سفارش تبلیغ
صبا ویژن
مناقصات تامین نیروی انسانی پارس نماد داده ها
   مشخصات مدیر وبلاگ
 
    آمارو اطلاعات

بازدید امروز : 17
بازدید دیروز : 191
کل بازدید : 107221
کل یادداشتها ها : 694

طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
نوشته شده در تاریخ 95/7/28 ساعت 4:3 ع توسط پارس نماد داده ها


 1. فراخوان انجام خدمات امور ایستگاهی اداره کل راه آهن قم - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان انجام خدمات امور ایستگاهی اداره کل راه آهن قم - نوبت دوم
 2. مناقصه پیمان نگهداشت و تعمیرات تاسیسات تهویه مطبوع نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پیمان نگهداشت و تعمیرات تاسیسات تهویه مطبوع نوبت دوم
 3. مناقصه واگذاری خدمات عمومی منطقه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه واگذاری خدمات عمومی منطقه
 4. مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی- نوبت دوم
 5. مناقصه خرید خدمات نیروی تخصصی و عمومی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی , مناقصه خرید خدمات نیروی تخصصی و عمومی
 6. مناقصه خدمات اداری و عمومی و باغبانی و نگهداشت / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات اداری و عمومی و باغبانی و نگهداشت
 7. تجدید مناقصه حفظ ، نگهداری و گسترش قسمتی از فضای سبز شهر 95.6.2 / تجدید مناقصه , مناقصه حفظ ، نگهداری و گسترش قسمتی از فضای سبز شهر 95.6.2
 8. مناقصه نگهداری و لجن برداری و پاکسازی کانالها و حوضچه های سطح منطقه... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری و لجن برداری و پاکسازی کانالها و حوضچه های سطح منطقه...
 9. مناقصه تامین خودروهای استیجاری منطقه با راننده / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده,مناقصه تامین خودروهای استیجاری منطقه با راننده
 10. مناقصه عملیات پاکسازی و شستشوی جداره ها و نمای شهری در سطح منطقه... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات پاکسازی و شستشوی جداره ها و نمای شهری در سطح منطقه...
 11. مناقصه کلیه امور مربوط به راهبری، نگهداری، تعمیرات و سرویس تأسیسات مکانیکی و الکتریکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کلیه امور مربوط به راهبری، نگهداری، تعمیرات و سرویس تأسیسات مکانیکی و الکتریکی
 12. مناقصه چاپ و تکثیر مجمع بین الملل و تطبیفی دخترانه / مناقصه چاپ و تکثیر مجمع بین الملل و تطبیفی دخترانه
 13. مناقصه انجام امور تولیدی و خدماتی / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور تولیدی و خدماتی
 14. مناقصه پیمانکار نیروی خدماتی مجتمع / مناقصه پیمانکار نیروی خدماتی مجتمع
 15. مناقصه تهیه و کاشت هزار اصله نهال چنار / مناقصه , مناقصه تهیه و کاشت هزار اصله نهال چنار
 16. مزایده بوفه و آشپزخانه / مزایده بوفه و آشپزخانه
 17. آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای پیمانسپاری تولید قطعات صنعتی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای پیمانسپاری تولید قطعات صنعتی
 18. مناقصه اجرای طرح پایگاه خدمات اجتماعی دروازه شمیران... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای طرح پایگاه خدمات اجتماعی دروازه شمیران... نوبت دوم
 19. مناقصه انجام امور مربوط به خدمات ایستگاهی / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه, مناقصه انجام امور مربوط به خدمات ایستگاهی
 20. مناقصه بهره گیری از خدمات پیمانکاری ... / مناقصه بهره گیری از خدمات پیمانکاری ...
 21. تجدید مناقصه انجام خدمات ایستگاهی اداره کل راه آهن اصفهان 95.6.2 / تجدید مناقصه ,مناقصه انجام خدمات ایستگاهی اداره کل راه آهن اصفهان 95.6.2
 22. مناقصه انجام خدمات امداد ، بهره برداری ، گازبانی، تعمیرات و توسعه شبکه و انشعابات...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات امداد ، بهره برداری ، گازبانی، تعمیرات و توسعه شبکه و انشعابات...نوبت دوم
 23. ارزیابی کیفی فراخوان راهبری سامانه صدای مسافر 5149 / آگهی دعوت به ارزیابی , ارزیابی کیفی فراخوان راهبری سامانه صدای مسافر 5149
 24. مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط ناحیه یک نوبت سوم.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط ناحیه یک نوبت سوم....
 25. مناقصه تنظیفات و فضای سبز مرکز منطقه - نوبت دوم / تجدید مناقصه,مناقصه تنظیفات و فضای سبز مرکز منطقه - نوبت دوم
 26. شناسایی پیمانکاران جهت تامین خدمات پشتیبانی عمومی و تخصصی منطقه شامل (اداری ، فنی و نیمه فنی) نوبت دوم / آگهی شناسایی پیمانکاران , شناسایی پیمانکاران جهت تامین خدمات پشتیبانی عمومی و تخصصی منطقه شامل (اداری ، فنی و نیمه فنی) نوبت دوم
 27. مناقصه انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرستانهای تحت پوشش شرکت / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرستانهای تحت پوشش شرکت
