سفارش تبلیغ
صبا ویژن
مناقصات تامین نیروی انسانی پارس نماد داده ها
   مشخصات مدیر وبلاگ
 
    آمارو اطلاعات

بازدید امروز : 71
بازدید دیروز : 189
کل بازدید : 111773
کل یادداشتها ها : 708

نوشته شده در تاریخ 100/1/19 ساعت 12:7 ع توسط پارس نماد داده ها


لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها در تاریخ 1400.1.17


 1. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه امور منشی گری و پذیرش در مراکز آموزشی ، بهداشتی و درمانی امام حسین (ع)وبهار بصورت حجمی / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه امور منشی گری و پذیرش در مراکز آموزشی ، بهداشتی و درمانی امام حسین (ع)وبهار بصورت حجمی
 2. مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی - نوبت دوم / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی
 3. استعلام سورتینگ به شرح مشخصات پیوست. / استعلام سورتینگ به شرح مشخصات پیوست.
 4. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور پشتیبانی و خدمات عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی همدان به صورت حجمی / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور پشتیبانی و خدمات عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی همدان به صورت حجمی
 5. استعلام 1. انجام عملیات مبارزه با ناقلین بیماری زا (سمپاشی)به میزان 65000 متر 2. طعمه گذاری مبارزه با موش به میزان 20000 متر / استعلام 1. انجام عملیات مبارزه با ناقلین بیماری زا (سمپاشی)به میزان 65000 متر 2. طعمه گذاری مبارزه با موش به میزان 20000 متر
 6. فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات و تجهیزات و تخلیه ... تجدید- نوبت دوم / فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات و تجهیزات و تخلیه ... تجدید- نوبت دوم
 7. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات شهری ونگهداری فضای سبزبصورت حجمی / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات شهری ونگهداری فضای سبزبصورت حجمی
 8. مناقصه تامین 15 نفر نیروی انسانی جهت انجام خدمات عمومی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین 15 نفر نیروی انسانی جهت انجام خدمات عمومی
 9. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات امور عمومی و پشتیبانی سال 1400 / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات امور عمومی و پشتیبانی سال 1400
 10. مناقصه بخش خدمات شهری شامل نظافت، شستشوی جداول و ...تجدید نوبت دوم / مناقصه بخش خدمات شهری شامل نظافت، شستشوی جداول و ...تجدید نوبت دوم
 11. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه امور فضای سبز شهرداری به مدت 5 ماه / مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه امور فضای سبز شهرداری به مدت 5 ماه
 12. مناقصه تامین نیروی انسانی (پشتیبانی خط تولید) / مناقصه، مناقصه تامین نیروی انسانی (پشتیبانی خط تولید)
 13. استعلام دستگاه سورتینگ به شرح مشخصات پیوست. / استعلام دستگاه سورتینگ به شرح مشخصات پیوست.
