سفارش تبلیغ
صبا ویژن
مناقصات تامین نیروی انسانی پارس نماد داده ها
   مشخصات مدیر وبلاگ
 
    آمارو اطلاعات

بازدید امروز : 54
بازدید دیروز : 189
کل بازدید : 111756
کل یادداشتها ها : 708

نوشته شده در تاریخ 100/1/22 ساعت 3:58 ع توسط پارس نماد داده ها


لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها در تاریخ 1400.1.18

 1. استعلام صحافی اسکن و بایگانی اسناد مالی / استعلام صحافی اسکن و بایگانی اسناد مالی
 2. استعلام انجام خدمات سرایداری و مراقبتی / استعلام انجام خدمات سرایداری و مراقبتی
 3. استعلام واگذاری انجام امور مربوط به ثبت و تنظیم اسناد بیمه ای نسخ(ویزیت-آزمایشگاه - رادیولوژی)کلینیک هنری طبق شرایط نامه پیوست / استعلام واگذاری انجام امور مربوط به ثبت و تنظیم اسناد بیمه ای نسخ(ویزیت-آزمایشگاه - رادیولوژی)کلینیک هنری طبق شرایط نامه پیوست
 4. استعلام سرویس و نگهداری تاسیسات مکانیکی ساختمان مرکزی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد از تاریخ 1400/01/01 الی 1400/12/28 / استعلام سرویس و نگهداری تاسیسات مکانیکی ساختمان مرکزی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد از تاریخ 1400/01/01 الی 1400/12/28
 5. استعلام ثبت نسخ مرکز بهداشت شهرستان نهاوند برای 11340 برگ نسخه به مدت یکسال . پیمانکار بایست دعوتنامه پیوست را تکمیل و مهر و بارگذاری کند / استعلام ثبت نسخ مرکز بهداشت شهرستان نهاوند برای 11340 برگ نسخه به مدت یکسال . پیمانکار بایست دعوتنامه پیوست را تکمیل و مهر و بارگذاری کند
 6. استعلام تامین نیروی خدماتی به تعداد 5 نفر و تامین خودروی استیجاری به تعداد 3 نفر قیمت پیشنهادی هر نفر را به تفکیک اعلام نمایید / استعلام تامین نیروی خدماتی به تعداد 5 نفر و تامین خودروی استیجاری به تعداد 3 نفر قیمت پیشنهادی هر نفر را به تفکیک اعلام نمایید
 7. مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات جنبی پشتیبانی اداره گاز ناحیه سروآباد / فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات جنبی پشتیبانی اداره گاز ناحیه سروآباد
 8. استعلام اداره بیمه سلامت در نظر دارد انجام بخشی از امورات خدمات و نظافت خود رااز طریق بخش خصوصی به شرکت های دارا ی مجوز و صلاحیت دار واگذار نماید. / استعلام اداره بیمه سلامت در نظر دارد انجام بخشی از امورات خدمات و نظافت خود رااز طریق بخش خصوصی به شرکت های دارا ی مجوز و صلاحیت دار واگذار نماید.
 9. مناقصه واگذاری حجمی، زمانی اداره امور انبارهای نفت - نوبت دوم / مناقصه واگذاری حجمی، زمانی اداره امور انبارهای نفت - نوبت دوم
 10. مناقصه انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی خط سوم تولید کارخانه / مناقصه ، مناقصه انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی خط سوم تولید کارخانه
 11. فراخوان مناقصه انجام خدمات پنچرگیری و تعمیرات لاستیک، تعویض روغن ... / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه انجام خدمات پنچرگیری و تعمیرات لاستیک، تعویض روغن ...
 12. مناقصه, مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار انجام امور خدمات پشتیبانی / مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار انجام امور خدمات پشتیبانی
 13. مناقصه, م م/99/0168 مربوط به انجام خدمات مورد نیاز تخلیه و بارگیری مواد شیمیایی و همکاری در ساختن گل حفاری / م م/99/0168 مربوط به انجام خدمات مورد نیاز تخلیه و بارگیری مواد شیمیایی و همکاری در ساختن گل حفاری
 14. استعلام موضوع قرارداد: مشاوره، نگهداری، پشتیبانی و بروز رسانی شبکه گسترده استانداری تهران (طبق شرایط و مفاد قرارداد پیوست) / استعلام موضوع قرارداد: مشاوره، نگهداری، پشتیبانی و بروز رسانی شبکه گسترده استانداری تهران (طبق شرایط و مفاد قرارداد پیوست)
 15. استعلام واگذاری فضای سبز بیمارستان ( آبیاری ، هرس و وجین کاری )محوطه بیمارستان طبق قرارداد به مدت 5ماه . / استعلام واگذاری فضای سبز بیمارستان ( آبیاری ، هرس و وجین کاری )محوطه بیمارستان طبق قرارداد به مدت 5ماه .
