سفارش تبلیغ
صبا ویژن
مناقصات تامین نیروی انسانی پارس نماد داده ها
   مشخصات مدیر وبلاگ
 
    آمارو اطلاعات

بازدید امروز : 40
بازدید دیروز : 191
کل بازدید : 107244
کل یادداشتها ها : 694

1 2 >
نوشته شده در تاریخ 95/7/3 ساعت 1:1 ع توسط پارس نماد داده ها


مناقصه فضای سبز 95.5.12 شامل موضوعات و موارد زیر می باشد:

 

 1. مناقصه واگذاری فعالیت خدمات شهری و فضای سبز سطح شهر و محلات منطقه هچیرود تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری فعالیت خدمات شهری و فضای سبز سطح شهر و محلات منطقه هچیرود تجدید
 2. مناقصه پیمان تنظیفات و فضای سبز مراکز انتقال نفت / مناقصه ,مناقصه پیمان تنظیفات و فضای سبز مراکز انتقال نفت
 3. اصلاحیه مناقصه واگذاری ساماندهی معابر خیابان خاوران .-اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری ساماندهی معابر خیابان خاوران ....-اصلاحیه
 4. مناقصه اجرای فعالیت مدد سرای امید و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای فعالیت مدد سرای امید و ...
 5. مناقصه خدمات فضای سبز مجتمع / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات فضای سبز مجتمع
 6. فراخوان هشتمین نمایشگاه فصلی گل و گیاه و جشنوراه گل های پائیزی / فراخوان هشتمین نمایشگاه فصلی گل و گیاه و جشنوراه گل های پائیزی
 7. مناقتصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقتصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم
 8. مناقصه لایروبی و بازسازی قنوات و حفر چاه های جذبی و ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه لایروبی و بازسازی قنوات و حفر چاه های جذبی و ...
 9. مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات شهری و فضای سبز

نوشته شده در تاریخ 95/7/3 ساعت 12:58 ع توسط پارس نماد داده ها


مناقصات تامین نیروی انسانی 95.5.12 شامل موارد زیر می باشد:

 1. مناقصه انجام امور خدمات امداد شهرستان های بهارستان -نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات امداد شهرستان های بهارستان -نوبت دوم
 2. مناقصه تامین 10 نفر نیروی اپراتور تاکسی بیسیم 133 / آگهی مناقصه , مناقصه تامین 10 نفر نیروی اپراتور تاکسی بیسیم 133
 3. فراخوان مناقصه تنظیفات سایت و خدمات بهره برداری واحدهای شیمیایی و پلیمری نوبت دوم / پیش نویس آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی, فراخوان مناقصه تنظیفات سایت و خدمات بهره برداری واحدهای شیمیایی و پلیمری نوبت دوم
 4. مناقصه انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی از اموال منقول و غیرمنقول 95.5.12 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی از اموال منقول و غیرمنقول 95.5.12
 5. تجدید مناقصه اجرای عملیات پروژه حفاظت از عرصه و اعیان اراضی ملی نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات پروژه حفاظت از عرصه و اعیان اراضی ملی نوبت دوم
 6. مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر چهارباغ و نواحی 1 و 2- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر چهارباغ و نواحی 1 و 2- نوبت دوم
 7. مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات نظافت کلی و روزمره ساختمان ومحوطه پستهای انتقال....نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات نظافت کلی و روزمره ساختمان ومحوطه پستهای انتقال....نوبت دوم
 8. مناقصه انجام کلیه امور تنظیفی و خدماتی اماکن و سالن های ورزشی / مناقصه , مناقصه انجام کلیه امور تنظیفی و خدماتی اماکن و سالن های ورزشی
 9. مناقصه خرید خدمات گروه پرستاری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید خدمات گروه پرستاری
 10. مناقصه واگذاری امور سرپرستی و تنظیف خوابگاه ها / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری امور سرپرستی و تنظیف خوابگاه ها
 11. مناقصه تعداد 55 نفر جهت انجام امور اداری، خدماتی، کارگری و.... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعداد 55 نفر جهت انجام امور اداری، خدماتی، کارگری و.... تجدید
 12. مناقصه واگذاری فعالیت خدمات شهری و فضای سبز سطح شهر و محلات منطقه هچیرود تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری فعالیت خدمات شهری و فضای سبز سطح شهر و محلات منطقه هچیرود تجدید
 13. مناقصه نگهبانی و راهبری مخازن و چاههای شهرکرد / مناقصه , مناقصه نگهبانی و راهبری مخازن و چاههای شهرکرد
 14. مناقصه پیمان تنظیفات و فضای سبز مراکز انتقال نفت / مناقصه ,مناقصه پیمان تنظیفات و فضای سبز مراکز انتقال نفت
 15. مناقصه واگذاری امور نگهبانی و حفاظت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری امور نگهبانی و حفاظت نوبت دوم
 16. اصلاحیه مناقصه واگذاری ساماندهی معابر خیابان خاوران .-اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری ساماندهی معابر خیابان خاوران ....-اصلاحیه
 17. فراخوان انجام حجم خدمات نگهداری و تعمیرات عمومی / فراخوان , فراخوان انجام حجم خدمات نگهداری و تعمیرات عمومی
 18. مناقصه پیمانکاری حجمی تولید تیوب موتوری و فلاپ / مناقصه , مناقصه پیمانکاری حجمی تولید تیوب موتوری و فلاپ
 19. مناقصه خدمات آبدارخانه و نظافت 95.5.12 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات آبدارخانه و نظافت 95.5.12
 20. مناقصه تاسیسات خوابگاههای دانشجویی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تاسیسات خوابگاههای دانشجویی - نوبت دوم
 21. مناقصه انجام کلیه امور تنظیفی و خدماتی واحدهای مختلف دانشگاه ارومیه و واحدهای تابعه / مناقصه , مناقصه انجام کلیه امور تنظیفی و خدماتی واحدهای مختلف دانشگاه ارومیه و واحدهای تابعه
 22. مناقصه کلیه امورات مربوط به خدمات عمومی ساختمان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه, مناقصه کلیه امورات مربوط به خدمات عمومی ساختمان
 23. مناقصه اجرای فعالیت مدد سرای امید و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای فعالیت مدد سرای امید و ...
 24. مناقصه واگذاری انتظامات / مناقصه , مناقصه واگذاری انتظامات
 25. مناقصه خدمات فضای سبز مجتمع / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات فضای سبز مجتمع
 26. مناقصه عمومی خدمات نگهبانی اماکن ، اموال و تاسیسات پالایشگاه پنجم - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خدمات نگهبانی اماکن ، اموال و تاسیسات پالایشگاه پنجم - نوبت دوم
 27. تجدید ارزیابی مناقصه نگهداری و تعمیرات ایستگاه اصلی و فرعی تقلیل فشار گاز / تجدید مناقصه , ارزیابی مناقصه نگهداری و تعمیرات ایستگاه اصلی و فرعی- تجدید
 28. مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل مجتمع ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل مجتمع ... نوبت دوم
 29. مناقتصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقتصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم
 30. مناقصه واگذاری خدمات آهنگری 3 نوع تجهیزات / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات آهنگری 3 نوع تجهیزات
 31. مناقصه لایروبی و بازسازی قنوات و حفر چاه های جذبی و ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه لایروبی و بازسازی قنوات و حفر چاه های جذبی و ...
 32. مناقصه واگذاری امور سرپرستی و تنظیف خوابگاه های دخترانه طوبی / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری امور سرپرستی و تنظیف خوابگاه های دخترانه طوبی
 33. مناقصه امور خدماتی- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور خدماتی- نوبت دوم
 34. مناقصه انجام کلیه امورات پشتیبانی / مناقصه , مناقصه انجام کلیه امورات پشتیبانی
 35. مناقصه واگذاری پارکینگ های عمومی - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری پارکینگ های عمومی - نوبت دوم
 36. مناقصه عملیات رفت و روب ، جمع آوری زباله، مدیریت کشتارگاه دام..... مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات رفت و روب ، جمع آوری زباله، مدیریت کشتارگاه دام..... نوبت دوم مرحله اول
 37. تجدید مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی خود / تجدید مناقصه, مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی خود
 38. مناقصه تامین نیروی انسانی سازمان میادین نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی سازمان میادین نوبت دوم
 39. مناقصه نگهداری تاسیسات / آگهی مناقصه و مزایده عمومی, مناقصه نگهداری تاسیسات
 40. مناقصه واگذاری امور خدماتی ، دبیرخانه و پذیرایی اداره کل پشتیبانی امور دام استان همدان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدماتی ، دبیرخانه و پذیرایی اداره کل پشتیبانی امور دام استان همدان
 41. مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز
 42. مناقصه واگذاری امور خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری
 43. مناقصه انجام وظایف نگهبانی، حفاظتی، مراقبتی و انتظامی / مناقصه ، مناقصه انجام وظایف نگهبانی، حفاظتی، مراقبتی و انتظامی
 44. مناقصه انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرستانهای تحت پوشش / آگهی مناقصه,مناقصه انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرستانهای تحت پوشش
 45. مناقصه واگذاری حجمی - زمانی اداره امور جایگاه های شرکتی منطقه ارومیه ... / مناقصه واگذاری حجمی - زمانی اداره امور جایگاه های شرکتی منطقه ارومیه ...
 46. مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات بیمارستان / آگهی استعلام بهاء (مناقصه) , مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات بیمارستان
 47. مناقصه تامین نیروهای مرکز مدیریت فوریتهای پزشکی 115 / مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروهای مرکز مدیریت فوریتهای پزشکی 115
 48. تمدید مناقصه عملیات مدیریت بهره برداری و خدمات مشترکین و خدمات عمومی... تمدید / تمدید برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مدیریت بهره برداری و خدمات مشترکین و خدمات عمومی... تمدید