 28. مناقصه انجام امور مربوط به حفظ ، ترمیم و نگهداری فضای سبز / مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور مربوط به حفظ ، ترمیم و نگهداری فضای سبز
 29. مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبری تاسیسات مرکز آموزشی درمانی / مناقصه , مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبری تاسیسات مرکز آموزشی درمانی
 30. مناقصه عملیات خدمات شهری (رفت و روب و نگه داری فضای سبز) / مناقصه , مناقصه عملیات خدمات شهری (رفت و روب و نگه داری فضای سبز) نوبت دوم
 31. مناقصه پیمانکار نیروی انسانی ( خدمات عمومی و تولید ) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیمانکار نیروی انسانی ( خدمات عمومی و تولید )
 32. اصلاحیه تجهیز و نگهداری آسانسورهای سطح منطقه ....-اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه, مناقصه تجهیز و نگهداری آسانسورهای سطح منطقه ....-اصلاحیه
 33. مناقصه خدمات شهری، فضای سبز و ....مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات شهری، فضای سبز و ....مرحله اول نوبت دوم
 34. مناقصه نگهبانی و حفاظت فیزیکی شهرداری کازرون نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه نگهبانی و حفاظت فیزیکی شهرداری کازرون نوبت دوم
 35. مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری شهرداری کازرون نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری شهرداری کازرون نوبت دوم
 36. مناقصه انجام خدمات امداد ، بهره برداری ، گازبانی، تعمیرات و توسعه شبکه و انشعابات... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات امداد ، بهره برداری ، گازبانی، تعمیرات و توسعه شبکه و انشعابات...
 37. مناقصه عملیات بهره برداری شبکه فاضلاب، نگهداری و اپراتوری تصفیه خانه های فاضلاب / آگهی برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بهره برداری شبکه فاضلاب، نگهداری و اپراتوری تصفیه خانه های فاضلاب
 38. مناقصه عملیات حفاظت فیزیکی و انتظامات واحد های تحت پوشش ... / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات حفاظت فیزیکی و انتظامات واحد های تحت پوشش ...
 39. مناقصه عمومی واگذاری امور پشتیبانی و بازرسی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری امور پشتیبانی و بازرسی
 40. مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین وسایط نقلیه سنگین و هدایت و نگهداری و خدمات عمومی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین وسایط نقلیه سنگین و هدایت و نگهداری و خدمات عمومی
 41. مناقصه تامین نیروی انسانی خدماتی و نگهبانی / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی خدماتی و نگهبانی
 42. فراخوان مناقصه انجام خدمات انبارداری و طناب بندی در انبارهای عملیات مدیریت / فراخوان ,فراخوان انجام خدمات انبارداری و طناب بندی در انبارهای عملیات مدیریت
 43. مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات شهری / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات شهری
 44. مناقصه انجام عملیات نظافت- آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی وسائط نقلیه / مناقصه انجام عملیات نظافت- آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی وسائط نقلیه
 45. تجدید آگهی مناقصه واگذاری عملیات نگهداری فضای سبز بلوارها تجدید 95.6.2 / تجدید آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه واگذاری عملیات نگهداری فضای سبز بلوارها تجدید 95.6.2
 46. مناقصه انجام خدمات نظارت بر امور غذایی آشپزخانه ها انجام خدمات تنظیفات و ... / مناقصه, مناقصه انجام خدمات نظارت بر امور غذایی آشپزخانه ها انجام خدمات تنظیفات و ...
 47. مناقصه تامین کارهای خدماتی و نگهبانی نوبت سوم / آگهی مناقصه,مناقصه تامین کارهای خدماتی و نگهبانی نوبت سوم
 48. مناقصه خدمات مدارک پزشکی و پرستاری کلینیکی / مناقصه , مناقصه خدمات مدارک پزشکی و پرستاری کلینیکی
 49. مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات مدارک پزشکی بیمارستان ضیایی و ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات مدارک پزشکی بیمارستان ضیایی و ...
 50. مناقصه تکمیل بانک جامع املاک و کاداستر , امور داده آمایی پرونده های جاری ثبتی / مناقصه تکمیل بانک جامع املاک و کاداستر , امور داده آمایی پرونده های جاری ثبتی
 51. مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات سطح یک و دو بیمارستان شهید صدوقی به بخش خصوصی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات سطح یک و دو بیمارستان شهید صدوقی به بخش خصوصی
 52. مناقصه عمومی واگذاری خدمات مدارک پزشکی بیمارستان شهید صدوقی و بیمارستان فاطمه الزهراء (س) مهریز / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری خدمات مدارک پزشکی بیمارستان شهید صدوقی و بیمارستان فاطمه الزهراء (س) مهریز
 53. استعلام جهت نظافت / استعلام , استعلام جهت نظافت
 54. استعلام جهت نظافت و نگهداری و خدمات فضای سبز / استعلام , استعلام جهت نظافت و نگهداری و خدمات فضای سبز