 16. مناقصه آگهی مناقصه خدمات بارگیری ، تخلیه و چیدن یونجه پرس / مناقصه، آگهی مناقصه خدمات بارگیری ، تخلیه و چیدن یونجه پرس
 17. مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات تنظیف شهری ( رفت و روب، جمع آوری و انتقال زباله) به صورت حجمی / فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات تنظیف شهری ( رفت و روب، جمع آوری و انتقال زباله) به صورت حجمی
 18. تجدید مناقصه واگذاری کارهای حجمی / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه واگذاری کارهای حجمی
 19. مناقصه, قرائت لوازم اندازه گیری و اعلام اخطار همزمان با قرائت بدهی برق مصرفی مشترکین شهری و روستایی / قرائت لوازم اندازه گیری و اعلام اخطار همزمان با قرائت بدهی برق مصرفی مشترکین شهری و روستایی
 20. ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه انجام امور نگهداری و مراقبت از فضای سبز و اصلاح گیاهان خودرو / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه انجام امور نگهداری و مراقبت از فضای سبز و اصلاح گیاهان خودرو
 21. مناقصه خدمات نگهداشت و راهبری استخر، تاسیسات و تجهیزات ورزشی - تجدید / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خدمات نگهداشت و راهبری استخر، تاسیسات و تجهیزات ورزشی
 22. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B / مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B
 23. مناقصه حمل و نقل کالا بین انبارها و سایت های صنعتی / مناقصه, مناقصه حمل و نقل کالا بین انبارها و سایت های صنعتی
 24. مناقصه, مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه امور منشی گری و پذیرش در مراکز آموزشی ، بهداشتی و درمانی امام / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه امور منشی گری و پذیرش در مراکز آموزشی ، بهداشتی و درمانی امام
 25. مناقصه, واگذاری امور خدمات عمومی تنظیفات و تاسیسات / واگذاری امور خدمات عمومی تنظیفات و تاسیسات
 26. استعلام واگذاری امور نقلیه ، نگهبانی ، نظافت و رسیدگی به فضای سبز تا پایان سال 1400 مطابق فایل پیوست / استعلام واگذاری امور نقلیه ، نگهبانی ، نظافت و رسیدگی به فضای سبز تا پایان سال 1400 مطابق فایل پیوست
 27. مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی / مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی
 28. استعلام استفاده از خدمات تخصصی و حفاظتی و مراقبتی (انجام حفاظت فیزیکی ،نگهبانی و انتظامات)مجموعه ورزشی طبق شرایط فایل پیوستی / استعلام استفاده از خدمات تخصصی و حفاظتی و مراقبتی (انجام حفاظت فیزیکی ،نگهبانی و انتظامات)مجموعه ورزشی طبق شرایط فایل پیوستی
 29. استعلام نظافت ونگهداری فضای سبزواحد استان / استعلام نظافت ونگهداری فضای سبزواحد استان
 30. استعلام واگذاری انجام اسکن پرونده های بیماران بیمارستان الزهرا(س) اشتهارد،استان البرز / استعلام واگذاری انجام اسکن پرونده های بیماران بیمارستان الزهرا(س) اشتهارد،استان البرز
 31. استعلام طرح آمارگیری ازنیروی کار براساس شرح خدمات پیوست / استعلام طرح آمارگیری ازنیروی کار براساس شرح خدمات پیوست
 32. مناقصه تامین 15 نفر نیروی انسانی جهت انجام خدمات عمومی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین 15 نفر نیروی انسانی جهت انجام خدمات عمومی
 33. استعلام باتوجه به فرم پیوستی جهت سرویس و تصفیه فاضلاب و تامین مواردمصرفی (کلرو گریس) و تامین نیروی انسانی موردنیاز میباشد / استعلام باتوجه به فرم پیوستی جهت سرویس و تصفیه فاضلاب و تامین مواردمصرفی (کلرو گریس) و تامین نیروی انسانی موردنیاز میباشد
 34. استعلام کلیه امورات تخلیه فاضلاب بازکردن لوله ها سرویس سپتیک تخیله حداقل 1سرویس بزرگ در روز فنر زنی و.... / استعلام کلیه امورات تخلیه فاضلاب بازکردن لوله ها سرویس سپتیک تخیله حداقل 1سرویس بزرگ در روز فنر زنی و....
