سفارش تبلیغ
صبا ویژن
مناقصات تامین نیروی انسانی پارس نماد داده ها
   مشخصات مدیر وبلاگ
 
    آمارو اطلاعات

بازدید امروز : 36
بازدید دیروز : 191
کل بازدید : 107240
کل یادداشتها ها : 694

1 2 3 >
نوشته شده در تاریخ 95/12/25 ساعت 2:32 ع توسط پارس نماد داده ها


 1. مناقصه واگذاری مدیریت پیمان امور خدماتی و نظافتی - نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری مدیریت پیمان امور خدماتی و نظافتی -نوبت سوم
 2. مناقصه انتخاب پیمانکار خدماتی و نظافت عمومی و صنعتی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انتخاب پیمانکار خدماتی و نظافت عمومی و صنعتی- نوبت دوم
 3. مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات آب، بازدید (گشت) چاهها و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات آب، بازدید (گشت) چاهها و ... نوبت دوم
 4. تجدید مناقصه کلیه خدمات مربوط به امور شهر / تجدید آگهی مناقصه عمومی,مناقصه کلیه خدمات مربوط به امور شهر
 5. فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی ساده انجام خدمات عمومی اداره ترابری / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی ساده انجام خدمات عمومی اداره ترابری
 6. فراخوان انجام خدمات تنظیفات و امور آبدارخانه ها / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی ساده,فراخوان انجام خدمات تنظیفات و امور آبدارخانه ها
 7. مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی شامل خدمات اداری ، مالی ، فنی ، مشترکین.... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی شامل خدمات اداری ، مالی ، فنی ، مشترکین....
 8. مناقصه امور نظافت و خدمات اداری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور نظافت و خدمات اداری نوبت دوم
 9. مناقصه تهیه، طبخ، سرو و توزیع سه وعده غذا، انجام خدمات اتاقداری و لباسشویی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، طبخ، سرو و توزیع سه وعده غذا، انجام خدمات اتاقداری و لباسشویی
 10. مناقصه جذب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی نوبت اول مرحله دوم / آگهی مناقصه , مناقصه جذب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی نوبت اول مرحله دوم
 11. مناقصه خدمات تامین نیروی انسانی 95.11.3 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات تامین نیروی انسانی 95.11.3
 12. مناقصه راهبری و نگهداری تاسیسات بیمارستان رفیده / مناقصه عمومی, مناقصه راهبری و نگهداری تاسیسات بیمارستان رفیده
 13. مناقصه امور راهبری و نگهداری ساختمان ها و تاسیسات / مناقصه ،مناقصه امور راهبری و نگهداری ساختمان ها و تاسیسات
 14. فراخوان خدمات امور اداری / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست, فراخوان خدمات امور اداری
 15. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم
 16. مناقصه بهره برداری و امداد منطقه شش و شهرهای بینالود .... نوبت دوم / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی ، مناقصه بهره برداری و امداد منطقه شش و شهرهای بینالود .... نوبت دوم
 17. مناقصه واگذاری نگهداری و آبیاری فضای سبز پارکهای محله ای 95.11.3 / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری نگهداری و آبیاری فضای سبز پارکهای محله ای نوبت اول 95.11.3
 18. مناقصه واگذاری اداره امور انبار نفت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری اداره امور انبار نفت
 19. مناقصه خدمات نگهبانی از ساختمانها و تاسیسات / مناقصه , مناقصه خدمات نگهبانی از ساختمانها و تاسیسات
 20. مناقصه انجام امور پرسنلی و خدماتی / مناقصه , مناقصه انجام امور پرسنلی و خدماتی نوبت اول
 21. مناقصه انجام خدمات وظایف نگهبانی و حفاظت از کلیه ساختمان های اداری.... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام خدمات وظایف نگهبانی و حفاظت از کلیه ساختمان های اداری....
 22. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز
 23. مناقصه واگذاری مدیریت تعداد 71 نفر نیروی انسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری مدیریت تعداد 71 نفر نیروی انسانی نوبت دوم
