سفارش تبلیغ
صبا ویژن
مناقصات تامین نیروی انسانی پارس نماد داده ها
   مشخصات مدیر وبلاگ
 
    آمارو اطلاعات

بازدید امروز : 83
بازدید دیروز : 189
کل بازدید : 111785
کل یادداشتها ها : 708

نوشته شده در تاریخ 100/1/25 ساعت 3:42 ع توسط پارس نماد داده ها


لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها در تاریخ 1400.1.22

 1. استعلام نگهداری تاسیساتی برقی اداره کل پست به تعداد 5واحد پستی / استعلام نگهداری تاسیساتی برقی اداره کل پست به تعداد 5واحد پستی
 2. استعلام نگهداری تاسیسات حرارتی وبرودتی ایرواشر اداره کل پست استان آذربایجانغربی / استعلام نگهداری تاسیسات حرارتی وبرودتی ایرواشر اداره کل پست استان آذربایجانغربی
 3. استعلام برگ استعلام خرید خدمت واگذاری بخشی از امورات مربوط به خدمات انتظامی از طریق عقد قرارداد با موسسات حفاظتی و مراقبتی طبق پیوست / استعلام برگ استعلام خرید خدمت واگذاری بخشی از امورات مربوط به خدمات انتظامی از طریق عقد قرارداد با موسسات حفاظتی و مراقبتی طبق پیوست
 4. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از خدمات امور خدماتی ، پشتیبانی شامل نظافت ساختمان ها ، محوطه و فضای سبز ستاد سازمان و شهرستان ها به شمره مناقصه / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از خدمات امور خدماتی ، پشتیبانی شامل نظافت ساختمان ها ، محوطه و فضای سبز ستاد سازمان و شهرستان ها به شمره مناقصه
 5. استعلام این سازمان در نظر دارد فعالیت های مربوط به امور حجمی و خدمات پشتیبانی خود را براساس اطلاعات فایل پیوست به شرکت های دارای صلاحیت واگذار نماید. / استعلام این سازمان در نظر دارد فعالیت های مربوط به امور حجمی و خدمات پشتیبانی خود را براساس اطلاعات فایل پیوست به شرکت های دارای صلاحیت واگذار نماید.
 6. استعلام انعقاد قرارداد یک ماه نگهداری فضای سبز ساختمانهای ستادی وزارتخانه حجم کار 40.000 متر مربع از تاریخ 1400/01/01 الی 1400/01/31 / استعلام انعقاد قرارداد یک ماه نگهداری فضای سبز ساختمانهای ستادی وزارتخانه حجم کار 40.000 متر مربع از تاریخ 1400/01/01 الی 1400/01/31
 7. تجدید مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی - نوبت دوم / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی - نوبت دوم
 8. استعلام مرحله اول نگهداشت فضای سبز بیمارستان فاطمیه / استعلام مرحله اول نگهداشت فضای سبز بیمارستان فاطمیه
 9. استعلام تامین یک نفر نیروی خدماتی در قالب قرارداد حجمی / استعلام تامین یک نفر نیروی خدماتی در قالب قرارداد حجمی
 10. مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام نگه داری، راهبری، سرویس و تعمیرات سیستم های الکتریکی و مکانیکی موتورخانه های دانشگاه شهید چمران اهواز / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام نگه داری، راهبری، سرویس و تعمیرات سیستم های الکتریکی و مکانیکی موتورخانه های دانشگاه شهید چمران اهواز
 11. مناقصه انجام خدمات و تعمیرات، نگهداری، حراست و نگهبانی تاسیسات و تجهیزات ... / مناقصه, مناقصه انجام خدمات و تعمیرات، نگهداری، حراست و نگهبانی تاسیسات و تجهیزات ...
