سفارش تبلیغ
صبا ویژن
مناقصات تامین نیروی انسانی پارس نماد داده ها
   مشخصات مدیر وبلاگ
 
    آمارو اطلاعات

بازدید امروز : 24
بازدید دیروز : 191
کل بازدید : 107228
کل یادداشتها ها : 694

1 2 3 4 >
نوشته شده در تاریخ 95/11/27 ساعت 2:31 ع توسط پارس نماد داده ها


 1. مناقصه واگذاری انجام عملیات امورات ستاد ، کارخانه لبنیات و پشتیبانی فنی و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری انجام عملیات امورات ستاد ، کارخانه لبنیات و پشتیبانی فنی و ... نوبت دوم
 2. مناقصه نگهبانی از 9 ایستگاه مخابراتی ...-تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه نگهبانی از 9 ایستگاه مخابراتی - تجدید
 3. مناقصه انجام عملیات امورات حفاظت و خدمات عمومی شهرک - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه انجام عملیات امورات حفاظت و خدمات عمومی شهرک - نوبت دوم
 4. مناقصه حفاظت و حراست از اماکن تجدید / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه حفاظت و حراست از اماکن تجدید
 5. تجدید مناقصه مدیریت پیمان تامین نیروی انسانی / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مدیریت پیمان تامین نیروی انسانی
 6. مناقصه واگذاری کلیه امور خدماتی شهرداری به صورت حجمی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری کلیه امور خدماتی شهرداری به صورت حجمی
 7. مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز شهرداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز شهرداری
 8. مناقصه انجام امور خدماتی عمومی فنی و اداری / مناقصه انجام امور خدماتی عمومی فنی و اداری
 9. آگهی فراخوان­های‏ ارزیابی کیفی توان انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی... / آگهی فراخوان­های‏ ارزیابی کیفی ،آگهی فراخوان­های‏ ارزیابی کیفی توان انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی....
 10. مناقصه خدمات نظافت و نگهداری از اماکن اداری / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی, مناقصه خدمات نظافت و نگهداری از اماکن اداری
 11. فراخوان انجام خدمات درآمدی ، فنی و اجرایی امور مشترکین / فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان انجام خدمات درآمدی ، فنی و اجرایی امور مشترکین
 12. ارزیابی کیفی واگذاری حجمی / زمانی اداره مرکز سوختگیری هواپیمایی یزد نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی یک مرحله ای, ارزیابی کیفی واگذاری حجمی / زمانی اداره مرکز سوختگیری هواپیمایی یزد نوبت دوم
 13. مناقصه خدمات نگهبانی از ساختمانها و تاسیسات نوبت دوم / آگهی شرکت در مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نگهبانی از ساختمانها و تاسیسات نوبت دوم
 14. مناقصه نگهداری فضای سبز، امور خدماتی و نظافتی، ... / مناقصه نگهداری فضای سبز، امور خدماتی و نظافتی، ...
 15. مناقصه نگهداری و تعمیر تاسیسات ساختمان و محوطه مسافری پایانه مرکزی آستارا / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه نگهداری و تعمیر تاسیسات ساختمان و محوطه مسافری پایانه مرکزی آستارا
 16. مناقصه خدمات مربوط به نگهداری و تعمیرات ساختمان ها و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات مربوط به نگهداری و تعمیرات ساختمان ها و ...
 17. اصلاحیه مناقصه حفظ ، حراست و نگهداری عرصه فضای سبز / اصلاحیه مناقصه حفظ ، حراست و نگهداری عرصه فضای سبز
 18. مناقصه راهبری و تعمیر و نگهداری فنی و ماشین آلات کارخانه خوارک دام سعیدآباد / مناقصه , مناقصه راهبری و تعمیر و نگهداری فنی و ماشین آلات کارخانه خوارک دام سعیدآباد
 19. ارزیابی کیفی انجام خدمات اداری / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی پیمانکاران,ارزیابی کیفی انجام خدمات اداری
 20. مناقصه واگذاری امور خدمات نظافتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدمات نظافتی
 21. آگهی مناقصه واگذاری امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای ســبز / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه واگذاری امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای ســبز
 22. مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی
 23. تجدید مناقصه واگذاری نگهداری کاشت و داشت فضای سبز / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه واگذاری نگهداری کاشت و داشت فضای سبز
 24. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک بستان و خواجوی کرمانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک بستان و خواجوی کرمانی نوبت دوم
 25. اصلاحیه مناقصه حفظ ، حراست و نگهداری عرصه فضای سبز / اصلاحیه مناقصه حفظ ، حراست و نگهداری عرصه فضای سبز
 26. مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور عملیات سوختگیری هواپیمایی / آگهی ارزیابی, مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور عملیات سوختگیری هواپیمایی
 27. مناقصه حجمی زمانی اداره امور عملیات تاسیسات نفت / مناقصه حجمی زمانی اداره امور عملیات تاسیسات نفت
 28. مناقصه دستمزد ومصالح مورد نیاز جهت برداشت و ورود اطلاعات / مناقصه دستمزد ومصالح مورد نیاز جهت برداشت و ورود اطلاعات
 29. آگهی مناقصه تنظیفات?فضای سبز?حفاظت فیزیکی?حمل و نقل / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه تنظیفات?فضای سبز?حفاظت فیزیکی?حمل و نقل
 30. مناقصه تامین نیروی انسانی کادر خدماتی - عمرانی و اداری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین نیروی انسانی کادر خدماتی - عمرانی و اداری
 31. تجدید مناقصه تنظیفات ، فضای سبز ،حمل و نقل .... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تنظیفات ، فضای سبز ،حمل و نقل ....