 14. استعلام فعالیتهای پشتیبانی وخدماتی / استعلام فعالیتهای پشتیبانی وخدماتی
 15. فراخوان تجدید مناقصه مدیریت، راهبری، بهره برداری ، حفاظت، نگهداری و تعمیرات ... - نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه، فراخوان تجدید مناقصه مدیریت، راهبری، بهره برداری ، حفاظت، نگهداری و تعمیرات ...- نوبت دوم
 16. فراخوان مناقصه واگذاری بخشی از خدمات امور خدماتی و نظافتی / فراخوان مناقصه واگذاری بخشی از خدمات امور خدماتی و نظافتی
 17. استعلام واگذاری نیروخدمات خوابگاه 15خرداد / استعلام واگذاری نیروخدمات خوابگاه 15خرداد
 18. فراخوان مناقصه نگهداری، نگهبانی و حفاظت فیزیکی / فراخوان مناقصه نگهداری، نگهبانی و حفاظت فیزیکی
 19. مناقصه سرویس، تعمیر و نگهداری الکتروموتورهای موجود در کارخانه / مناقصه ، مناقصه سرویس، تعمیر و نگهداری الکتروموتورهای موجود در کارخانه
 20. مناقصه شناسایی پیمانکار جهت نگهبانی فروشگاه / مناقصه ، مناقصه شناسایی پیمانکار جهت نگهبانی فروشگاه
 21. استعلام طبق جدول پیوستی / استعلام طبق جدول پیوستی
 22. تجدید مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی
 23. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات پشتیبانی و تنظیف ساختمان های اداری / مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات پشتیبانی و تنظیف ساختمان های اداری
 24. مناقصه, حفظ و نگهداری محوطه ? فضای سبز و امور باغبانی دانشگاه صنعتی شاهرود / حفظ و نگهداری محوطه ? فضای سبز و امور باغبانی دانشگاه صنعتی شاهرود
 25. مناقصه عمومی واگذاری خدمات امور شهر .... - نوبت دوم - نوبت چاپ اول / مناقصه، مناقصه عمومی واگذاری خدمات امور شهر .... - نوبت دوم - نوبت چاپ اول
 26. مناقصه واگذاری امور خدماتی به صورت حجمی / مناقصه، مناقصه واگذاری امور خدماتی به صورت حجمی
 27. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات عمومی در شبکه بهداشت و درمان شهرتان گچساران و بیمارستان شهید رجایی گچساران حجم کار 128832 ساعت / مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات عمومی در شبکه بهداشت و درمان شهرتان گچساران و بیمارستان شهید رجایی گچساران حجم کار 128832 ساعت
 28. تجدید فراخوان مناقصه مدیریت نگهداشت و امداد بهره برداری اداره گاز نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه، تجدید فراخوان مناقصه مدیریت نگهداشت و امداد بهره برداری اداره گاز
 29. مناقصه واگذاری خدمات شهری - تجدید / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات شهری
 30. مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی راهبری خدمات عمومی و پشتیبانی ستاد / فراخوان ارزیابی کیفی راهبری خدمات عمومی و پشتیبانی ستاد
 31. مناقصه پیمانکاری حفاظت و نگهبانی / مناقصه, مناقصه پیمانکاری حفاظت و نگهبانی
 32. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات پاکسازی عمومی و جمع آوری زباله های صنعتی و خانگی / مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات پاکسازی عمومی و جمع آوری زباله های صنعتی و خانگی
 33. مناقصه انجام امور خدمات شهری شهرداری / مناقصه , مناقصه انجام امور خدمات شهری شهرداری
 34. مناقصه واگذاری خدمات مرکز تماس 2020 و 118 - تجدید / تجدید مناقصه،تجدید مناقصه واگذاری خدمات مرکز تماس 2020 و 118
 35. مناقصه تامین نیروی انسانی ... / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی ...
 36. استعلام تامین کننده بومی بخش تخت باشدهزینه حمل و نقل با تامین کننده می باشد پیش فاکتور الزامیست تامین غذای جلسات ستاد انتخابات بخش طبق درخواست های روزانه / استعلام تامین کننده بومی بخش تخت باشدهزینه حمل و نقل با تامین کننده می باشد پیش فاکتور الزامیست تامین غذای جلسات ستاد انتخابات بخش طبق درخواست های روزانه
 37. فراخوان مناقصه واگذاری بخشی از خدمات امور اداری و رایانه ای / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه واگذاری بخشی از خدمات امور اداری و رایانه ای
 38. اصلاحیه مناقصه واگذاری امور پشتیبانی و خدمات عمومی اداره کل / مناقصه، مناقصه واگذاری امور پشتیبانی و خدمات عمومی اداره کل
 39. استعلام مکاتبه با تعاونی های غیرفعال در سطح استان آذربایجان غربی / استعلام مکاتبه با تعاونی های غیرفعال در سطح استان آذربایجان غربی
 40. تجدید مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی - نوبت دوم / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی- نوبت دوم
 41. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری عملیات نگهداری فضای سبز سطح منطقه دو شهرداری کرمانشاه / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری عملیات نگهداری فضای سبز سطح منطقه دو شهرداری کرمانشاه