 35. مناقصه عملیات نگهداری مرکز تحقیقات آموزش و مشاوره فضای سبز / مناقصه عملیات نگهداری مرکز تحقیقات آموزش و مشاوره فضای سبز
 36. مناقصه انجام امورات خدمات شهری و فضای سبز / مناقصه انجام امورات خدمات شهری و فضای سبز
 37. مناقصه سرویس ، نگهداری و تعمیر یک دستگاه آسانسور باری / مناقصه ، مناقصه سرویس ، نگهداری و تعمیر یک دستگاه آسانسور باری
 38. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نظافت سالن تشریح،آزمایشگاه،انبار ،سرویس های بهداشتی،بایگانی،محوطه وواحدهای اداری،آبدارخانه وسایر امور خدماتی / مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نظافت سالن تشریح،آزمایشگاه،انبار ،سرویس های بهداشتی،بایگانی،محوطه وواحدهای اداری،آبدارخانه وسایر امور خدماتی
 39. استعلام . خدمات نیروی انسانی ( طبق لیست بپیوست ) / استعلام . خدمات نیروی انسانی ( طبق لیست بپیوست )
 40. فراخوان مناقصه نگهداری، نگهبانی و حفاظت فیزیکی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه نگهداری، نگهبانی و حفاظت فیزیکی
 41. استعلام باتوجه به فرم پیوستی جهت سرویس و نگهداری 7دستگاه آسانسور با 5 توقف و تامین یک نفر نیروی ماهر و مقیم نیاز میباشد / استعلام باتوجه به فرم پیوستی جهت سرویس و نگهداری 7دستگاه آسانسور با 5 توقف و تامین یک نفر نیروی ماهر و مقیم نیاز میباشد
 42. مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای قرائت لوازم اندازه گیری و اعلام اخطار همزمان با قرائت بدهی برق مصرفی مشترکین شهری و روستایی / مناقصه عمومی دو مرحله ای قرائت لوازم اندازه گیری و اعلام اخطار همزمان با قرائت بدهی برق مصرفی مشترکین شهری و روستایی
 43. مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات جنبی پشتیبانی اداره گاز ناحیه بیجار / فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات جنبی پشتیبانی اداره گاز ناحیه بیجار
 44. استعلام سرویس و نگهداری تاسیسات ساختمان های مدیریت بانک سپه استان یزد(ساختمان شماره 1 بلوار جمهوری و ساختمان شماره 2 مهر اقتصاد سابق) / استعلام سرویس و نگهداری تاسیسات ساختمان های مدیریت بانک سپه استان یزد(ساختمان شماره 1 بلوار جمهوری و ساختمان شماره 2 مهر اقتصاد سابق)
 45. مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مناقصه ساماندهی محل دفن زباله نوبت اول / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مناقصه ساماندهی محل دفن زباله نوبت اول
 46. مناقصه خرید / خدمات واگذاری خدمات شهری و فضای سبز- چاپ دوم / مناقصه ، مناقصه خرید / خدمات واگذاری خدمات شهری و فضای سبز- چاپ دوم
 47. مزایده عمومی واگذاری خدمات شهری و فضای سبز به صورت حجمی / مزایده عمومی واگذاری خدمات شهری و فضای سبز به صورت حجمی
 48. مناقصه واگذاری عملیات جمع آوری زباله و رفت و روب ... / مناقصه, مناقصه واگذاری عملیات جمع آوری زباله و رفت و روب
 49. مناقصه, مناقصه امور خدمات عمومی و نظافت ستاد مرکزی و کلیه واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بم / مناقصه امور خدمات عمومی و نظافت ستاد مرکزی و کلیه واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بم
 50. مناقصه برون سپاری تصدی مشاغل قابل واگذاری امورات نوبت دوم / مناقصه برون سپاری تصدی مشاغل قابل واگذاری امورات نوبت دوم
 51. مناقصه, مناقصه عمومی یک مرحله ای 99/37 تامین نیروی انسانی موردنیازدر بخشهای مکانیک تعمیرات اساسی واحدهای 140 / مناقصه عمومی یک مرحله ای 99/37 تامین نیروی انسانی موردنیازدر بخشهای مکانیک تعمیرات اساسی واحدهای 140
 52. استعلام اسکن پرونده های اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان / استعلام اسکن پرونده های اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان
 53. تجدید مناقصه مراقبت و آبیاری نهالکاری / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه مراقبت و آبیاری نهالکاری
 54. مناقصه, مناقصه عمومی یک مرحله ای 99/39انجام حجم خدمات مراقبت از اماکن و منازل سازمانی شهرک / مناقصه عمومی یک مرحله ای 99/39انجام حجم خدمات مراقبت از اماکن و منازل سازمانی شهرک
 55. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی(حجمی) / مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی(حجمی)
 56. تجدید مناقصه انجام خدمات وظایف نگهبانی و حفاظت از کلیه ساختمان های اداری...نوبت دوم / تجدید مناقصه انجام خدمات وظایف نگهبانی و حفاظت از کلیه ساختمان های اداری...نوبت دوم
 57. مناقصه قرائت لوازم اندازه گیری و اعلام اخطار همزمان با قرائت بدهی برق / مناقصه, مناقصه قرائت لوازم اندازه گیری و اعلام اخطار همزمان با قرائت بدهی برق
 58. استعلام تهیه و اعزام جرثقیل با راننده ذی صلاح در شهر محمدیه و ناحیه شهری مهرگان مطابق شرایط درج شده در استعلام بهاء پیوست / استعلام تهیه و اعزام جرثقیل با راننده ذی صلاح در شهر محمدیه و ناحیه شهری مهرگان مطابق شرایط درج شده در استعلام بهاء پیوست
 59. تجدید مناقصه واگذاری امور نظافت و خدمات جنبی / تجدید مناقصه واگذاری امور نظافت و خدمات جنبی
 60. استعلام قرارداد ایجاد و ساماندهی مشاغل پایدار (قرارداد و شرایط در مدارک پیوستی موجود میباشد) / استعلام قرارداد ایجاد و ساماندهی مشاغل پایدار (قرارداد و شرایط در مدارک پیوستی موجود میباشد)
 61. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای واگذاری نیرو های خدمات شهری شهرداری سپید دشت / مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای واگذاری نیرو های خدمات شهری شهرداری سپید دشت
 62. مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات جنبی پشتیبانی اداره گاز منطقه 2 سنندج / فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات جنبی پشتیبانی اداره گاز منطقه 2 سنندج
 63. فراخوان مناقصه انجام خدمات تغذیه اطلاعات / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه انجام خدمات تغذیه اطلاعات
 64. مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی ... / مناقصه ، مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی ...