نوشته شده در تاریخ 95/11/25 ساعت 4:32 ع توسط پارس نماد داده ها


 1. مناقصه انجام امور خدماتی و تنظیف / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام امور خدماتی و تنظیف
 2. تجدید مناقصه انجام خدمات پشتیبانی عمومی - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات پشتیبانی عمومی در اداره مرکزی و ادارات تابعه شرکت گاز استان تجدید - نوبت دوم
 3. مناقصه حفاظت و نگهبانی شهرکهای صنعتی تابعه / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه حفاظت و نگهبانی شهرکهای صنعتی تابعه
 4. تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستم های PG و ... -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستم های PG و ... - نوبت دوم
 5. مناقصه انجام خدمات عمومی و پشتیبانی ... - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه انجام خدمات عمومی و پشتیبانی... -نوبت دوم
 6. مناقصه انجام امور خدمات امداد شهرستان شهریار و CGS ششم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور خدمات امداد شهرستان شهریار و CGS ششم
 7. مناقصه امور نظافتی نگهداری و نگهبانی فضای سبز کارخانه سیمان / مناقصه امور نظافتی نگهداری و نگهبانی فضای سبز کارخانه سیمان
 8. مناقصه انتخاب پیمانکار خدماتی و نظافت عمومی و صنعتی / آگهی مناقصه,مناقصه انتخاب پیمانکار خدماتی و نظافت عمومی و صنعتی
 9. مناقصه خدمات نظافت و باربری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نظافت و باربری
 10. فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات رادیویی آلات / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات رادیویی آلات
 11. مناقصه واگذاری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه واگذاری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی- نوبت دوم
 12. مناقصه خدمات نگهبانی از ساختمانها و تاسیسات / آگهی شرکت در مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نگهبانی از ساختمانها و تاسیسات
 13. مناقصه انجام امور خدمات گازبانی / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات گازبانی
 14. ارزیابی کیفی واگذاری حجمی / زمانی اداره امور انبار نفت / آگهی ارزیابی کیفی یک مرحله ای, ارزیابی کیفی واگذاری حجمی / زمانی اداره امور انبار نفت
 15. فراخوان مناقصه واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری از جایگاه های شرکتی میاندوآب و .... نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری از جایگاه های شرکتی میاندوآب و .... نوبت دوم
 16. مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذا.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذا....
 17. مناقصه پیمان نگهبانی ایستگاه های مخابراتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پیمان نگهبانی ایستگاه های مخابراتی
 18. مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره سه خرم آباد / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره سه خرم آباد
 19. مناقصه انجام خدمات خودرویی (هدایت) - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات خودرویی (هدایت) - نوبت دوم
 20. مناقصه نظافت ، رفت و روب و جمع آوری زباله در محدوده شهر / آگهی مناقصه , مناقصه نظافت ، رفت و روب و جمع آوری زباله در محدوده شهر
 21. آگهی مناقصات عمومی واگذاری حجمی زمانی امور خدماتی ، اداری و عملیات انبار نفت.... نوبت دوم / آگهی مناقصات عمومی،آگهی مناقصات عمومی واگذاری حجمی زمانی امور خدماتی ، اداری و عملیات انبار نفت.... نوبت دوم
 22. مناقصه امور خدمات ایستگاهی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه امور دفتری و تحریرات
 23. مناقصه ارائه خدمات بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات 95.10.4 / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات 95.10.4
 24. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک بستان و خواجوی کرمانی / مناقصه ، مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک بستان و خواجوی کرمانی
 25. مناقصه نگهداری فضای سبز پارکهای وحدت.. / مناقصه ، مناقصه نگهداری فضای سبز پارکهای وحدت..
 26. مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز سطح شهرداری منطقه 6 نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز سطح شهرداری منطقه 6 نوبت دوم
 27. مناقصه واگذاری خدمات دفتری، آبدارخانه، نامه رسانی... نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات دفتری، آبدارخانه، نامه رسانی... نوبت دوم
 28. مناقصه پیمان خدمات فنی و دفتری منطقه غرب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پیمان خدمات فنی و دفتری منطقه غرب
 29. فراخوان انجام امور خدمات دفتری / فراخوان , فراخوان انجام امور خدمات دفتری
 30. مناقصه پیمان نگهبانی و حراست از ایستگاههای مخابراتی آغاجاری / بتوند ... / مناقصه پیمان نگهبانی و حراست از ایستگاههای مخابراتی آغاجاری / بتوند ...
 31. مناقصه انجام عملیات امورات ستاد، کارخانه لبنیات و پشتیبانی فنی و مکانیزه خود را بصورت حجمی / مناقصه انجام عملیات امورات ستاد، کارخانه لبنیات و پشتیبانی فنی و مکانیزه خود را بصورت حجمی
 32. مناقصه نیروی انسانی واحد فضای سبز / آگهی مناقصه,مناقصه نیروی انسانی واحد فضای سبز
 33. فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی در نواحی صنعتی و غیرصنعتی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی در نواحی صنعتی و غیرصنعتی نوبت دوم