 12. استعلام کادر نیروی انتظامی ملبس به لباس نظامی مستقر در اورژانس بیمارستان / استعلام کادر نیروی انتظامی ملبس به لباس نظامی مستقر در اورژانس بیمارستان
 13. آگهی مناقصه حفاظت فیزیکی / مناقصه، آگهی مناقصه حفاظت فیزیکی
 14. تجدید مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز شهر- نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه ، مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز شهر - نوبت دوم
 15. مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات تنظیفات ساختمانهای ادارات مرکزی شرکت ملی نفت ایران 046-99 / فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات تنظیفات ساختمانهای ادارات مرکزی شرکت ملی نفت ایران 046-99
 16. استعلام شبکه بهداشت ودرمان شهرستان قروه در نظر دارد ارایه خدمات تلفنخانه ستاد شبکه را یکساله از طریق استعلام به صورت حجمی به شرکتهای صلاحیت دار واگذار نماید / استعلام شبکه بهداشت ودرمان شهرستان قروه در نظر دارد ارایه خدمات تلفنخانه ستاد شبکه را یکساله از طریق استعلام به صورت حجمی به شرکتهای صلاحیت دار واگذار نماید
 17. استعلام قرارداد حجمی با شرکت های مجاز خدماتی جهت امور ذیل با 4 نفر نیرو با توجه به آنالیز پیوست / استعلام قرارداد حجمی با شرکت های مجاز خدماتی جهت امور ذیل با 4 نفر نیرو با توجه به آنالیز پیوست
 18. استعلام درخواست همکاری با کپی کاران طبق قرار داد بشرح قرار داد در صورت تمایل با این شماره 04143432375 / استعلام درخواست همکاری با کپی کاران طبق قرار داد بشرح قرار داد در صورت تمایل با این شماره 04143432375
 19. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی ( تنظیف) بازرسی کل استان آذربایجان غربی به صورت حجمی / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی ( تنظیف) بازرسی کل استان آذربایجان غربی به صورت حجمی
 20. مناقصه انجام امور رانندگی سنگین ، دفتری و نظافت ساختمان مرکزی / مناقصه انجام امور رانندگی سنگین ، دفتری و نظافت ساختمان مرکزی
 21. استعلام واگذاری چاپ و تکثیر بیمارستان به مدت یک سال از تاریخ 01/02/1400 / استعلام واگذاری چاپ و تکثیر بیمارستان به مدت یک سال از تاریخ 01/02/1400
 22. استعلام واگذاری قرارداد نگهداری فضای سبز مرکز آموزشی درمانی خلیلی طبق شرایط اختصاصی و عمومی پیوست / استعلام واگذاری قرارداد نگهداری فضای سبز مرکز آموزشی درمانی خلیلی طبق شرایط اختصاصی و عمومی پیوست
 23. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای امورات حجمی شهرداری حمیل / مناقصه عمومی یک مرحله ای امورات حجمی شهرداری حمیل
 24. استعلام واگذاری مشاوره، نگهداری، راهبری، سرویس و تعمیر آسانسورهای بیمارستان و کلینیک / استعلام واگذاری مشاوره، نگهداری، راهبری، سرویس و تعمیر آسانسورهای بیمارستان و کلینیک
 25. مناقصه حفاظت ساختمانها و انبارهای تحت پوشش / مناقصه ، مناقصه حفاظت ساختمانها و انبارهای تحت پوشش
 26. مناقصه, تجدید مناقصه عمومی -یک مرحله ای پاکسازی 85 بشکه روغن آلوده به pcb / تجدید مناقصه عمومی -یک مرحله ای پاکسازی 85 بشکه روغن آلوده به pcb
 27. استعلام حفاظت فیزیکی ساختمان فناوری اطلاعات / استعلام، استعلام حفاظت فیزیکی ساختمان فناوری اطلاعات
 28. اصلاحیه تجدید مرتبه سوم مناقصه عمومی تعمیر و نگهداری اماکن و تاسیسات مجتمع های مسکونی... / اصلاحیه تجدید مرتبه سوم مناقصه عمومی تعمیر و نگهداری اماکن و تاسیسات مجتمع های مسکونی...