 42. استعلام تامین نیروی خدماتی طبق فایلهای پیوست : / استعلام تامین نیروی خدماتی طبق فایلهای پیوست :
 43. مناقصه برون سپاری تصدی مشاغل قابل واگذاری امورات / مناقصه ، مناقصه برون سپاری تصدی مشاغل قابل واگذاری امورات
 44. مناقصه خرید خدمات نیروهای رشته شغلی فوریتهای پزشکی -نوبت دوم / مناقصه خرید خدمات نیروهای رشته شغلی فوریتهای پزشکی- نوبت دوم
 45. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات کارشناسی و دفتری شرکت برای یک سال (01/01/1400 لغایت 29/12/1400) / مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات کارشناسی و دفتری شرکت برای یک سال (01/01/1400 لغایت 29/12/1400)
 46. استعلام استقرار عوامل پلیس محله به مدت یک سال ....طبق لیست پیوست / استعلام استقرار عوامل پلیس محله به مدت یک سال ....طبق لیست پیوست
 47. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین 15 نفر نیروی انسانی حجمی برای خدمات در سال 1400 / مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین 15 نفر نیروی انسانی حجمی برای خدمات در سال 1400
 48. مناقصه تامین نیروی انسانی جهت تنظیف شهری، فضای سبز و... / مناقصه تامین نیروی انسانی جهت تنظیف شهری، فضای سبز و...
 49. مناقصه حفظ و نگهداری آرامستان و نظافت و سرایداری تجدید / مناقصه حفظ و نگهداری آرامستان و نظافت و سرایداری تجدید
 50. استعلام تکثیر 60 عنوان سی دی هر عنوان 500 حلقه با روش replicate مجموعا 30.000 حلقه با چاپ رنگی مشخصات هر سی دی تحویل در محل خریدار به شرح فایل پیوست / استعلام تکثیر 60 عنوان سی دی هر عنوان 500 حلقه با روش replicate مجموعا 30.000 حلقه با چاپ رنگی مشخصات هر سی دی تحویل در محل خریدار به شرح فایل پیوست
 51. استعلام اجاره انبار واقع در بلوار فرودگاه طبق لیست پیوست / استعلام اجاره انبار واقع در بلوار فرودگاه طبق لیست پیوست
 52. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای قرارداد خدمات پشتیبانی ونگهداری فضای سبز ,عملیات زراعی / مناقصه عمومی یک مرحله ای قرارداد خدمات پشتیبانی ونگهداری فضای سبز ,عملیات زراعی
 53. مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پروژه تامین خدمات عمومی و دفتری / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پروژه تامین خدمات عمومی و دفتری
 54. مناقصه بهره برداری از تاسیسات فاضلاب تجدید نوبت دوم / مناقصه بهره برداری از تاسیسات فاضلاب تجدید نوبت دوم
 55. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات شهری / مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات شهری
 56. مناقصه اجرای امور تنظیف شهری و لایروبی / مناقصه ، مناقصه اجرای امور تنظیف شهری و لایروبی
 57. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات تنظیف اداری، تعمیر و نگهداری از تأسیسات، مراقبت و نگهداری از فضای سبز و امور زراعی-کشاورزی / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات تنظیف اداری، تعمیر و نگهداری از تأسیسات، مراقبت و نگهداری از فضای سبز و امور زراعی-کشاورزی
 58. مناقصه عملیات پشتیبانی / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات پشتیبانی
 59. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از فعالییتهای پشتیبانی، خدماتی و خدمات عمومی(نگهبانی،نظافتچی، تنظیفات و ابدارخانه) و نظافت و باغبانی و فضای سبز / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از فعالییتهای پشتیبانی، خدماتی و خدمات عمومی(نگهبانی،نظافتچی، تنظیفات و ابدارخانه) و نظافت و باغبانی و فضای سبز
 60. تجدید مناقصه خدمات حفاری و چیدمان قبور / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خدمات حفاری و چیدمان قبور
 61. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین.....در سطح شهرستان برخوار و توابع / مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین.....در سطح شهرستان برخوار و توابع
 62. تجدید مناقصه واگذاری کارهای حجمی / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه واگذاری کارهای حجمی
 63. مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم / مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم
 64. مناقصه عملیات مربوط به بخش خدمات شهری و فضای سبز و نیروی انسانی / مناقصه،مناقصه عملیات مربوط به بخش خدمات شهری و فضای سبز و نیروی انسانی
 65. مناقصه اجرای امور تنظیف شهری / مناقصه اجرای امور تنظیف شهری
 66. مناقصه تامین نیرو جهت انجام خدماتی و پشتیبانی (فضای سبز، خدمات شهری و ....) / مناقصه، مناقصه تامین نیرو جهت انجام خدماتی و پشتیبانی (فضای سبز، خدمات شهری و ....)