  نوشته شده در تاریخ 95/11/24 ساعت 3:13 ع توسط پارس نماد داده ها


 1. مناقصه واگذاری یکساله خدمات تامین نیروی انسانی / مناقصه واگذاری یکساله خدمات تامین نیروی انسانی
 2. مناقصه واگذاری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه واگذاری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
 3. مناقصه مناقصه تامین نیروی خدمات شهر و فضای شهرداری / آگهی مناقصه , مناقصه مناقصه تامین نیروی خدمات شهر و فضای شهرداری
 4. تجدید فراخوان مناقصه تهیه طبخ ؛ توزیع و سرو سه وعده غذا و خدمات اتاقداری ... نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی) , فراخوان مناقصه تهیه طبخ ؛ توزیع و سرو سه وعده غذا و خدمات اتاقداری ... نوبت دوم
 5. فراخوان خدمات حجمی اداری و فرهنگی ساختمان شماره 31 نوبت دوم / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار یک مرحله ای,فراخوان خدمات حجمی اداری و فرهنگی ساختمان شماره 31 نوبت دوم
 6. آگهی مناقصات عمومی واگذاری حجمی زمانی امور خدماتی ، اداری و عملیات انبار نفت.... / آگهی مناقصات عمومی،آگهی مناقصات عمومی واگذاری حجمی زمانی امور خدماتی ، اداری و عملیات انبار نفت....
 7. مناقصه پاسخگویی ، فروش از طریق مرکز تماس 2020 ، نصب و راه اندازی و پشتیبانی مشترکین - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه پاسخگویی ، فروش از طریق مرکز تماس 2020 ، نصب و راه اندازی و پشتیبانی مشترکین - نوبت دوم
 8. آگهی مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازها ، پیشگیری و جلوگیری از ساخت / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازها ، پیشگیری و جلوگیری از ساخت
 9. آگهی مناقصه گل آرایی و نگهداری المان های گل / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه گل آرایی و نگهداری المان های گل
 10. مناقصه انجام خدمات مورد نیاز پشتیبانی ، امور اداری ، انبار کالاها ، تنظیفات آبدارخانه ها .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات مورد نیاز پشتیبانی ، امور اداری ، انبار کالاها ، تنظیفات آبدارخانه ها .... نوبت دوم
 11. تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستم های PG و ... / آگهی مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستم های PG و ...
 12. مناقصه انجام خدمات پشتیبانی عمومی در اداره مرکزی و ادارات تابعه شرکت گاز استان تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات پشتیبانی عمومی در اداره مرکزی و ادارات تابعه شرکت گاز استان تجدید
 13. فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی در نواحی صنعتی و غیرصنعتی / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی در نواحی صنعتی و غیرصنعتی
 14. مناقصه اجرای کلیه امورات خدمات شهری / مناقصه , مناقصه اجرای کلیه امورات خدمات شهری
 15. مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی / مناقصه ، مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی
 16. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده C- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده C- نوبت دوم
 17. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز
 18. مناقصه گشت و مراقبت ازجنگلهای استان / مناقصه گشت و مراقبت ازجنگلهای استان