 65. استعلام استعلام نگهداری وپشتیبانی فنی سیستم نقلیه وچاپ وتکثیر و داروخانه / استعلام استعلام نگهداری وپشتیبانی فنی سیستم نقلیه وچاپ وتکثیر و داروخانه
 66. استعلام واگذاری خدمات نظافت دانشکده داروسازی / استعلام واگذاری خدمات نظافت دانشکده داروسازی
 67. استعلام استقرار نیروی انتظامی جهت انتظامات و ایجاد حفاظت فیزیکی / استعلام استقرار نیروی انتظامی جهت انتظامات و ایجاد حفاظت فیزیکی
 68. استعلام حفاظت مراقبت نگهداری از جنگل کاری سنواتی 25 هکتاری سعید آباد پردیس / استعلام حفاظت مراقبت نگهداری از جنگل کاری سنواتی 25 هکتاری سعید آباد پردیس
 69. استعلام سرویس و نگهداری تاسیسات شعب جنوب استان کرمان / استعلام سرویس و نگهداری تاسیسات شعب جنوب استان کرمان
 70. استعلام تأمین نیروی انسانی ماهر در امر رانندگی جهت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در سطح استان طبق اسناد پیوست / استعلام تأمین نیروی انسانی ماهر در امر رانندگی جهت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در سطح استان طبق اسناد پیوست
 71. استعلام خدمات ماشین نویسی ،چاپ وتکثیر / استعلام خدمات ماشین نویسی ،چاپ وتکثیر
 72. مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات جنبی پشتیبانی اداره گاز شهرستان کامیاران / فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات جنبی پشتیبانی اداره گاز شهرستان کامیاران
 73. مناقصه فاز دوم عملیات اجرایی، بهسازی و ساماندهی محل دفن زباله / مناقصه , مناقصه فاز دوم عملیات اجرایی، بهسازی و ساماندهی محل دفن زباله
 74. مناقصه نگهداری، راهبری و بازسازی تاسیسات شبکه تجدید / مناقصه نگهداری، راهبری و بازسازی تاسیسات شبکه تجدید
 75. مناقصه, مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان زینبیه خورموج / مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان زینبیه خورموج
 76. مناقصه, مناقصه عمومی یک مرحله ای 99/38تامین نیروی انسانی موردنیازدربخشهای تخصصی و پشتیبانی تعمیرات اساسی 140 / مناقصه عمومی یک مرحله ای 99/38تامین نیروی انسانی موردنیازدربخشهای تخصصی و پشتیبانی تعمیرات اساسی 140
 77. استعلام اسکن پرونده ها و آرشیو الکترونیکی اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان / استعلام اسکن پرونده ها و آرشیو الکترونیکی اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان
 78. استعلام استعلام خرید خدمات لنژری واجاره محل رخشویخانه بیمارستان / استعلام استعلام خرید خدمات لنژری واجاره محل رخشویخانه بیمارستان
 79. استعلام چیدن علفهای هرز انبار نفت شهید غریبی و سوختگیری هواپیمایی بوشهر / استعلام چیدن علفهای هرز انبار نفت شهید غریبی و سوختگیری هواپیمایی بوشهر
 80. استعلام نیازبه ارائه خدمات مربوط به نگهبانی وحراست شهرداری بیرجند (تعداد6نفر)برابر مشخصات وشرایط لازم پیوست-مدت زمان نیاز به خدمت 7روز است- / استعلام نیازبه ارائه خدمات مربوط به نگهبانی وحراست شهرداری بیرجند (تعداد6نفر)برابر مشخصات وشرایط لازم پیوست-مدت زمان نیاز به خدمت 7روز است-
 81. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از خدمات حفاظت فیزیکی و مراقبتی جمعیت هلاتل احمر استان اصفهان / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از خدمات حفاظت فیزیکی و مراقبتی جمعیت هلاتل احمر استان اصفهان
 82. مناقصه انجام کارهای حجمی / مناقصه ، مناقصه انجام کارهای حجمی
 83. مناقصه انجام خدمات عمومی (طبخ و توزیع غذا، آبدارخانه و نظافت، فضای سبز، نظافتی و حراستی میهمانسراهای ...) / مناقصه انجام خدمات عمومی (طبخ و توزیع غذا، آبدارخانه و نظافت، فضای سبز، نظافتی و حراستی میهمانسراهای ...)