 29. ارزیابی کیفی مناقصه انجام خدمات نامه رسانی و بازبین کشیک خدمات / ارزیابی کیفی مناقصه انجام خدمات نامه رسانی و بازبین کشیک خدمات
 30. استعلام انجام خدمات نظافت و پشتیبانی ساختمان مدیریت درمان تامین اجتماعی استان همدان و واحدهای تابعه / استعلام انجام خدمات نظافت و پشتیبانی ساختمان مدیریت درمان تامین اجتماعی استان همدان و واحدهای تابعه
 31. استعلام 1. انجام عملیات مبارزه با ناقلین بیماری زا (سمپاشی)به میزان 65000 متر 2. طعمه گذاری مبارزه با موش به میزان 20000 متر / استعلام 1. انجام عملیات مبارزه با ناقلین بیماری زا (سمپاشی)به میزان 65000 متر 2. طعمه گذاری مبارزه با موش به میزان 20000 متر
 32. استعلام نگهداری ، راهبری ، سرویس و تعمیرات تاسیسات برقی و مکانیکی ، ژنراتور و تلفن ، یراق آلات ساختمان مدیریت شعب بانک ملی استان قزوین / استعلام نگهداری ، راهبری ، سرویس و تعمیرات تاسیسات برقی و مکانیکی ، ژنراتور و تلفن ، یراق آلات ساختمان مدیریت شعب بانک ملی استان قزوین
 33. استعلام شستشوی ترکیبی نما حدود 7600 متر مربع ساختمان مرکزی بانک توسعه صادرات ایران با استفاده از دستگاه واتر جت و سپس نظافت دستی شیشه نما / استعلام شستشوی ترکیبی نما حدود 7600 متر مربع ساختمان مرکزی بانک توسعه صادرات ایران با استفاده از دستگاه واتر جت و سپس نظافت دستی شیشه نما
 34. استعلام در برگه درخواست / استعلام در برگه درخواست
 35. مناقصه امورات خدمات شهری اعم از تنظیف، پاکسازی، جمع آوری زباله...- مرحله دوم / مناقصه , مناقصه امورات خدمات شهری اعم از تنظیف، پاکسازی، جمع آوری زباله...- مرحله دوم
 36. استعلام اخذ گواهینامه طبق درخواست پیوستی / استعلام اخذ گواهینامه طبق درخواست پیوستی
 37. استعلام قرارداد یکساله و از تاریخ 1400/02/01 تا 1401/01/31 میباشدحتما به فایل پیوست مراجعه نمایید. شماره تماس 09155619254 / استعلام قرارداد یکساله و از تاریخ 1400/02/01 تا 1401/01/31 میباشدحتما به فایل پیوست مراجعه نمایید. شماره تماس 09155619254
 38. استعلام استعلام بهاء پزشک معتمد اداره کل راه اهن جنوبشرق اسناد استعلام بهاء پیوست شده است لطفا اسناد را تکمیل فرمائید. / استعلام استعلام بهاء پزشک معتمد اداره کل راه اهن جنوبشرق اسناد استعلام بهاء پیوست شده است لطفا اسناد را تکمیل فرمائید.
 39. استعلام تعمیرونگهداری آسانسور / استعلام تعمیرونگهداری آسانسور
 40. استعلام واگذاری امور سرویس و نگهداری تاسیسات نیشابور.لطفا مشخصات پیوست راملاحظه نمایید. / استعلام واگذاری امور سرویس و نگهداری تاسیسات نیشابور.لطفا مشخصات پیوست راملاحظه نمایید.
 41. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای قرارداد نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی پردیس فارابی / مناقصه عمومی یک مرحله ای قرارداد نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی پردیس فارابی
 42. مناقصه خدمات فضای سبز و تنظیفات سطح شهر / مناقصه, مناقصه خدمات فضای سبز و تنظیفات سطح شهر
 43. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر / مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر
 44. مناقصه واگذاری کارهای حجمی، فضای سبز و خدماتی شهر - مرحله دوم / مناقصه, مناقصه واگذاری کارهای حجمی، فضای سبز و خدماتی شهر - مرحله دوم نوبت اول
 45. مناقصه تامین نیروی حجمی خدمات عمومی سازمان - نوبت دوم / مناقصه تامین نیروی حجمی خدمات عمومی سازمان - نوبت دوم
 46. فراخوان مناقصه عمومی امورات مربوط به نگهداری، احیا و توسعه فضای سبز شهر / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه عمومی امورات مربوط به نگهداری، احیا و توسعه فضای سبز شهر
 47. استعلام تایپیست واحد تصویر برداری به شرح فایل پیوست / استعلام تایپیست واحد تصویر برداری به شرح فایل پیوست
 48. استعلام انعقاد قرارداد یک ماه نگهداری فضای سبز موزه ملی ایران حجم کار 17.500 متر مربع از تاریخ 1400/01/01 الی 1400/01/31 / استعلام انعقاد قرارداد یک ماه نگهداری فضای سبز موزه ملی ایران حجم کار 17.500 متر مربع از تاریخ 1400/01/01 الی 1400/01/31