  نوشته شده در تاریخ 95/11/23 ساعت 2:50 ع توسط پارس نماد داده ها


 1. مناقصه تامین نیروی کار روزمرد و موقت / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی کار روزمرد و موقت
 2. مناقصه پیمان خدمات فنی مرکز منطقه و کلیه مراکز انتقال نفت... -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پیمان خدمات فنی مرکز منطقه و کلیه مراکز انتقال نفت... -نوبت دوم
 3. فراخوان مناقصه واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری از جایگاه های شرکتی میاندوآب و .... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری از جایگاه های شرکتی میاندوآب و ....
 4. تجدید مناقصه حفاظت و نگهبانی از ایستگاههای مخابراتی / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه حفاظت و نگهبانی از ایستگاههای مخابراتی
 5. ابطال عملیات نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان های ستادی / ابطال ،آگهی مناقصه عملیات نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان های ستادی
 6. مناقصه واگذاری خدمات حجمی تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان های اداری / مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات حجمی تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان های اداری
 7. فراخوان مناقصه تهیه طبخ ؛ توزیع و سرو سه وعده غذا و خدمات اتاقداری ... تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی) , فراخوان مناقصه تهیه طبخ ؛ توزیع و سرو سه وعده غذا و خدمات اتاقداری ... تجدید
 8. مناقصه پیمان راهبری و وسائط نقلیه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پیمان راهبری و وسائط نقلیه -نوبت دوم
 9. مناقصه انجام امور خدمات عمومی دانشگاه.... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات عمومی دانشگاه.... نوبت دوم
 10. فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل و اصلاح سیستم روشنایی محوطه مخازن و ...نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل و اصلاح سیستم روشنایی محوطه مخازن و ...نوبت دوم
 11. مناقصه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه پست برق 63 هزار کیلوولت.... / مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه پست برق 63 هزار کیلوولت....
 12. مناقصه پیمان خدمات عمومی و نظافت و باغبانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی توام با ارزیابی کیفی, مناقصه پیمان خدمات عمومی و نظافت و باغبانی - نوبت دوم
 13. مناقصه اجرای عملیات رفت و روب ، جمع آوری و حمل زباله / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات رفت و روب ، جمع آوری و حمل زباله
 14. مناقصه بکارگیری تعداد 80 نفر نیروی شرکتی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بکارگیری تعداد 80 نفر نیروی شرکتی نوبت دوم
 15. مناقصه پیمان تنظیفات و باغبانی مرکز منطقه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پیمان تنظیفات و باغبانی مرکز منطقه نوبت دوم
 16. تجدید مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر -نوبت دوم
 17. فراخوان مناقصه ترمیم و بازسازی Dike wall مخازن بتنی واحد AR ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه ترمیم و بازسازی Dike wall مخازن بتنی واحد AR ... نوبت دوم
 18. مناقصه تامین نیروی انسانی بخش مدلسازی و نقشه کشی / مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی بخش مدلسازی و نقشه کشی
 19. مناقصه کاشت و نگهداری درختان روتبال -95.10.01 / مناقصه ، مناقصه کاشت و نگهداری درختان روتبال - 95.10.01
 20. مناقصه خدمات فنی مهندسی و آتش نشانی / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات فنی مهندسی و آتش نشانی
 21. مناقصه انجام خدمات اداری و پشتیبانی تجدید نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام خدمات اداری و پشتیبانی تجدید نوبت دوم
 22. مناقصه نگهداری فضای سبز فاز شرقی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز فاز شرقی ...
 23. مناقصه امورات حفظ و نگهداری فضای سبز خود / مناقصه , مناقصه امورات حفظ و نگهداری فضای سبز خود نوبت اول
 24. مناقصه واگذاری امور خدماتی آتش نشانی و تامین نیرو / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدماتی آتش نشانی و تامین نیرو
 25. فراخوان مناقصه خدمات حراست و نگهبانی.... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خدمات حراست و نگهبانی ... نوبت دوم
 26. مناقصه انجام خدمات خودرویی (هدایت) / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات خودرویی (هدایت)
 27. فراخوان خدمات مربوط به تامین نیروی انسانی - نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان خدمات مربوط به تامین نیروی انسانی - نوبت دوم
 28. مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز سطح شهرداری منطقه 6 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز سطح شهرداری منطقه 6
 29. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده C / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده C
 30. مناقصه امورات حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه, مناقصه امورات حفظ و نگهداری فضای سبز
 31. مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز - 95.10.1 / مناقصه ، مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز - 95.10.1
 32. مناقصه پیمان نگهبانی ایستگاه های مخابراتی / مناقصه ، مناقصه پیمان نگهبانی ایستگاه های مخابراتی
 33. مناقصه واگذاری حجمی زمانی امور خدماتی، اداری ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری حجمی زمانی امور خدماتی، اداری ...