 67. تجدید مناقصه امور مربوط به کنترل و نظارت و جلوگیری از تخلفات ساختمانی / تجدید مناقصه امور مربوط به کنترل و نظارت و جلوگیری از تخلفات ساختمانی
 68. اصلاحیه مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز / اصلاحیه مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز
 69. فراخوان مناقصه انجام پشتیبانی و راهبری تاسیسات / مناقصه، مناقصه انجام پشتیبانی و راهبری تاسیسات
 70. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری تاسیسات و تصفیه خانه زندانها / مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری تاسیسات و تصفیه خانه زندانها
 71. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات نظافتی / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات نظافتی
 72. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت فیزیکی ساختمانهای تحت پوشش سال 1400 / مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت فیزیکی ساختمانهای تحت پوشش سال 1400
 73. ارزیابی کیفی مناقصه تامین خدمات عمومی و دفتری - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, ارزیابی کیفی مناقصه تامین خدمات عمومی و دفتری - نوبت دوم
 74. اصلاحیه مناقصه پروژه حفظ و نگهداری سیستم های روشنایی، نمازخانه و ... / اصلاحیه مناقصه ، اصلاحیه مناقصه پروژه حفظ و نگهداری سیستم های روشنایی، نمازخانه و ...
 75. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی کلینیک تخصصی امام رضا(ع) بم / مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی کلینیک تخصصی امام رضا(ع) بم
 76. مناقصه عمومی خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات و زیرساخت های مربوط به انتقال- نوبت دوم / مناقصه عمومی خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات و زیرساخت های مربوط به انتقال
 77. مناقصه واگذاری امور خدمات تنظیفات و تاسیسات - تجدید - نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدمات تنظیفات و تاسیسات - تجدید - نوبت دوم
 78. مناقصه واگذاری مدیریت انبار / مناقصه، مناقصه واگذاری مدیریت انبار
 79. استعلام، اجرای عملیات نقاشی ساختمان دستمزدی / اجرای عملیات نقاشی ساختمان دستمزدی
 80. مناقصه واگذاری حجمی انبار نفت... / مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری حجمی انبار نفت...
 81. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور شهر / مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور شهر
 82. استعلام ارائه خدمات حفاظتی و مراقبتی و نگهبانی ساختمان اداری و محوطه اداره کل استاندارد استان اردبیل واقع در شهرک اداری کارشناسان نیاز به سه نفر نگهبان / استعلام ارائه خدمات حفاظتی و مراقبتی و نگهبانی ساختمان اداری و محوطه اداره کل استاندارد استان اردبیل واقع در شهرک اداری کارشناسان نیاز به سه نفر نگهبان
 83. فراخوان مناقصه خدمات نظافت و پشتیبانی / فراخوان مناقصه خدمات نظافت و پشتیبانی
 84. مناقصه تامین نیروی انسانی در حوزه های اداری ، عمرانی و خدماتی نوبت دوم / مناقصه تامین نیروی انسانی در حوزه های اداری ، عمرانی و خدماتی نوبت دوم
 85. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری مدیریت انبار کمالوند خرم آباد / مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری مدیریت انبار کمالوند خرم آباد
 86. استعلام قرارداد یک ساله سرویس و نگهداری یک دستگاه آسانسور 6 توقفه 4 نفره / استعلام قرارداد یک ساله سرویس و نگهداری یک دستگاه آسانسور 6 توقفه 4 نفره
 87. استعلام شستشوی نمای شیشه ای برج بیمه / استعلام شستشوی نمای شیشه ای برج بیمه
 88. استعلام سرویس، نگهداری و راهبری موتور خانه تاسیسات سازمان مطابق شرایط و پیش نویس قرارداد در فایل پیوست / استعلام سرویس، نگهداری و راهبری موتور خانه تاسیسات سازمان مطابق شرایط و پیش نویس قرارداد در فایل پیوست
 89. مناقصه امداد و حوادث و تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات .... / مناقصه امداد و حوادث و تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات ....