 49. مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی / مناقصه، مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی
 50. استعلام واگذاری حفظ نگهداری و نظافت ساختمان های اداره کل اوقاف و شهرستان همدان به متراژ 1400متر مربع بصورت حجمی / استعلام واگذاری حفظ نگهداری و نظافت ساختمان های اداره کل اوقاف و شهرستان همدان به متراژ 1400متر مربع بصورت حجمی
 51. مناقصه انجام خدمات امداد، گازبانی، قرائت کنتور، تعمیرات شبکه و انشعابات و تاسیسات گازرسانی / مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات امداد، گازبانی، قرائت کنتور، تعمیرات شبکه و انشعابات و تاسیسات گازرسانی
 52. استعلام سرویس و نگهداری تاسیسات و موتورخانه دادگستری جهرم- مطابق لیست پیوست - ایران کد انتخابی مدنظر نمی باشد - تلفن 09177001393 / استعلام سرویس و نگهداری تاسیسات و موتورخانه دادگستری جهرم- مطابق لیست پیوست - ایران کد انتخابی مدنظر نمی باشد - تلفن 09177001393
 53. استعلام سرویس و نگهداری تاسیسات و موتورخانه دادگستری داراب- مطابق لیست پیوست - ایران کد انتخابی مدنظر نمی باشد - تلفن 09177001393 / استعلام سرویس و نگهداری تاسیسات و موتورخانه دادگستری داراب- مطابق لیست پیوست - ایران کد انتخابی مدنظر نمی باشد - تلفن 09177001393
 54. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس، تعمیر و نگهداری و راهبری آسانسور، تأسیسات، سیستم‌های ارتباطی و پاسخگویی به تماس‌های تلفنی / مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس، تعمیر و نگهداری و راهبری آسانسور، تأسیسات، سیستم‌های ارتباطی و پاسخگویی به تماس‌های تلفنی
 55. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری نگهداری وتعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی والکتریکی بیمارستان حکیم نیشابور / مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری نگهداری وتعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی والکتریکی بیمارستان حکیم نیشابور
 56. استعلام شبکه بهداشت ودرمان شهرستان قروه در نظر داردارایه امورتلفنخانه ستادشبکه را یکساله از طریق استعلام صورت حجمی به شرکتهای صلاحیت داربشرح زیر واگذار نماید / استعلام شبکه بهداشت ودرمان شهرستان قروه در نظر داردارایه امورتلفنخانه ستادشبکه را یکساله از طریق استعلام صورت حجمی به شرکتهای صلاحیت داربشرح زیر واگذار نماید
 57. آگهی ارزیابی کیفی تنظیفات ، خدمات عمومی و خدمات بهداشتی... / آگهی ارزیابی کیفی تنظیفات ، خدمات عمومی و خدمات بهداشتی...
 58. تجدید مناقصه انجام امور خدماتی و تنظیفاتی پستهای استان - نوبت دوم / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه انجام امور خدماتی و تنظیفاتی پستهای استان - نوبت دوم
 59. استعلام انعقاد قرارداد یک ماه نگهداری فضای سبز مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران حجم کار 100.000 متر مربع از تاریخ 1400/01/01 الی 1400/01/31 / استعلام انعقاد قرارداد یک ماه نگهداری فضای سبز مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران حجم کار 100.000 متر مربع از تاریخ 1400/01/01 الی 1400/01/31
 60. استعلام طبق لیست پیوست / استعلام طبق لیست پیوست
 61. استعلام سرویس و نگهداری تاسیسات و موتورخانه دادگستری لارستان- مطابق لیست پیوست - ایران کد انتخابی مدنظر نمی باشد - تلفن 09177001393 / استعلام سرویس و نگهداری تاسیسات و موتورخانه دادگستری لارستان- مطابق لیست پیوست - ایران کد انتخابی مدنظر نمی باشد - تلفن 09177001393
 62. مناقصه برون سپاری عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و تخلیه مازوت کارخانه / مناقصه, مناقصه برون سپاری عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و تخلیه مازوت کارخانه
 63. استعلام نیروی انتظامی بیمارستان / استعلام، استعلام نیروی انتظامی بیمارستان
 64. استعلام سم پاشی 3 طبقه ساختمان دارای 3 نیم طبقه شامل انباری ابدارخانه سرویس بهداشتی موتور خانه متراژ 2000متر 02144007425 / استعلام سم پاشی 3 طبقه ساختمان دارای 3 نیم طبقه شامل انباری ابدارخانه سرویس بهداشتی موتور خانه متراژ 2000متر 02144007425