نوشته شده در تاریخ 95/11/19 ساعت 2:53 ع توسط پارس نماد داده ها


 1. مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازه ها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در نواحی 1 و 2 تجدید / مناقصه , مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازه ها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در نواحی 1 و 2 تجدید
 2. مناقصه اجرای عملیات حفظ و نگهداری شبانه روزی تاسیسات و ..... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات حفظ و نگهداری شبانه روزی تاسیسات و .....
 3. مناقصه نگهدای فضای سبز ناحیه 5 جنوبی ... / مناقصه , مناقصه نگهدای فضای سبز ناحیه 5 جنوبی ...
 4. آگهی مناقصه نطافت عمومی و خدمات شهری / آگهی مناقصه نطافت عمومی و خدمات شهری
 5. مناقصه واگذاری امورمربوط به خدمات پشتیبانی و تامین نیروی انسانی / مناقصه واگذاری امورمربوط به خدمات پشتیبانی و تامین نیروی انسانی
 6. مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات شهری مرحله سوم - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات شهری مرحله سوم - نوبت دوم
 7. مناقصه واگذاری امور خدمات شهری ناحیه صنعتی و .... -مرحله سوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری ناحیه صنعتی و ....مرحله سوم نوبت دوم
 8. مناقصه عملیات انجام خدمات مسافری، کنترل و فروش بلیت ... / فراخوان مناقصه, مناقصه عملیات انجام خدمات مسافری، کنترل و فروش بلیت ...
 9. مناقصه نظافت، رفت و روب و جمع آوری زباله / آگهی مناقصه, مناقصه نظافت، رفت و روب و جمع آوری زباله
 10. مناقصه تامین نیروی انسانی به تعداد 112 نفر / آگهی مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی به تعداد 112 نفر
 11. مناقصه شستشو , ضدعفونی و اطو ( لنرژی ) البسه بیمارستانی / آگهی مناقصه , مناقصه شستشو , ضدعفونی و اطو ( لنرژی ) البسه بیمارستانی
 12. مناقصه پروژه خدمات امداد گاز شهرها ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه خدمات امداد گاز شهرها ... نوبت دوم
 13. مناقصه حفظ ، حراست و نگهداری عرصه فضای سبز / مناقصه حفظ ، حراست و نگهداری عرصه فضای سبز
 14. مناقصه خدمات راهبری و نگهداری تاسیسات بیمارستان ها / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خدمات راهبری و نگهداری تاسیسات بیمارستان ها
 15. مناقصه واگذاری عملیات امور مربوط به کنترل و جلوگیری از تخلیه پسماندها... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری عملیات امور مربوط به کنترل و جلوگیری از تخلیه پسماندها... نوبت دوم
 16. مناقصه خدمات حفاظتی و مراقبتی / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات حفاظتی و مراقبتی
 17. مناقصه پیمان روابط عمومی ستاد و مناطق به صورت حجمی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پیمان روابط عمومی ستاد و مناطق به صورت حجمی نوبت دوم