 24. مناقصه نگهداری فضای سبز و امور نظافت و خدمات ساختمانها و محوطه دانشگاه / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز و امور نظافت و خدمات ساختمانها و محوطه دانشگاه
 25. مناقصه واگذاری اداره امور انبار نفت بروجرد / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی, مناقصه واگذاری اداره امور انبار نفت بروجرد
 26. تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده A نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده A نوبت دوم
 27. مناقصه واگذاری جایگاه CNG / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری جایگاه CNG
 28. فراخوان خدمات تنظیف عمومی و صنعتی، نظافت و نگهداری فضای سبز کارخانه / فراخوان , فراخوان خدمات تنظیف عمومی و صنعتی، نظافت و نگهداری فضای سبز کارخانه
 29. مناقصه انجام امور خدماتی، نظافتی و دبیرخانه / اگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدماتی، نظافتی و دبیرخانه
 30. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز پارک پرنیان - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز پارک پرنیان - نوبت دوم
 31. فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات جوشکاری ، مکانیک و آزمایشگر حفاظت از زنگ / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات جوشکاری ، مکانیک و آزمایشگر حفاظت از زنگ
 32. مناقصه انجام خدمات عمومی اداره ترابری / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات عمومی اداره ترابری
 33. فراخوان پروژه تکمیل زیرسازی و آسفالت ، حفر کانال مرزی ، تک لبه ورودی.... / آگهی فراخوان , فراخوان پروژه تکمیل زیرسازی و آسفالت ، حفر کانال مرزی ، تک لبه ورودی....
 34. مناقصه انجام خدمات تنظیفات ، آبدارخانه ها و حمل و جابجایی بشکه ها / مناقصه انجام خدمات تنظیفات ، آبدارخانه ها و حمل و جابجایی بشکه ها
 35. مناقصه تامین تعداد 35 نفر نیروی انسانی جهت واحد حفاظت فیزیکی شهرداری تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه یک مرحله ای , مناقصه تامین تعداد 35 نفر نیروی انسانی جهت واحد حفاظت فیزیکی شهرداری تجدید نوبت دوم
 36. تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی کادر خدماتی - عمرانی و اداری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی کادر خدماتی - عمرانی و اداری نوبت دوم
 37. فراخوان انجام خدمات امور آبدارخانه های ساختمان- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان انجام خدمات امور آبدارخانه های ساختمان- نوبت دوم
 38. فراخوان مناقصه راهبری، حفظ و نگهداری از ناوگان تخصصی تجهیزات اطفاء حریق / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه راهبری، حفظ و نگهداری از ناوگان تخصصی تجهیزات اطفاء حریق نوبت اول
 39. فراخوان واگذاری امور تاسیسات ستاد مرکزی / فراخوان مناقصه , فراخوان واگذاری امور تاسیسات ستاد مرکزی
 40. مناقصه امور خدماتی آبدارخانه / مناقصه , مناقصه مناقصه امور خدماتی آبدارخانه
 41. استعلام نگهداری فضای سبز سایت پردیس صدرا / استعلام, استعلام نگهداری فضای سبز سایت پردیس صدرا
 42. فراخوان مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی بیمارستان / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی بیمارستان
 43. مناقصه انجام خدمات کنترل و ثبت نام اماکن و هیئت های ورزشی ... / آگهی مناقصه, مناقصه انجام خدمات کنترل و ثبت نام اماکن و هیئت های ورزشی ...
 44. مناقصه واگذاری امورخدمات عمومی شبکه بهداشت درمان شهرستان شهربابک / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امورخدمات عمومی شبکه بهداشت درمان شهرستان شهربابک
 45. مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز بخشی از خدمات تخصصی / مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز بخشی از خدمات تخصصی
 46. مناقصه انجام خدمات حجمی راهبری و کاربری تخصصی / آگهی مناقصه, مناقصه انجام خدمات حجمی راهبری و کاربری تخصصی
 47. فراخوان خدمات حراست پالایشگاه / آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان خدمات حراست پالایشگاه