 65. استعلام سرویس و نگهداری آسانسور کتابخانه شهدای لواسانات .شهرستان شمیرانات / استعلام سرویس و نگهداری آسانسور کتابخانه شهدای لواسانات .شهرستان شمیرانات
 66. مناقصه تامین نیروی انسانی در بخش صف و ستاد / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین نیروی انسانی در بخش صف و ستاد
 67. فراخوان مناقصه ارائه خدمات مرکز ارتباط با مشتریان... نوبت دوم / فراخوان مناقصه ارائه خدمات مرکز ارتباط با مشتریان... نوبت دوم
 68. نجدید مناقصه انجام نگهداری، راهبری سرویس و تعمیرات سیستم های الکتریکی و مکانیکی موتورخانه / نجدید مناقصه انجام نگهداری، راهبری سرویس و تعمیرات سیستم های الکتریکی و مکانیکی موتورخانه
 69. استعلام حفاظت مراقبت از جنگل کاری 85 هکتاری طرح جنات و 16 هکتار عزیز آباد ری / استعلام حفاظت مراقبت از جنگل کاری 85 هکتاری طرح جنات و 16 هکتار عزیز آباد ری
 70. مناقصه انجام امور خدماتی ساختمانهای ستاد سوخت- نوبت دوم / مناقصه انجام امور خدماتی ساختمانهای ستاد سوخت- نوبت دوم
 71. مناقصه تامین نیروی انسانی در حوزه های اداری ، عمرانی و خدماتی نوبت سوم / مناقصه تامین نیروی انسانی در حوزه های اداری ، عمرانی و خدماتی نوبت سوم
 72. مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای ارائه خدمات عمومی، بایگانی، نقشه کشی و خدمات نظارت مهندسی عمومی / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای ارائه خدمات عمومی، بایگانی، نقشه کشی و خدمات نظارت مهندسی عمومی
 73. مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکال و مکانیکال - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکال و مکانیکال- نوبت دوم
 74. مناقصه تامین نیروی انسانی جهت امور اداری و خدمات عمومی - نوبت دوم / مناقصه تامین نیروی انسانی جهت امور اداری و خدمات عمومی
 75. استعلام شبکه بهداشت ودرمان شهرستان قروه درنظرداردخدمات تلفنخانه بیمارستان شهید بهشتی رایکساله از طریق استعلام به صورت حجمی به شرکتهای صلاحیت دار واگذار نماید / استعلام شبکه بهداشت ودرمان شهرستان قروه درنظرداردخدمات تلفنخانه بیمارستان شهید بهشتی رایکساله از طریق استعلام به صورت حجمی به شرکتهای صلاحیت دار واگذار نماید
 76. مناقصه انجام خدمات تنظیفات و آبدارخانه و جابجایی مجتمع آموزش فنون / فراخوان مناقصه، مناقصه انجام خدمات تنظیفات و آبدارخانه و جابجایی مجتمع آموزش فنون
 77. استعلام نیروی انتظامی بیمارستان شهید چمران / استعلام، استعلام نیروی انتظامی بیمارستان شهید چمران
 78. مناقصه, انجام امور خدماتی و تنظیفاتی پست های استان ایلام / انجام امور خدماتی و تنظیفاتی پست های استان ایلام
 79. استعلام انعقاد قرارداد یک ماه نگهداری فضای سبز مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان حجم کار 56.000 متر مربع از تاریخ 1400/01/01 الی 1400/01/31 / استعلام انعقاد قرارداد یک ماه نگهداری فضای سبز مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان حجم کار 56.000 متر مربع از تاریخ 1400/01/01 الی 1400/01/31
 80. مناقصه واگذاری امور تعمیر و نگهداشت تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری امور تعمیر و نگهداشت تاسیسات
 81. استعلام انجام امور رسانه ای مربوط به سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان طبق فایل پیوست. / استعلام انجام امور رسانه ای مربوط به سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان طبق فایل پیوست.
 82. مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مناقصه عمومی همزمان با(فشرده)یک مرحله ای امور مربوط به خدمات عمومی / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مناقصه عمومی همزمان با(فشرده)یک مرحله ای امور مربوط به خدمات عمومی
 83. استعلام نگهداری تاسیسات مراکز تابعه بهزیستی کرمانشاه**طبق شرایط پیوست** کلیه مدارک خواسته را بارگزاری و پیوست نمائید. / استعلام نگهداری تاسیسات مراکز تابعه بهزیستی کرمانشاه**طبق شرایط پیوست** کلیه مدارک خواسته را بارگزاری و پیوست نمائید.