نوشته شده در تاریخ 95/7/27 ساعت 3:7 ع توسط پارس نماد داده ها


 1. مناقصه برون سپاری عملیات تامین نیروی انسانی....- نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه برون سپاری عملیات تامین نیروی انسانی...- نوبت دوم
 2. آگهی دعوت به مناقصه عمومی واگذاری خدمات عمومی ..... / آگهی دعوت به مناقصه عمومی ، آگهی دعوت به مناقصه عمومی واگذاری خدمات عمومی .....
 3. شناسایی پیمانکاران جهت تامین خدمات پشتیبانی عمومی و تخصصی منطقه شامل (اداری ، فنی و نیمه فنی) / آگهی شناسایی پیمانکاران , شناسایی پیمانکاران جهت تامین خدمات پشتیبانی عمومی و تخصصی منطقه شامل (اداری ، فنی و نیمه فنی)
 4. مناقصه واگذاری امور جایگاه های شرکتی تک منظوره -نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور جایگاه های شرکتی تک منظوره -نوبت دوم
 5. تجدید فراخوان تامین خدمات عمومی و پشتیبانی ستاد نوبت دوم / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تامین خدمات عمومی و پشتیبانی ستاد نوبت دوم
 6. تجدید مناقصه راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مراکز آموزشی / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مراکز آموزشی
 7. مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر چهارباغ و نواحی 1 و 2 تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر چهارباغ و نواحی 1 و 2 تجدید نوبت دوم
 8. مناقصه تنظیف شهری ناحیه یک خدمات شهری / مناقصه,مناقصه تنظیف شهری ناحیه یک خدمات شهری
 9. مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی مکانیکی برودتی و ... تجدید / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی مکانیکی برودتی و ... تجدید
 10. مناقصه عملیات اجرای خدمات شهری شامل رفت و روب، جمع آوری پسماند، لایروبی... -نوبت اول مرحله سوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای خدمات شهری شامل رفت و روب، جمع آوری پسماند، لایروبی... - نوبت اول مرحله سوم
 11. مناقصه تعمیر ، نگهداری و راهبری کلیه تاسیسات مکانیکی - الکتریکی و آسانسورهای خود / مناقصه,مناقصه تعمیر ، نگهداری و راهبری کلیه تاسیسات مکانیکی - الکتریکی و آسانسورهای خود
 12. مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه دو منطقه 6 .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه دو منطقه 6 ....
 13. مناقصه واگذاری آموزش و تجهیز پارک آموزش ترافیک ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری آموزش و تجهیز پارک آموزش ترافیک ....
 14. مناقصه راهبری کلیه تجیهزات و تاسیسات مکانیکی و برقی / آگهی مناقصه , مناقصه راهبری کلیه تجیهزات و تاسیسات مکانیکی و برقی
 15. مناقصه برون سپاری امور خدمات شهری ناحیه یک منطقه دو نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه برون سپاری امور خدمات شهری ناحیه یک منطقه دو نوبت دوم
 16. مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات- نوبت دوم
 17. فراخوان مناقصه انجام خدمات دفتری و نظارت بر امور غذایی و خدمات اتاقداری ..... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی) , فراخوان مناقصه انجام خدمات دفتری و نظارت بر امور غذایی و خدمات اتاقداری ..... نوبت دوم