  نوشته شده در تاریخ 95/12/24 ساعت 3:18 ع توسط پارس نماد داده ها


 1. مناقصه انجام خدمات نظافت ، سرویس دهی آبدارخانه ها / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام خدمات نظافت ، سرویس دهی آبدارخانه ها
 2. مناقصه تامین و بکارگیری نیروی انسانی در بخش نوبت کار و روزکار / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین و بکارگیری نیروی انسانی در بخش نوبت کار و روزکار
 3. مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات آب، بازدید (گشت) چاهها و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات آب، بازدید (گشت) چاهها و ...
 4. مناقصه نگهداری و راهبری موتورخانه های اصلی، منابع آب تلمبه خانه ها ...نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه نگهداری و راهبری موتورخانه های اصلی، منابع آب تلمبه خانه ها ...نوبت دوم
 5. مناقصه امور مربوط به نگهداری و راهبری تصفیه خانه اردوگاه فشافویه نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه امور مربوط به نگهداری و راهبری تصفیه خانه اردوگاه فشافویه نوبت دوم
 6. مناقصه انجام کلیه امور خدماتی ، نظافتی ، بهداشت محیط / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام کلیه امور خدماتی ، نظافتی ، بهداشت محیط
 7. مناقصه امور مربوط به نگهداری و راهبری تصفیه خانه تهران بزرگ نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه امور مربوط به نگهداری و راهبری تصفیه خانه تهران بزرگ نوبت دوم
 8. مناقصه امور مربوط به نگهداری و راهبری تاسیسات اردوگاه فشافویه نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه امور مربوط به نگهداری و راهبری تاسیسات اردوگاه فشافویه نوبت دوم
 9. مناقصه واگذاری بخشی از فعالیتهای فنی ، پشتیبانی ، نظارتی و خدماتی شرکت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بخشی از فعالیتهای فنی، پشتیبانی، نظارتی و خدماتی شرکت
 10. مناقصه ارائه خدمات مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز در سال 96-95 ... / مناقصه , مناقصه ارائه خدمات مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز در سال 96-95 ...
 11. مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی
 12. مناقصه تامین نیروهای کارگری فضای سبز - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه تامین نیروهای کارگری فضای سبز - نوبت دوم
 13. فراخوان خدمات پشتیبانی، نظافت، امربری و میزبانی / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی, فراخوان خدمات پشتیبانی، نظافت، امربری و میزبانی
 14. فراخوان مناقصه خدمات پشتیبانی : عمومی و تخصصی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خدمات پشتیبانی : عمومی و تخصصی نوبت اول
 15. مناقصه امور راهبری و نگهداری ساختمانها و تاسیسات / مناقصه ، مناقصه امور راهبری و نگهداری ساختمانها و تاسیسات
 16. مناقصه تامین نیروی خدماتی و اداری - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه تامین نیروی خدماتی و اداری
 17. مناقصه تامین نیروی انسانی / مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی
 18. مناقصه بهره برداری و امداد منطقه شش و شهرهای بینالود .... / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی ، مناقصه بهره برداری و امداد منطقه شش و شهرهای بینالود ....
 19. مناقصه واگذاری عملیات انبار نفت میانه تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری عملیات انبار نفت میانه تجدید نوبت دوم
 20. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز
 21. مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 2 .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 2 ...
 22. مناقصه واگذاری کلیه امور خدماتی شهرداری - تجدید نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری کلیه امور خدماتی شهرداری -تجدید نوبت سوم