 84. تجدید مرتبه سوم مناقصه عمومی تعمیر و نگهداری اماکن و تاسیسات مجتمع های مسکونی... / تجدید مرتبه سوم فراخوان مناقصه عمومی، تجدید مرتبه سوم مناقصه عمومی تعمیر و نگهداری اماکن و تاسیسات مجتمع های مسکونی...
 85. مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی واگذاری حجمی اداره امور انبار نفت شهید زین الدین قم و خدمات عمومی ستاد منطقه و ناحیه مرکزی / فراخوان ارزیابی کیفی واگذاری حجمی اداره امور انبار نفت شهید زین الدین قم و خدمات عمومی ستاد منطقه و ناحیه مرکزی
 86. ارزیابی کیفی مناقصه واگذاری حجمی اداره امور انبار / ارزیابی کیفی مناقصه ، ارزیابی کیفی مناقصه واگذاری حجمی اداره امور انبار
 87. استعلام انجام امور راهبری و نگهداری تاسیسات برق و مکانیک و..شبکه،مرکز بهداشت شهرستان تفرش، مراکز وواحدهای تابعه / استعلام انجام امور راهبری و نگهداری تاسیسات برق و مکانیک و..شبکه،مرکز بهداشت شهرستان تفرش، مراکز وواحدهای تابعه
 88. مناقصه واگذاری مدیریتی و انجام حجمی امور مربوط به راهبری ، تعمیرات ، سرویس .... نوبت دوم / مناقصه واگذاری مدیریتی و انجام حجمی امور مربوط به راهبری ، تعمیرات ، سرویس .... نوبت دوم
 89. مناقصه, انجام خدمات کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین.....در سطح شهرستان برخوار و توابع / انجام خدمات کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین.....در سطح شهرستان برخوار و توابع
 90. استعلام برونسپاری خدمات هدایت شغلی بر اساس اسناد و مدارک پیوستی-اولویت با شرکتهای بومی میباشد-ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی در پایان قرار داد الزامی میباشد / استعلام برونسپاری خدمات هدایت شغلی بر اساس اسناد و مدارک پیوستی-اولویت با شرکتهای بومی میباشد-ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی در پایان قرار داد الزامی میباشد
 91. مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین نیروی حفاظت فیزیکی و بازرسی / مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین نیروی حفاظت فیزیکی و بازرسی
 92. استعلام قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور / استعلام قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور
 93. استعلام واگذاری امور خدماتی (سرایدار خدمتگزار ) مراکز بهداشتی روستایی / استعلام ,استعلام واگذاری امور خدماتی (سرایدار خدمتگزار ) مراکز بهداشتی روستایی
 94. تکرار فراخوان مناقصه سرویس ونگهداری و راهبری آسانسورهای نفربر ساختمانهای / تکرار فراخوان مناقصه سرویس ونگهداری و راهبری آسانسورهای نفربر ساختمانهای
 95. مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خدمات عمومی و عملیات غیر صنعتی دفاتر ستادی و مناطق عملیاتی / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خدمات عمومی و عملیات غیر صنعتی دفاتر ستادی و مناطق عملیاتی
 96. مناقصه انجام خدمات مبارزه با حشرات و جانوران موذی / مناقصه انجام خدمات مبارزه با حشرات و جانوران موذی
 97. مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی / مناقصه، مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی
 98. استعلام خرید خدمت از بخش غیر دولتی جهت نگهداری فضای سبز شبکه بهداشت فراهان و بیمارستان فرهنگ خسروانی و مراکز تابعه طبق قرارداد پیوست / استعلام خرید خدمت از بخش غیر دولتی جهت نگهداری فضای سبز شبکه بهداشت فراهان و بیمارستان فرهنگ خسروانی و مراکز تابعه طبق قرارداد پیوست
 99. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای نیروهای حجمی سال 1400 / مناقصه عمومی یک مرحله ای نیروهای حجمی سال 1400
 100. استعلام شرح استعلام نگهداری تاسیات مکانیکی و برقی ساختمان اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان طبق فهرست پیوستی. / استعلام شرح استعلام نگهداری تاسیات مکانیکی و برقی ساختمان اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان طبق فهرست پیوستی.
 101. استعلام واگذاری و نگهداری ازتاسیسات شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خنداب به متراژ4000مترمربع به مدت یک سال / استعلام واگذاری و نگهداری ازتاسیسات شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خنداب به متراژ4000مترمربع به مدت یک سال
 102. استعلام واگذاری جمع اوری وامور تفکیک وبی خطر سازی پسماندهای عفونی بیمارستانی ومراکز تحت پوشش شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سنقر / استعلام واگذاری جمع اوری وامور تفکیک وبی خطر سازی پسماندهای عفونی بیمارستانی ومراکز تحت پوشش شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سنقر
 103. مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات جنبی پشتیبانی اداره گاز ناحیه دهگلان / فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات جنبی پشتیبانی اداره گاز ناحیه دهگلان
 104. مناقصه اجرای عملیات تهیه، طراحی، چاپ، نصب، نگهداری و جمع آوری بنر / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای عملیات تهیه، طراحی، چاپ، نصب، نگهداری و جمع آوری بنر
 105. مناقصه, تامین نیروی انسانی کلینیک های دانشگاه علوم پزشکی بم / تامین نیروی انسانی کلینیک های دانشگاه علوم پزشکی بم
 106. فراخوان مناقصه عملیات آسفالت معابر سطح شهر و .... / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عملیات آسفالت معابر سطح شهر و ....