 18. مناقصه خرید خدمات بازرسی مراقبتی درب ورودی صنعت و معدن شهید قضاوی / مناقصه , مناقصه خرید خدمات بازرسی مراقبتی درب ورودی صنعت و معدن شهید قضاوی
 19. فراخوان مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور تاسیسات و عملیات انبار نفت... تجدید نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور تاسیسات و عملیات انبار نفت... تجدید نوبت دوم
 20. مناقصه انجام امور خدماتی به صورت حجمی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام امور خدماتی به صورت حجمی
 21. مناقصه واگذاری مدیریت و راهبری مجتمع انباری علوفه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری مدیریت و راهبری مجتمع انباری علوفه
 22. مناقصه نگهداری نهاده های دامی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری نهاده های دامی ... نوبت دوم
 23. مناقصه مدیریت امور انبار شوش / مناقصه , مناقصه مدیریت امور انبار شوش
 24. مناقصه خدمات شهری / آگهی مناقصه ، مناقصه خدمات شهری
 25. مناقصه انجام کارهای خدماتی مستغلاتی مسجدسلیمان - 95.9.28 / مناقصه انجام کارهای خدماتی مستغلاتی مسجدسلیمان - 95.9.28
 26. تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز و چمن ورزشگاه / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز و چمن ورزشگاه
 27. تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز و چمن ورزشگاه / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز و چمن ورزشگاه
 28. مناقصه انجام امورات فضای سبز .... - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه انجام امورات فضای سبز .... - نوبت دوم
 29. فراخوان مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن نوبت اول / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن نوبت اول
 30. ارزیابی کیفی انجام خدمات تحویل و تحویل دپوی بیسیم و اپراتوری مراکز تلفن و .... - نوبت دوم / فراخوان نخست , ارزیابی کیفی انجام خدمات تحویل و تحویل دپوی بیسیم و اپراتوری مراکز تلفن و .... - نوبت دوم
 31. مناقصه بخش خدمات شهری و فضای سبز 95.9.28 / آگهی مناقصه, مناقصه بخش خدمات شهری و فضای سبز 95.9.28
 32. مناقصه انجام حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات نواحی 1 و 2 نوبت دوم / ارزیابی کیفی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات نواحی 1 و 2 نوبت دوم
 33. مناقصه خدمات شهری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات شهری - نوبت دوم
 34. مناقصه عملیات انجام خدمات (تنظیفات) به انضمام حفظ و نگهداری فضای سبز... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات انجام خدمات (تنظیفات) به انضمام حفظ و نگهداری فضای سبز...نوبت دوم
 35. مناقصه تامین130 نفر نیروی نگهبانی (انتظامات) / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تامین 130 نفر نیروی نگهبانی (انتظامات)طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