 23. فراخوان قرائت کنتور , چاپ و توزیع قبوض و وصول مطالبات و... - نوبت دوم / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی,فراخوان قرائت کنتور , چاپ و توزیع قبوض و وصول مطالبات و... - نوبت دوم
 24. مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی
 25. مناقصه انجام امور رفت و روب منطقه یک تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام امور رفت و روب منطقه یک تجدید
 26. مناقصه امور نظافت و خدمات اداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور نظافت و خدمات اداری
 27. مناقصه نگهداری فضای سبز شهر 95.11.2 / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه نگهداری فضای سبز شهر عالیشهر نوبت اول 95.11.2
 28. مناقصه جمع آوری پسماند و روفت و روب شهری شهر 95.11.2 / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه جمع آوری پسماند و روفت و روب شهری شهر عالیشهر نوبت اول 95.11.2
 29. مناقصه واگذاری مدیریت تعداد 71 نفر نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری مدیریت تعداد 71 نفر نیروی انسانی
 30. تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده A / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده A
 31. مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری حدود 90 هزار تن برنج کشتی های وارده به بندر نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری حدود 90 هزار تن برنج کشتی های وارده به بندر نوبت دوم
 32. مناقصه انجام عملیات کاشت و نگهداری فضای سبز و ارائه خدمت تنظیف ، جمع آوری و حمل زباله ... / مناقصه , مناقصه انجام عملیات کاشت و نگهداری فضای سبز و ارائه خدمت تنظیف ، جمع آوری و حمل زباله ...
 33. مناقصه عمومی عملیات اجرایی نگهداری فضای سبز / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات اجرایی نگهداری فضای سبز
 34. فراخوان استعلام نگهداری فضای سبز / فراخوان ، فراخوان استعلام نگهداری فضای سبز
 35. فراخوان استعلام نگهداری فضای سبز موجود در مجتمع فرهنگی ، رفاهی ، ورزشی ولایت / فراخوان ، فراخوان استعلام نگهداری فضای سبز موجود در مجتمع فرهنگی ، رفاهی ، ورزشی ولایت
 36. فراخوان حفظ و نگهداری فضای سبز اماکن عمومی نوبت دوم / اگهی فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان حفظ و نگهداری فضای سبز اماکن عمومی نوبت دوم
 37. فراخوان انجام خدمات امور آبدارخانه های ساختمان / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان انجام خدمات امور آبدارخانه های ساختمان
 38. فراخوان ارزیابی کیفی خدمات , ایمنی , بهداشت , محیط زیست و... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی خدمات , ایمنی , بهداشت , محیط زیست و...
 39. مناقصه اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی و ... نوبت دوم / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی و ... نوبت دوم
 40. فراخوان مناقصه کاشت و نگهداری حفاظت از فضای سبز فاز 2 ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه کاشت و نگهداری حفاظت از فضای سبز فاز 2 ...
 41. مناقصه مرحله اول نگهبانی و حفاظت فیزیکی ..... / مزایده و مناقصه عمومی , مناقصه مرحله اول نگهبانی و حفاظت فیزیکی ....
 42. مناقصه خرید مخلوط کوهی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید مخلوط کوهی
 43. مناقصه امورات خدمات ، نظافت ، نگهداری فضای سبز و تامین مقطعی نیرو در صورت نیاز شرکت / مناقصه , مناقصه امورات خدمات ، نظافت ، نگهداری فضای سبز و تامین مقطعی نیرو در صورت نیاز شرکت
 44. تمدید مناقصه خدمات راهبری و تولید، تعمیر و نگهداری، بارگیری و توزین گوگرد و .... / آگهی تمدید مواعد زمانی , تمدید مناقصه خدمات راهبری و تولید، تعمیر و نگهداری، بارگیری و توزین گوگرد و ....