 90. مناقصه, راهبری خدمات عمومی و پشتیبانی ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / راهبری خدمات عمومی و پشتیبانی ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
 91. فراخوان پیگیری امور ساختمانی / فراخوان, فراخوان پیگیری امور ساختمانی
 92. استعلام حمل پسماند زباله های عفونی / استعلام حمل پسماند زباله های عفونی
 93. مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی شرکت خدماتی / فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی شرکت خدماتی
 94. مناقصه تامین نیروی انسانی مجموعه کلینیکها / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی مجموعه کلینیکها
 95. فراخوان مناقصه انجام پروژه واگذاری خدمات نظافتی نوبت دوم / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه انجام پروژه واگذاری خدمات نظافتی نوبت دوم
 96. استعلام خدمات لنژری داخل بیمارستان به مدت یک سال (ماشین آلات و آب و برق و گاز توسط خود بیمارستان تامین میگردد) / استعلام خدمات لنژری داخل بیمارستان به مدت یک سال (ماشین آلات و آب و برق و گاز توسط خود بیمارستان تامین میگردد)
 97. مناقصه, واگذاری امور خدمتگزاری و نظافت دانشگاه صنعتی شاهرود / واگذاری امور خدمتگزاری و نظافت دانشگاه صنعتی شاهرود
 98. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات حجمی / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات حجمی
 99. مناقصه واگذاری خدمات شهری / مناقصه واگذاری خدمات شهری
 100. مناقصه, عملیات پشتیبانی (1400/01) / عملیات پشتیبانی (1400/01)
 101. مناقصه خدمات فضای سبز و تنظیفات سطح شهر / مناقصه, مناقصه خدمات فضای سبز و تنظیفات سطح شهر
 102. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات شهری اعم از رفت و روب خیابانها ، جمع آوری و حمل نگهداری فضای سبز / مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات شهری اعم از رفت و روب خیابانها ، جمع آوری و حمل نگهداری فضای سبز
 103. مناقصه مناقصه عمومی واگذاری نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه بهداشت و درمان- نوبت سوم / فراخوان مناقصه,مناقصه مناقصه عمومی واگذاری نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه بهداشت و درمان- نوبت سوم
 104. استعلام امورخدمات نگهداشت فضای سبز بیمارستان ولیعصر (عج) رزن به متراژ 7,000 متر مربع , قیمت پیشنهادی به ازای هر متر مربع ودرآخر به ازای هفت ماه ارایه گردد / استعلام امورخدمات نگهداشت فضای سبز بیمارستان ولیعصر (عج) رزن به متراژ 7,000 متر مربع , قیمت پیشنهادی به ازای هر متر مربع ودرآخر به ازای هفت ماه ارایه گردد
 105. فراخوان مناقصه واگذاری مدیریت و راهبری مجمع انباری علوفه- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه واگذاری مدیریت و راهبری مجمع انباری علوفه- نوبت دوم
 106. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات نیروهای رشته شغلی فوریت های پزشکی استان خوزستان در سال 1400 / مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات نیروهای رشته شغلی فوریت های پزشکی استان خوزستان در سال 1400
 107. مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری شهرکهای اقماری / مناقصه، مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری شهرکهای اقماری
 108. مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله / مناقصه ، مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله
 109. مناقصه, انجام امور حفاظت فیزیکی و مراقبتی کارگاه طرح سردشت / انجام امور حفاظت فیزیکی و مراقبتی کارگاه طرح سردشت
 110. مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی / مناقصه، مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی
 111. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری تصدی مشاغل قابل واگذاری امورات / مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری تصدی مشاغل قابل واگذاری امورات
 112. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه 1400 خدمات شهری / مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه 1400 خدمات شهری
 113. ارزیابی کیفی مناقصه انجام خدمات عمومی و پشتیبانی منطقه پارس یک - نوبت دوم / ارزیابی کیفی مناقصه انجام خدمات عمومی و پشتیبانی منطقه پارس یک - نوبت دوم
 114. مناقصه, مدیریت نگهداشت و امداد بهره برداری منطقه 2 کرج و نواحی / مدیریت نگهداشت و امداد بهره برداری منطقه 2 کرج و نواحی
 115. مناقصه تامین نیروی نگهبانی.... / مناقصه تامین نیروی نگهبانی....