 107. استعلام تامین یک نفر نیروی فضای سبز مطابق فایل پیوست به مدت 12 ماه فقط تامین کننده بومی مجاز می باشد . / استعلام تامین یک نفر نیروی فضای سبز مطابق فایل پیوست به مدت 12 ماه فقط تامین کننده بومی مجاز می باشد .
 108. مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات جنبی پشتیبانی اداره گاز ناحیه سقز / فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات جنبی پشتیبانی اداره گاز ناحیه سقز
 109. استعلام ضرورت خدمات به 400 نفر از کودکان کار و خیابانی (دختر و پسر زیر 18 سال) توسط مراکز غیر انتفاعی تحت نظارت اداره بهزیستی شمیرانات مطابق فایل پیوست / استعلام ضرورت خدمات به 400 نفر از کودکان کار و خیابانی (دختر و پسر زیر 18 سال) توسط مراکز غیر انتفاعی تحت نظارت اداره بهزیستی شمیرانات مطابق فایل پیوست
 110. مناقصه عمومی امور خدمات شهری / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی امور خدمات شهری
 111. مناقصه عملیات پشتیبانی - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات پشتیبانی
 112. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تعداد (7 نفر) نیروی خدماتی در سطح اداره کل و ادارات / مناقصه عمومی یک مرحله ای تعداد (7 نفر) نیروی خدماتی در سطح اداره کل و ادارات
 113. استعلام حفاظت مراقبت نگهداری از جنگل کاری سنواتی لتیان 630 هکتار شمیرانات / استعلام حفاظت مراقبت نگهداری از جنگل کاری سنواتی لتیان 630 هکتار شمیرانات
 114. استعلام اقدامات حفاظتی مراقبتی از حمام سنتی حاج شهباز خان واقع در بازار زرگرها / استعلام اقدامات حفاظتی مراقبتی از حمام سنتی حاج شهباز خان واقع در بازار زرگرها
 115. استعلام عملیات کیسه گیری، سردوزی، صفافی و پارتی چینی 10000 تن کود شیمیایی فله در انبارهای سازمانی و کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی / استعلام عملیات کیسه گیری، سردوزی، صفافی و پارتی چینی 10000 تن کود شیمیایی فله در انبارهای سازمانی و کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی
 116. استعلام باغبانی ونگهداشت فضای سبز برای 8ماه / استعلام باغبانی ونگهداشت فضای سبز برای 8ماه
 117. استعلام استعلام قیمت تاسیسات برقی و مکانیکی کتابخانه مرکزی تبریز که استعلام به پیوست می باشد. در صورت نیاز با شماره09149264494 آقای شکری تماس حاصل نمایید. / استعلام استعلام قیمت تاسیسات برقی و مکانیکی کتابخانه مرکزی تبریز که استعلام به پیوست می باشد. در صورت نیاز با شماره09149264494 آقای شکری تماس حاصل نمایید.
 118. استعلام نیروی شرکتی جهت انجام کارهای خدماتی و تنظیفی / استعلام نیروی شرکتی جهت انجام کارهای خدماتی و تنظیفی
 119. استعلام رائه خدمات برون سپاری هدایت شغلی بر اساس مدارک و اسناد پیوست -اولویت با شرکت های بومی میباشد.ارایه مفاصاحساب تامین اجتماعی در پایان قراداد الزامی است / استعلام رائه خدمات برون سپاری هدایت شغلی بر اساس مدارک و اسناد پیوست -اولویت با شرکت های بومی میباشد.ارایه مفاصاحساب تامین اجتماعی در پایان قراداد الزامی است
 120. مناقصه اجرای عملیات واگذاری خدمات شهری / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات واگذاری خدمات شهری
 121. مناقصه انجام خدمات روزانه ادارات عملیات و جوشکاری / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات روزانه ادارات عملیات و جوشکاری
 122. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام کلیه امور مربوط به خدمات شهری / مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام کلیه امور مربوط به خدمات شهری