نوشته شده در تاریخ 95/12/22 ساعت 2:55 ع توسط پارس نماد داده ها


 1. مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی
 2. مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات
 3. مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان ناحیه یک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان ناحیه یک
 4. مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و امور / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و امور
 5. مناقصه جهت ایجاد و ترمیم فضای سبز بلوار ولیعصر نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه جهت ایجاد و ترمیم فضای سبز بلوار ولیعصر نوبت دوم
 6. آگهی مناقصه عمومی کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری
 7. مناقصه واگذاری امور خدماتی , نظافتی بیمارستان حشمتیه و... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث چند مرکز جامع خدمات سلامت شهری و ...
 8. مناقصه توسعه و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه ,مناقصه توسعه و نگهداری فضای سبز
 9. مناقصه پیمان تنظیفات و فضای سبز مرکز انتقال نفت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیمان تنظیفات و فضای سبز مرکز انتقال نفت
 10. مناقصه واگذاری اجرای امور خدمات تنظیف معاونت دانشجویی و ... 95.10.29 / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری اجرای امور خدمات تنظیف معاونت دانشجویی و ... 95.10.29
 11. مناقصه واگذاری امور خدمات تنظیف بیمارستان امام خمینی ره شهرستان جیرفت / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات تنظیف بیمارستان امام خمینی ره شهرستان جیرفت
 12. مناقصه امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز مرحله دوم 95.10.29 / آگهی مناقصه ، مناقصه امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز مرحله دوم 95.10.29
 13. مناقصه واگذاری امور خدمات تنظیف بیمارستان 12 فرودین / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری امور خدمات تنظیف بیمارستان 12 فرودین
 14. تجدید ارزیابی کیفی بهره برداری و نگهداری و راهبری تاسیسات فاضلاب / تجدید, ارزیابی کیفی بهره برداری و نگهداری و راهبری تاسیسات فاضلاب
 15. مناقصه واگذاری اجرای امور خدمات تنظیف بیمارستان آیت اله کاشانی95.10.29 / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری اجرای امور خدمات تنظیف بیمارستان آیت اله کاشانی95.10.29
 16. فراخوان قرائت کنتور , چاپ و توزیع قبوض و وصول مطالبات و... / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی,فراخوان قرائت کنتور , چاپ و توزیع قبوض و وصول مطالبات و...
 17. مناقصه واگذاری نگهداری سرویسهای بهداشتی مسیر ناهار خواران / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری نگهداری سرویسهای بهداشتی مسیر ناهار خواران
 18. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه 5 نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه 5 نوبت دوم
 19. مناقصه انجام خدمات اداره گاز شهرستان گنبد نوبت دوم / اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات اداره گاز شهرستان گنبد نوبت دوم
 20. مناقصه عمومی خدمات نظافت صنعتی واحد احیا / مناقصه ، مناقصه عمومی خدمات نظافت صنعتی واحد احیا
 21. مناقصه حجمی زمانی عملیات جایگاههای شرکتی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه حجمی زمانی عملیات جایگاههای شرکتی نوبت دوم
 22. مناقصه کلیه امور راهبری و تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه کلیه امور راهبری و تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
 23. مناقصه انجام کلیه امور راهبری و تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام کلیه امور راهبری و تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و...
 24. مناقصه تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / مناقصه , مناقصه تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
 25. مناقصه انجام خدمات نظافت و پذیرایی در ساختمانهای اداری و فنی - نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه انجام خدمات نظافت و پذیرایی در ساختمانهای اداری و فنی - نوبت دوم
 26. مناقصه امور نظافت و خدمات پشتیبانی / آگهی مناقصه,مناقصه امور نظافت و خدمات پشتیبانی
 27. اصلاحیه مناقصه امور مربوط به نگهداری و راهبری تاسیسات و تصفیه خانه اردوگاه / اصلاحیه , مناقصه امور مربوط به نگهداری و راهبری تاسیسات و تصفیه خانه اردوگاه ...
 28. مناقصه نگهداری بخشی از فضای سبز شهر سمنان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری بخشی از فضای سبز شهر سمنان
 29. مناقصه نگهداری و تعمیر کلیه تاسیسات / مناقصه , مناقصه نگهداری و تعمیر کلیه تاسیسات
 30. مناقصه امور مربوط به تنظیف ، رفت و روب و جمع آوری زباله تجدید / مناقصه ، مناقصه امور مربوط به تنظیف ، رفت و روب و جمع آوری زباله تجدید
 31. مناقصه نظافت و اجرای امور خدمات شهری پارکینگ طبقاتی زائر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نظافت و اجرای امور خدمات شهری پارکینگ طبقاتی زائر
 32. فراخوان حفظ و نگهداری فضای سبز اماکن عمومی / اگهی فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان حفظ و نگهداری فضای سبز اماکن عمومی
 33. مناقصه توسعه و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه توسعه و نگهداری فضای سبز
 34. مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی توسعه و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی توسعه و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم
 35. فراخوان انجام عملیات بازسازی غلطکهای مسی خط ورق قلع اندود .... / فراخوان , فراخوان انجام عملیات بازسازی غلطکهای مسی خط ورق قلع اندود ....
 36. مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری حدود 90 هزار تن برنج کشتی های وارده به بندر / مناقصه , مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری حدود 90 هزار تن برنج کشتی های وارده به بندر
 37. تجدید مناقصه خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم
 38. مناقصه انجام عملیات راهداری، امور نقلیه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام عملیات راهداری، امور نقلیه نوبت دوم
 39. مناقصه پیمان تنظیفات و فضای سبز مراکز انتقال نفت رازان ... / مناقصه ، مناقصه پیمان تنظیفات و فضای سبز مراکز انتقال نفت رازان ...
 40. فراخوان خدمات پشتیبانی ? نظافت ?‌امربری و میزبانی ساختمان ادارات مرکزی راه آهن / فراخوان خدمات پشتیبانی ? نظافت ?‌امربری و میزبانی ساختمان ادارات مرکزی راه آهن
 41. مناقصه مکانیک دستگاهها جوشکار 1 و بنا 1 در واحد های تابعه / مناقصه مکانیک دستگاهها جوشکار 1 و بنا 1 در واحد های تابعه
 42. مناقصه انجام خدمات راهبری و نگهداشت امور تاسیسات و ساختمانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام خدمات راهبری و نگهداشت امور تاسیسات و ساختمانی
 43. فراخوان مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت ساختمان و باربری / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت ساختمان و باربری