 18. فراخوان ارائه خدمات پذیرایی و تشریفات و امور تنظیفاتی ... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان ارائه خدمات پذیرایی و تشریفات و امور تنظیفاتی ... تجدید نوبت دوم
 19. فراخوان انجام خدمات امور ایستگاهی اداره کل راه آهن قم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان انجام خدمات امور ایستگاهی اداره کل راه آهن قم
 20. مناقصه نگهداری فضای سبز و انجام خدمات نظافتی / مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز و انجام خدمات نظافتی
 21. مناقصه عملیات اجرا و راه اندازی سیستم کنترل پالایشگاه ESD/F&G/DCSو ... نوبت دوم / آگهی شناسایی پیمانکاران , مناقصه عملیات اجرا و راه اندازی سیستم کنترل پالایشگاه ESD/F&G/DCSو ... نوبت دوم
 22. مناقصه انجام امور مربوط به جمع آوری ، حمل و تخلیه زباله خیابان ها و کوچه های سطح شهر / مناقصه , مناقصه انجام امور مربوط به جمع آوری ، حمل و تخلیه زباله خیابان ها و کوچه های سطح شهر نوبت اول
 23. تجدید مناقصه تامین خدمات مهمانپذیری، نگهداری فضای سبز، نظافتی و ... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تامین خدمات مهمانپذیری، نگهداری فضای سبز، نظافتی و ... نوبت دوم
 24. تجدید مناقصه تنظیف نگهداری و نگهبانی از کلیه تأسیسات / تجدید مناقصه تنظیف نگهداری و نگهبانی از کلیه تأسیسات
 25. تجدید مناقصه خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر و مراقبت.... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر و مراقبت....
 26. مناقصه اجرای عملیات جمع آوری زباله و رفت و روب معابر روستا / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه اجرای عملیات جمع آوری زباله و رفت و روب معابر روستا
 27. مناقصه رفت و روب و جمع آوری حمل و دفن زباله ... نوبت دوم / آگهی برگزاری مناقصه , مناقصه رفت و روب و جمع آوری حمل و دفن زباله ... نوبت دوم
 28. مناقصه تامین 50 نفر نیروی انسانی اداری جهت واحدهای مختلف سازمان / مناقصه . مناقصه تامین 50 نفر نیروی انسانی اداری جهت واحدهای مختلف سازمان
 29. مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه,مناقصه تامین نیروی انسانی
 30. مناقصه خرید ، سرپرستی و مدیریت خوابگاه های دانشجویی / مناقصه , مناقصه خرید ، سرپرستی و مدیریت خوابگاه های دانشجویی
 31. مناقصه انجام خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله تجدید نوبت دوم
 32. مناقصه حفاظت و نگهبانی از اماکن و منازل ناحیه صنعتی ماهشهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفاظت و نگهبانی از اماکن و منازل ناحیه صنعتی ماهشهر
 33. مناقصه راهبری واحد ایمنی و آتش نشانی شهرک بعثت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه راهبری واحد ایمنی و آتش نشانی شهرک بعثت
 34. استعلام خرید خدمات امور نگهداری و راهبری تأسیسات برقی ومکانیکی / آگهی استعلام , استعلام خرید خدمات امور نگهداری و راهبری تأسیسات برقی ومکانیکی

