم
 33. مناقصه مدیریت و اداره امور انبار مدرس / آگهی مناقصه,مناقصه مدیریت و اداره امور انبار مدرس
 34. مناقصه تامین نیروی انسانی ستادی 95/12/7 / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی ستادی 95/12/7
 35. مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات شهر / مناقصه , مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات شهر
 36. مناقصه تامین نیروی انسانی ستادی 95.12.07 / مناقصه تامین نیروی انسانی ستادی 95.12.07
 37. مناقصه تامین نیروی نگهداری فضای سبز سطح جزیره قشم نوبت دوم / مناقصه یک مرحله ای عمومی , مناقصه تامین نیروی نگهداری فضای سبز سطح جزیره قشم نوبت دوم
 38. مناقصه جمع آوری , بارگیری و حمل زباله با استفاده از خودروهای مکانیزه 95.12.7 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جمع آوری , بارگیری و حمل زباله با استفاده از خودروهای مکانیزه 95.12.7
 39. مناقصه انجام کلیه خدمات عمومی و اداری / آگهی مناقصه,مناقصه انجام کلیه خدمات عمومی و اداری
 40. مناقصه واگذاری بخشی از عملیات خدمات شهری و فضای سبز سطح شهر (تامین نیروی انسانی) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بخشی از عملیات خدمات شهری و فضای سبز سطح شهر (تامین نیروی انسانی)
 41. مناقصه اخذ عوارض فضاهای تبلیغاتی تجاری و جمع آوری فضاها و تابلوهای بدون مجوز / آگهی مناقصه,مناقصه اخذ عوارض فضاهای تبلیغاتی تجاری و جمع آوری فضاها و تابلوهای بدون مجوز
 42. مناقصه واگذاری امور راهبردی و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی پایانه مرزی نوبت دوم 95.12.7 / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور راهبردی و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی پایانه مرزی نوبت دوم 95.12.7
 43. مناقصه انجام حراست و حفاظت از تاسیسات / مناقصه , مناقصه انجام حراست و حفاظت از تاسیسات نوبت اول
 44. مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات اداری ، حراست ، اپراتوری ، تنظیفات... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات اداری ، حراست ، اپراتوری ، تنظیفات...
 45. فراخوان مناقصه خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی ... نوبت دوم
 46. فراخوان انجام امور خدمات / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان انجام امور خدمات
 47. مناقصه انجام خدمات تامین نیرو / مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات تامین نیرو
 48. مناقصه پروژه رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر نوبت دوم
 49. مناقصه واگذاری امور نگهداشت تاسیسات بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور نگهداشت تاسیسات بیمارستان
 50. مناقصه خدمات عمومی ، نظافت ، پذیرایی ، نگهداری فضای سبز - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خدمات عمومی ، نظافت ، پذیرایی ، نگهداری فضای سبز - نوبت دوم
 51. تجدید مناقصه راهبری و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی / تجدید مناقصه,تجدید مناقصه راهبری و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی
 52. مناقصه خدمات عمومی و تنظیفی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خدمات عمومی و تنظیفی
 53. مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز شهر / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز شهر
 54. تجدید مناقصه خدمات شهری و فضای سبز تجدید نوبت سوم مرحله دوم / آگهی تجدید مناقصه,تجدید مناقصه خدمات شهری و فضای سبز تجدید نوبت سوم مرحله دوم
 55. مناقصه ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی 95.12.7 / مناقصه , مناقصه ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی 95.12.7
 56. مناقصه انجام کلیه خدمات عمومی و اداری نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انجام کلیه خدمات عمومی و اداری نوبت دوم
 57. مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز
 58. مناقصه واگذاری حجمی عملیات مر بوط به قرائت کنتور و توزیع قبض / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری حجمی عملیات مر بوط به قرائت کنتور و توزیع قبض... نوبت اول
 59. مناقصه تامین حفاظت اماکن و اسناد نوبت اول / مناقصه عمومی , مناقصه تامین حفاظت اماکن و اسناد نوبت اول
 60. مناقصه انجام حراست و حفاظت از تاسیسات نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انجام حراست و حفاظت از تاسیسات نوبت دوم
 61. مناقصه واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوائی واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوائی / آگهی مناقصه , واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوائی
 62. استعلام ملزومات خدماتی / استعلام , استعلام ملزومات خدماتی


  

طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