نوشته شده در تاریخ 95/12/21 ساعت 2:44 ع توسط پارس نماد داده ها


سایت مناقصات ایران و سایت مناقصات سراسر کشور  نوشته شده در تاریخ 95/12/21 ساعت 2:43 ع توسط پارس نماد داده ها


 1. مناقصه واگذاری امور خدماتی ، عمران ، تاسیسات ... / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدماتی ، عمران ، تاسیسات ...
 2. مناقصه امور مربوط به نگهداری و راهبری تاسیسات و تصفیه خانه / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه امور مربوط به نگهداری و راهبری تاسیسات و تصفیه خانه
 3. مناقصه نگهداری و راهبری موتورخانه های اصلی، منابع آب تلمبه خانه ها ... / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه نگهداری و راهبری موتورخانه های اصلی، منابع آب تلمبه خانه ها ...
 4. مناقصه امور مربوط به نگهداری و راهبری تاسیسات و تصفیه خانه اردوگاه ... / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه امور مربوط به نگهداری و راهبری تاسیسات و تصفیه خانه اردوگاه ...
 5. مناقصه نگهداری و راهبری موتورخانه های اصلی، منابع آب تلمبه خانه ها، پستهای برق ... / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه نگهداری و راهبری موتورخانه های اصلی، منابع آب تلمبه خانه ها، پستهای برق ...
 6. مناقصه پیمان خدمات فنی منطقه خوزستان به صورت حجمی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پیمان خدمات فنی منطقه خوزستان به صورت حجمی نوبت دوم
 7. ارزیابی کیفی بهره برداری و نگهداری و راهبری تاسیسات فاضلاب - تجدید / تجدید آگهی ارزیابی کیفی, ارزیابی کیفی بهره برداری و نگهداری و راهبری تاسیسات فاضلاب - تجدید
 8. فراخوان مناقصه پروژه انجام کارهای خدماتی ، پشتیبانی و حفاظت فیزیکی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه انجام کارهای خدماتی ، پشتیبانی و حفاظت فیزیکی نوبت دوم
 9. مناقصه انجام خدمات امور دفتری , ماشین نویسی , تنظیفات , آبدارخانه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه انجام خدمات امور دفتری , ماشین نویسی , تنظیفات , آبدارخانه نوبت دوم
 10. مناقصه قرارداد واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای,مناقصه قرارداد واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی
 11. آگهی مناقصه عمومی واگذاری کارهای حجمی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی واگذاری کارهای حجمی- نوبت دوم
 12. مناقصه امورات خدمات شهری از قبیل رفت و روب و ... / آگهی مناقصه , مناقصه امورات خدمات شهری از قبیل رفت و روب و ...
 13. مناقصه جذب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جذب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی
 14. مناقصه واگذاری خدمات اداری ، نگهبانی ، نقلیه و امور اجرایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات اداری ، نگهبانی ، نقلیه و امور اجرایی
 15. فراخوان شناسایی هنرمندان و صنعتگران / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان شناسایی هنرمندان و صنعتگران
 16. آگهی مناقصه عمومی واگذاری بخش خدمات عمرانی و اداری- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی واگذاری بخش خدمات عمرانی و اداری- نوبت دوم
 17. مناقصه امور حفاظت و نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه امور حفاظت و نگهبانی