 123. تجدید مناقصه خدمات حفاری و چیدمان قبور - نوبت دوم / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خدمات حفاری و چیدمان قبور - نوبت دوم
 124. فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیف، آبدارخانه و فضای سبز / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیف، آبدارخانه و فضای سبز
 125. استعلام قرق ، حفاظت و مدیریت چرا در مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست در سطح استان برابر استعلام بهاو مدارک پیوست / استعلام قرق ، حفاظت و مدیریت چرا در مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست در سطح استان برابر استعلام بهاو مدارک پیوست
 126. استعلام حفاظت مراقبت نگهداری از جنگل کاری سنواتی 25 هکتاری سعید آباد پردیس / استعلام حفاظت مراقبت نگهداری از جنگل کاری سنواتی 25 هکتاری سعید آباد پردیس
 127. استعلام قرارداد حجمی انجام حفظ و نگهداری فضای سبز مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا مراغه / استعلام قرارداد حجمی انجام حفظ و نگهداری فضای سبز مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا مراغه
 128. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از خدمات نظافت و حفظ و نگهداری ساختمان و محوطه و انجام امور جنبی / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از خدمات نظافت و حفظ و نگهداری ساختمان و محوطه و انجام امور جنبی
 129. استعلام خدمات انتشارات (اسکن وکپی و...)جزئیات درفایل پیوست / استعلام خدمات انتشارات (اسکن وکپی و...)جزئیات درفایل پیوست
 130. فراخوان تجدید مناقصه راهبری رفت و روب و نظافت شهری / فراخوان تجدید مناقصه ، فراخوان تجدید مناقصه راهبری رفت و روب و نظافت شهری
 131. مناقصه بخش فضای سبز و خدمات شهری اعم از جمع آوری ، زباله، رفت و روب معابر / مناقصه بخش فضای سبز و خدمات شهری اعم از جمع آوری ، زباله، رفت و روب معابر
 132. فراخوان مناقصه انجام امورات حفظ نگهداری و توسعه فضای سبز / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه انجام امورات حفظ نگهداری و توسعه فضای سبز
 133. مناقصه خدمات عمومی شهری (جمع آور زباله، رفت و روب معابر عمومی ... / مناقصه، مناقصه خدمات عمومی شهری (جمع آور زباله، رفت و روب معابر عمومی ...
 134. مناقصه خدمات عمومی و عملیات غیرصنعتی دفاتر ستادی و مناطق عملیاتی / مناقصه خدمات عمومی و عملیات غیرصنعتی دفاتر ستادی و مناطق عملیاتی
 135. استعلام سمپاشی بیمارستان و محوطه بیرونی طی4مرحله بصورت3ماه یکبار،انجام خدمت طبق درخواست پیوست،شرکت های بهداشتی مورد تایید معاونت بهداشتی،پرداخت بصورت3ماهه / استعلام سمپاشی بیمارستان و محوطه بیرونی طی4مرحله بصورت3ماه یکبار،انجام خدمت طبق درخواست پیوست،شرکت های بهداشتی مورد تایید معاونت بهداشتی،پرداخت بصورت3ماهه
 136. مناقصه, خدمات نظافتی و نگهداری سرویس های بهداشتی و اداره نمودن آبدارخانه ها در سطح استان - انجام خدمات (نگهب / خدمات نظافتی و نگهداری سرویس های بهداشتی و اداره نمودن آبدارخانه ها در سطح استان - انجام خدمات (نگهب
 137. استعلام استاندارد سازی آسانسورهای مرکز / استعلام استاندارد سازی آسانسورهای مرکز
 138. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پشتیبانی طرح های تحقیقاتی(کارگری) / مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پشتیبانی طرح های تحقیقاتی(کارگری)
 139. استعلام استعلام بهاخرید،نگهداری و تحویل دانه های روغنی در سال 1400؛جهت کسب اطلاعات بیشتر حتما به پیوست یا با شماره09144104817 تماس حاصل فرمائید. / استعلام استعلام بهاخرید،نگهداری و تحویل دانه های روغنی در سال 1400؛جهت کسب اطلاعات بیشتر حتما به پیوست یا با شماره09144104817 تماس حاصل فرمائید.