نوشته شده در تاریخ 95/7/26 ساعت 3:8 ع توسط پارس نماد داده ها


 1. آگهی مناقصه پشتیبانی انبارهای سوخت / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه پشتیبانی انبارهای سوخت
 2. مناقصه حراست از مرکز بهره برداری و انبار کالای ساری و ایستگاه های مخابراتی تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید دوم فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه حراست از مرکز بهره برداری و انبار کالای ساری و ایستگاه های مخابراتی تجدید نوبت دوم
 3. تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات و سیستم های برقی و مکانیکی نوبت دوم / مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات و سیستم های برقی و مکانیکی نوبت دوم
 4. مناقصه برون سپاری عملیات تامین نیروی انسانی.... / مناقصه عمومی, مناقصه برون سپاری عملیات تامین نیروی انسانی...
 5. مناقصه پاسخگویی ، فروش از طریق مرکز تماس 2020 ، نصب و راه اندازی و پشتیبانی مشترکین سرویسهای دایر بر بستر ADSL - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه پاسخگویی ، فروش از طریق مرکز تماس 2020 ، نصب و راه اندازی و پشتیبانی مشترکین سرویسهای دایر بر بستر ADSL - نوبت دوم
 6. فراخوان مناقصه انجام خدمات دفتری و نظارت بر امور غذایی و خدمات اتاقداری ..... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات دفتری و نظارت بر امور غذایی و خدمات اتاقداری .....
 7. مناقصه انجام امورات جایگاه مرزی باشماق مریوان و سیرانبند بانه تجدید نوبت پنجم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امورات جایگاه مرزی باشماق مریوان و سیرانبند بانه تجدید نوبت پنجم
 8. مناقصه پاسخگویی ، فروش از طریق مرکز تماس 2020 ، نصب و راه اندازی و پشتیبانی مشترکین سرویسهای دایر بر بستر ADSL / مناقصه , مناقصه پاسخگویی ، فروش از طریق مرکز تماس 2020 ، نصب و راه اندازی و پشتیبانی مشترکین سرویسهای دایر بر بستر ADSL - چاپ نوبت اول
 9. مناقصه ارائه خدمات پذیرایی و تشریفات و امور تنظیفاتی- تجدید / آگهی تجدید فراخوان, مناقصه ارائه خدمات پذیرایی و تشریفات و امور تنظیفاتی- تجدید
 10. مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه یک و ...95.5.26 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه یک و ...95.5.26
 11. فراخوان واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری از تعدادی از جایگاه شرکتی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری از تعدادی از جایگاه شرکتی
 12. مناقصه واگذاری مدیریت تعدادی از مجتمع های فرهنگی و هنری- نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی,مناقصه واگذاری مدیریت تعدادی از مجتمع های فرهنگی و هنری- نوبت دوم
 13. فراخوان نگهداری فضای سبز / فراخوان مناقصه یک مرحله‌ای ,فراخوان نگهداری فضای سبز
 14. مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات
 15. اصلاحیه مناقصه واگذاری مدیریت تعدادی از مجتمع های فرهنگی و هنری- اصلاحیه / اصلاحیه عمومی,مناقصه واگذاری مدیریت تعدادی از مجتمع های فرهنگی و هنری- اصلاحیه
 16. مناقصه نگهداری سرویس و راهبری سیستم تاسیسات ساختمانهای سطح منطقه / مناقصه , مناقصه نگهداری سرویس و راهبری سیستم تاسیسات ساختمانهای سطح منطقه نوبت اول
 17. مناقصه تامین نیروی انسانی اداری -نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی اداری - نوبت دوم
 18. تجدید مناقصه عمومی واگذاری خدمات شهری - نوبت دوم / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عمومی واگذاری خدمات شهری - نوبت دوم
 19. تجدید مناقصه واگذاری عملیات انبار نفت شهدای پخش تبریز - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه واگذاری عملیات انبار نفت شهدای پخش تبریز - تجدید نوبت دوم
 20. مناقصه واگذاری عملیات انبار نفت سراب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه واگذاری عملیات انبار نفت سراب
 21. آگهی مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شهرداری / آگهی مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شهرداری
 22. مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی شرکت در نیروگاه گازی زاهدان / مناقصه عمومی,مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی شرکت در نیروگاه گازی زاهدان
 23. مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی شرکت در نیروگاه سیکل ترکیبی بمپور / مناقصه عمومی,مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی شرکت در نیروگاه سیکل ترکیبی بمپور
 24. فراخوان مناقصه ساماندهی و نگهداری فضای سبز / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ساماندهی و نگهداری فضای سبز
 25. اصلاحیه فراخوان مناقصه رفت و روب و تنظیفات ناحیه 1 منطقه 2 شهرداری خرمشهر -اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه رفت و روب و تنظیفات ناحیه 1 منطقه 2 شهرداری خرمشهر -اصلاحیه
 26. مناقصه انجام امور اتاق سازی خودروی وانت ارس و ... / آگهی مناقصه, مناقصه انجام امور اتاق سازی خودروی وانت ارس و ...
 27. ارزیابی کیفی راهبری سامانه صدای مسافر / فراخوان,ارزیابی کیفی راهبری سامانه صدای مسافر
 28. مناقصه انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی در کلیه شهرکهای صنعتی / مناقصه , مناقصه انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی در کلیه شهرکهای صنعتی
 29. مناقصه خدمات و نظافت / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خدمات و نظافت
 30. مناقصه عمومی خرید خدمات ( تنظیفات ) از بخش غیر دولتی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید خدمات ( تنظیفات ) از بخش غیر دولتی
 31. مناقصه خدمات تامین نیروها / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خدمات تامین نیروها
 32. مناقصه امور آماده سازی ، ایجاد و نگهداری فضای سبز / مناقصه , مناقصه امور آماده سازی ، ایجاد و نگهداری فضای سبز
 33. مناقصه نگهداری فضای سبز شهرکهای صنعتی رامهرمز ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری فضای سبز شهرکهای صنعتی رامهرمز ...
 34. مناقصه امور خدمات و نظافت دانشگاه / مناقصه , مناقصه امور خدمات و نظافت دانشگاه