 116. تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهری به بخش خصوصی / تجدید مناقصه،تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهری به بخش خصوصی
 117. مناقصه حمل و دفن زباله / مناقصه ، مناقصه حمل و دفن زباله
 118. استعلام خدمات و تجهیزات پشتیبانی بشرح لیست پیوست / استعلام خدمات و تجهیزات پشتیبانی بشرح لیست پیوست
 119. مناقصه واگذاری مدیریتی و انجام حجم کلیه امور مربوط به تهیه ، طبخ و توزیع غذای سلف سرویس / مناقصه واگذاری مدیریتی و انجام حجم کلیه امور مربوط به تهیه ، طبخ و توزیع غذای سلف سرویس
 120. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تایباد / مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تایباد
 121. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای : واگذاری مدیریتی و انجام حجمی امور مربوط به راهبری،تعمیرات،سرویس و نگهداری کلیه تأسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان‌های مربوط / مناقصه عمومی یک مرحله ای : واگذاری مدیریتی و انجام حجمی امور مربوط به راهبری،تعمیرات،سرویس و نگهداری کلیه تأسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان‌های مربوط
 122. تجدید فراخوان مناقصه امور تعمیرات بهره برداری منطقه 2- نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه، تجدید فراخوان مناقصه امور تعمیرات بهره برداری منطقه 2- نوبت دوم
 123. مناقصه پیمانکاری حفاظت و نگهبانی ... / مناقصه, مناقصه پیمانکاری حفاظت و نگهبانی ...
 124. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه امور خدماتی شهرداری الیگودرز / مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه امور خدماتی شهرداری الیگودرز
 125. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از امور خدماتی و پشتیبانی مرکز / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از امور خدماتی و پشتیبانی مرکز
 126. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات اداره امور انبار استان همدان / مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات اداره امور انبار استان همدان
 127. مناقصه, انجام امور خدمات عمومی و پشتیبانی غیر تخصصی دانشگاه صنعتی شاهرود / انجام امور خدمات عمومی و پشتیبانی غیر تخصصی دانشگاه صنعتی شاهرود
 128. مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مناقصه تامین خدمات ، تهیه ، طبخ ، بسته بندی ، توزیع و سرو غذا و اداره رستوران منطقه شش عملیات انتقال گاز در / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مناقصه تامین خدمات ، تهیه ، طبخ ، بسته بندی ، توزیع و سرو غذا و اداره رستوران منطقه شش عملیات انتقال گاز در
 129. استعلام تخلیه وبارگیری کالای اساسی / استعلام تخلیه وبارگیری کالای اساسی
 130. مناقصه حراست شهرک / مناقصه, مناقصه حراست شهرک
 131. مناقصه انجام خدمات کارشناسی و دفتری شرکت / مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات کارشناسی و دفتری شرکت
 132. مناقصه راهبری ماشین آلات و ارائه خدمات تخلیه و بارگیری، صفافی و انبارداری - نوبت دوم / مناقصه عمومی، مناقصه راهبری ماشین آلات و ارائه خدمات تخلیه و بارگیری، صفافی و انبارداری - نوبت دومطراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