 140. استعلام فراخوان جهت نگهداری و فعالیت موبایل سنتر (مرکز سیار) / استعلام فراخوان جهت نگهداری و فعالیت موبایل سنتر (مرکز سیار)
 141. استعلام بکارگیری دونفر نیروی مسلح جهت خودروی پولرسان خزانه بمدت یکسال9151330817مطابق فایل پیوست / استعلام بکارگیری دونفر نیروی مسلح جهت خودروی پولرسان خزانه بمدت یکسال9151330817مطابق فایل پیوست
 142. استعلام شرایطنگهداری فضای سبز بیمارستان حضرت نبی اکرم شهرستان عسلویه / استعلام شرایطنگهداری فضای سبز بیمارستان حضرت نبی اکرم شهرستان عسلویه
 143. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی هلال احمر استان اصفهان / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی هلال احمر استان اصفهان
 144. مناقصه عملیات بسته بندی ، پارتی چینی / مناقصه عملیات بسته بندی ، پارتی چینی
 145. مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات جنبی پشتیبانی اداره گاز ناحیه قروه / فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات جنبی پشتیبانی اداره گاز ناحیه قروه
 146. استعلام جمع آوری تابلوهای غیرمجاز اصناف / استعلام جمع آوری تابلوهای غیرمجاز اصناف
 147. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی اداره امور انبارهای نفت منطقه ونواحی تابعه بجز انبار نفت شهید رجایی / مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی اداره امور انبارهای نفت منطقه ونواحی تابعه بجز انبار نفت شهید رجایی
 148. تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهری به بخش خصوصی - نوبت دوم / تجدید مناقصه،تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهری به بخش خصوصی - نوبت دوم
 149. فراخوان تجدید مناقصه راهبری و نگهداری تاسیسات شهری / فراخوان تجدید مناقصه، فراخوان تجدید مناقصه راهبری و نگهداری تاسیسات شهری
 150. استعلام 6 نفر کارگر نظافتی روزمزد از ساعت 7/30 لغایت 14 از شنبه تا چهارشنبه در اردیبهشت ماه به مدت 20 روز / استعلام 6 نفر کارگر نظافتی روزمزد از ساعت 7/30 لغایت 14 از شنبه تا چهارشنبه در اردیبهشت ماه به مدت 20 روز
 151. مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی / مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی
 152. مناقصه نگهداری تاسیسات / مناقصه نگهداری تاسیسات
 153. استعلام انتخاب پیمانکار خدمات، حفاظت، نگهداری و توسعه¬ی فضای سبز دانشگاه شهرکرد در سال 1400 / استعلام انتخاب پیمانکار خدمات، حفاظت، نگهداری و توسعه¬ی فضای سبز دانشگاه شهرکرد در سال 1400
 154. استعلام واگذاری بی خطر سازی زباله های عفونی و امورات دستگاه بی خطر ساز شبکه بهداشت و درمان اشنویه / استعلام واگذاری بی خطر سازی زباله های عفونی و امورات دستگاه بی خطر ساز شبکه بهداشت و درمان اشنویه
 155. آگهی تجدید مناقصه واگذاری خدمات مختلف / مناقصه ، آگهی تجدید مناقصه واگذاری خدمات مختلف
 156. مناقصه آبیاری حفظ و نگهداری و ترمیم فضای سبز به مساحت تقریبی 18 هکتار / مناقصه آبیاری حفظ و نگهداری و ترمیم فضای سبز به مساحت تقریبی 18 هکتار
 157. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نظافت و خدمات جنبی سایت مرکزی، ستاد و سایر واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان (تجدید دوم) / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نظافت و خدمات جنبی سایت مرکزی، ستاد و سایر واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان (تجدید دوم)
 158. مناقصه انجام کلیه امور مرتبط با پیمان حجمی خدمات پشتیبانی (عمومی و تخصصی) / مناقصه انجام کلیه امور مرتبط با پیمان حجمی خدمات پشتیبانی (عمومی و تخصصی)
 159. تجدید مناقصه عملیات مرمت، لکه گیری و ترمیم ترانشه های سطح شهر ... / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه عملیات مرمت، لکه گیری و ترمیم ترانشه های سطح شهر ...
 160. مناقصه بکارگیری نیروهای خدماتی واگذاری خدمات شهری تنظیم / مناقصه بکارگیری نیروهای خدماتی واگذاری خدمات شهری تنظیم
 161. مناقصه انجام خدمات پذیرایی و نظافت / مناقصه انجام خدمات پذیرایی و نظافت
 162. استعلام نیاز به 3 نفر نگهبان حفاظتی، مراقبتی و نگهبانی ساختمان و محوطه اداره کل. مبلغ به صورت سالانه برای 3 نفر و بدون احتساب ارزش افزوده قید گردد / استعلام نیاز به 3 نفر نگهبان حفاظتی، مراقبتی و نگهبانی ساختمان و محوطه اداره کل. مبلغ به صورت سالانه برای 3 نفر و بدون احتساب ارزش افزوده قید گردد
 163. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پشتیبانی وعمومی(تنظیفات،حمل اثاثیه وملزومات کار،آبدارخانه،و..) / مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پشتیبانی وعمومی(تنظیفات،حمل اثاثیه وملزومات کار،آبدارخانه،و..)
 164. استعلام انجام خدمات عمومی در اداره میراث فرهنگی، گردشکری و صنایع دستی شهرستان بیرجند / استعلام انجام خدمات عمومی در اداره میراث فرهنگی، گردشکری و صنایع دستی شهرستان بیرجند
 165. استعلام تامین7 نفر نیروی انسانی امور خدمات و پشتیبانی به شرح پیوست / استعلام تامین7 نفر نیروی انسانی امور خدمات و پشتیبانی به شرح پیوست
 166. استعلام سه نفر نیروی خدمات طبق مشخصات پیوست / استعلام سه نفر نیروی خدمات طبق مشخصات پیوست
 167. تجدید مناقصه برون سپاری بخشی از وظایف خدمات شهری از قبیل رفت و روب و جمع آوری / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه برون سپاری بخشی از وظایف خدمات شهری از قبیل رفت و روب و جمع آوری
 168. مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات عمومی نیروگاه / مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات عمومی نیروگاه
 169. مناقصه عملیات نگهداری زمین های چمن ورزشی / مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری زمین های چمن ورزشی
 170. استعلام حراست از اموال جایگاه جلال آل احمد / استعلام حراست از اموال جایگاه جلال آل احمدطراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