 18. فراخوان مناقصه خدمات نگهبانی نوبت دوم / فراخوان عمومی دعوت به مناقصه , فراخوان مناقصه خدمات نگهبانی نوبت دوم
 19. مناقصه خدمات شستشوی ملزومات پارچه ای / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات شستشوی ملزومات پارچه ای
 20. مناقصه عمومی نظافت و اجرای امور خدمات شهری پارکینگ طبقاتی زائر / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی نظافت و اجرای امور خدمات شهری پارکینگ طبقاتی زائر
 21. فراخوان شناسایی پیمانکار جهت پروژه های مختلف برداشت و ورود اطلاعات تجهیزات شبکه / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار , فراخوان شناسایی پیمانکار جهت پروژه های مختلف برداشت و ورود اطلاعات تجهیزات شبکه
 22. مناقصه انجام عملیات راهداری، امور نقلیه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام عملیات راهداری، امور نقلیه
 23. مناقصه واگذاری خدمات عملیاتی فنی ، توسعه و نگهداشت فضای سبز - 95.10.28 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات عملیاتی فنی ، توسعه و نگهداشت فضای سبز - 95.10.28
 24. مناقصه اپراتوری تلفن خانه ها / اگهی دعوت به ارزیابی , مناقصه اپراتوری تلفن خانه ها
 25. مناقصه ایجاد و ترمیم فضای سبز بلوار / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ایجاد و ترمیم فضای سبز بلوار
 26. فراخوان مناقصه انجام خدمات پشتیبانی طرح بازرسی، تعمیر و احداث خطوط لوله نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات پشتیبانی طرح بازرسی، تعمیر و احداث خطوط لوله نوبت دوم
 27. مناقصه انجام امور نظافت و خدمات اداری / آگهی مناقصه, مناقصه انجام امور نظافت و خدمات اداری
 28. مناقصه امور خدماتی سطح شهر / اطلاعیه , مناقصه امور خدماتی سطح شهر
 29. مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی توسعه و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی توسعه و نگهداری فضای سبز
 30. مناقصه عمومی حفظ و نگهداری و احداث فضای سبز / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی حفظ و نگهداری و احداث فضای سبز
 31. مناقصه امور حفاظتی بیمارستان شهید صدوقی / آگهی مناقصه , مناقصه امور حفاظتی بیمارستان شهید صدوقی
 32. مناقصه واگذاری اجرای امور خدمات تنظیف / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری اجرای امور خدمات تنظیف
 33. مناقصه واگذاری امور خدمات، تنظیف بیمارستان 12 فروردین / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدمات، تنظیف بیمارستان 12 فروردین
 34. مناقصه واگذاری اجرای امور خدمات تنظیف بیمارستان آیت اله کاشانی / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری اجرای امور خدمات تنظیف بیمارستان آیت اله کاشانی
 35. مناقصه اداره امور جایگاههای شرکتی نواحی درگز و تربت جام / مناقصه اداره امور جایگاههای شرکتی نواحی درگز و تربت جام
 36. مناقصه واگذاری اجرای امور خدمات تنظیف معاونت دانشجویی معاونت آموزشی / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری اجرای امور خدمات تنظیف معاونت دانشجویی معاونت آموزشی
 37. استعلام نگهداری تاسیسات ساختمان / استعلام نگهداری تاسیسات ساختمان


  

طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