 84. استعلام حفاظت و مراقبت و نگهداری از جنگل کاری سنواتی 25 هکتاری سعید آباد پردیس / استعلام حفاظت و مراقبت و نگهداری از جنگل کاری سنواتی 25 هکتاری سعید آباد پردیس
 85. مناقصه انجام امور خدمات و پشتیبانی / مناقصه ،مناقصه انجام امور خدمات و پشتیبانی
 86. مناقصه پیمانکاری امور نظافتی خط تولید و نگهداری و نگهبانی فضای سبز کارخانه / مناقصه, مناقصه پیمانکاری امور نظافتی خط تولید و نگهداری و نگهبانی فضای سبز کارخانه
 87. مناقصه انجام خدمات اپراتورهای اداره بهره برداری- نوبت دوم / مناقصه انجام خدمات اپراتورهای اداره بهره برداری- نوبت دوم
 88. استعلام شبکه بهداشت ودرمان شهرستان قروه در نظردارد امور تایپ مکاتبات ستاد شبکه ومرکزبهداشت در سال 1400 از طریق استعلام بهاء و بصورت حجمی یکساله واگذارنماید. / استعلام شبکه بهداشت ودرمان شهرستان قروه در نظردارد امور تایپ مکاتبات ستاد شبکه ومرکزبهداشت در سال 1400 از طریق استعلام بهاء و بصورت حجمی یکساله واگذارنماید.
 89. تجدید فراخوان مناقصه نگهداری و توسعه فضای سبز - نوبت سوم چاپ اول / تجدید مناقصه، تجدید فراخوان مناقصه نگهداری و توسعه فضای سبز - نوبت سوم چاپ اول
 90. استعلام قرارداد تعمیر و نگهداری / استعلام قرارداد تعمیر و نگهداری
 91. استعلام استعلام خرید خدمت پزشک معتمد مرکز آمار ایران مشخصات قرارداد پیوست می باشد . خواهشمند است پیوست خدمت مربوطه به دقت مطالعه گردد . / استعلام استعلام خرید خدمت پزشک معتمد مرکز آمار ایران مشخصات قرارداد پیوست می باشد . خواهشمند است پیوست خدمت مربوطه به دقت مطالعه گردد .
 92. استعلام پرداخت حقوق و دستمزد برای یک نفرنیروی خدماتی بر اساس اخرین مصوبه شورای حقوق و دستمرد / استعلام پرداخت حقوق و دستمزد برای یک نفرنیروی خدماتی بر اساس اخرین مصوبه شورای حقوق و دستمرد
 93. مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات عمومی و پشتیبانی سازمان / مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات عمومی و پشتیبانی سازمان
 94. استعلام پشتیبانی و نگهداری سیستم های فنی و تجهیزات تاسیساتی. لطفا مشخصات پیوست را قیمت گذاری نموده و مجدد در سامانه بارگذاری نمایید. / استعلام پشتیبانی و نگهداری سیستم های فنی و تجهیزات تاسیساتی. لطفا مشخصات پیوست را قیمت گذاری نموده و مجدد در سامانه بارگذاری نمایید.
 95. استعلام سرویس و نگهداری تاسیسات و موتورخانه دادگستری پاسارگاد- مطابق لیست پیوست - ایران کد انتخابی مدنظر نمی باشد - تلفن 09177001393 / استعلام سرویس و نگهداری تاسیسات و موتورخانه دادگستری پاسارگاد- مطابق لیست پیوست - ایران کد انتخابی مدنظر نمی باشد - تلفن 09177001393
 96. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی شهرستان های تابعه / مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی شهرستان های تابعه
 97. استعلام حفاظت مراقبت و نگهداری از جنگل کاری سنواتی لتیان 630 هکتار شمیرانات / استعلام حفاظت مراقبت و نگهداری از جنگل کاری سنواتی لتیان 630 هکتار شمیرانات
 98. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واکاری ،مراقبت و آبیاری عرصه های نهال کاری شده طرح تثبیت کانون های بحرانی گرد و غبار در سطح 635 هکتار،اهواز منطقه صفیره / مناقصه عمومی یک مرحله ای واکاری ،مراقبت و آبیاری عرصه های نهال کاری شده طرح تثبیت کانون های بحرانی گرد و غبار در سطح 635 هکتار،اهواز منطقه صفیره
 99. مناقصه کلیه امورات مربوط به خدمات شهری (رفته گری و فضای سبز) ... - 1400.1.22 / مناقصه ، مناقصه کلیه امورات مربوط به خدمات شهری (رفته گری و فضای سبز) ... - 1400.1.22طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