نوشته شده در تاریخ 95/7/25 ساعت 3:52 ع توسط پارس نماد داده ها


 1. مناقصه واگذاری کاشت و نگهداری گل های پیازی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری کاشت و نگهداری گل های پیازی
 2. آگهی تجدید مناقصه عمومی تامین خدمات میهمانپذیری ، نگهداری فضای سبز.. / آگهی تجدید مناقصه عمومی،آگهی تجدید مناقصه عمومی تامین خدمات میهمانپذیری ، نگهداری فضای سبز..
 3. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز مناطق شش گانه و.... / آگهی مناقصه , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز مناطق شش گانه و....
 4. تجدید مناقصه تامین خدمات مهمانپذیری، نگهداری فضای سبز، نظافتی و ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تامین خدمات مهمانپذیری، نگهداری فضای سبز، نظافتی و ...
 5. فراخوان مناقصه پروژه احداث و نگهداری فضای سبز شهرک صنعتی دماوند 2 و ساختمان ... -نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه احداث و نگهداری فضای سبز شهرک صنعتی دماوند 2 و ساختمان ... - نوبت دوم
 6. مناقصه نگهداری فضای سبز و امور خدماتی شهرک و ... / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز و امور خدماتی شهرک و ...
 7. مناقصه خرید گل و گیاه - نوبت اول چاپ اول / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات خرید گل و گیاه - نوبت اول چاپ اول
 8. مناقصه عمومی انجام عملیات حفظ و نگهداری ، نگهبانی و انجام تعمیرات و سرویس تاسیسات آبرسانی نوبت اول چاپ دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام عملیات حفظ و نگهداری ، نگهبانی و انجام تعمیرات و سرویس تاسیسات آبرسانی نوبت اول چاپ دوم
 9. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده E منطقه 2- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده E منطقه 2 - نوبت دوم

نوشته شده در تاریخ 95/7/24 ساعت 2:32 ع توسط پارس نماد داده ها
طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