نوشته شده در تاریخ 95/6/7 ساعت 1:10 ع توسط پارس نماد داده ها


 1. مناقصه حفظ فضای سبز پایانه ها و ایستگاه سوارها / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری و حفظ فضای سبز پایانه ها و ایستگاه سوارها
 2. مناقصه کلیه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ، خدمات شهری و امور خدماتی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه کلیه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ، خدمات شهری و امور خدماتی
 3. تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهر تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات شهر تجدید نوبت دوم
 4. مناقصه پروژه نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه پروژه نگهداری فضای سبز
 5. مناقصه امور ساماندهی ساختمانهای مرکزی , تابعه و نواحی مربوطه ، نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور ساماندهی ساختمانهای مرکزی , تابعه و نواحی مربوطه ، نگهداری فضای سبز
 6. مناقصه امورات قابل واگذاری شامل فضای سبز به صورت حجمی و....نوبت دوم / مناقصه , مناقصه امورات قابل واگذاری شامل فضای سبز به صورت حجمی و....نوبت دوم
 7. مناقصه احداث فضای سبز و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث فضای سبز و ...
 8. مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز / آگهی مناقصه , مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز
 9. مناقصه واگذاری خدمات شهری ، فضای سبز و آتش نشانی مرحله دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات شهری ، فضای سبز و آتش نشانی مرحله دوم
 10. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر تجدید / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر تجدید
 11. مناقصه نسبت به واگذاری بخش خدمات شهری مرحله دوم نوبت اول / مناقصه نسبت به واگذاری بخش خدمات شهری مرحله دوم نوبت اول
 12. مناقصه واگذاری عملیات رفت و روب جمع آوری زباله و حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر تجدید / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه واگذاری عملیات رفت و روب جمع آوری زباله و حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر تجدید

نوشته شده در تاریخ 95/6/7 ساعت 1:8 ع توسط پارس نماد داده ها


 1. مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت نوبت دوم
 2. فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران انتخاب پیمانکار جهت پروژه انجام خدمات نگهداری از باغ پرندگان نوبت دوم / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران انتخاب پیمانکار جهت پروژه انجام خدمات نگهداری از باغ پرندگان نوبت دوم
 3. فراخوان مناقصه عمومی تهیه و تامین ماشین آلات سنگین سالیانه با راننده و ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی تهیه و تامین ماشین آلات سنگین سالیانه با راننده و ... نوبت دوم
 4. مناقصه عملیات جمع آوری زباله و رفت و روب سطح شهر - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جمع آوری زباله و رفت و روب سطح شهر مرحله دوم نوبت دوم
 5. مناقصه عملیات مربوط به مراقبت ایستگاه پمپاژ (مخزن 350 مترمکعبی) ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مربوط به مراقبت ایستگاه پمپاژ (مخزن 350 مترمکعبی) ... نوبت دوم
 6. فراخوان انجام امور تعمیر , نگهداری و راهبردی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بیمارستان / فراخوان مناقصه , فراخوان انجام امور تعمیر , نگهداری و راهبردی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بیمارستان
 7. ارزیابی کیفی واگذاری فعالیتهای قرائت کنتور تجدید / تجدید آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی واگذاری فعالیتهای قرائت کنتور تجدید
 8. آگهی فراخوان شرکت در مناقصه حفاظت از اراضی دولتی , حوزه استحفاظی / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی , حوزه استحفاظی
 9. مناقصه اجرای امور خدمات پشتیبانی پذیرایی و نظافتی ... / مناقصه اجرای امور خدمات پشتیبانی پذیرایی و نظافتی ...
 10. فراخوان انتخاب مشاور خدمات گشت و بازرسی جهت حفاظت از منابع آب - نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان انتخاب مشاور خدمات گشت و بازرسی جهت حفاظت از منابع آب - نوبت دوم
 11. مناقصه قرائت کنتور و پخش قبوض آب مشترکین آب و فاضلاب منطقه 2 تبریز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه قرائت کنتور و پخش قبوض آب مشترکین آب و فاضلاب منطقه 2 تبریز نوبت دوم
 12. فراخوان مناقصه واگذاری حجمی / زمانی اداره امور جایگاه دو منظوره شرکتی کاشمر نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه واگذاری حجمی / زمانی اداره امور جایگاه دو منظوره شرکتی کاشمر نوبت دوم
 13. مناقصه نگهداری و حفظ فضای سبز پایانه ها و ایستگاه سوارها / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری و حفظ فضای سبز پایانه ها و ایستگاه سوارها
 14. تجدید آگهی ارائه خدمات پاسخگویی اطلاعات تلفن 118 و... / آگهی تجدید مناقصه , تجدید آگهی ارائه خدمات پاسخگویی اطلاعات تلفن 118 و...
 15. مناقصه عمومی تکثیر و صحافی و چاپ نقشه ها و نامه ها و اسناد و مدارک 95.4.15 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تکثیر و صحافی و چاپ نقشه ها و نامه ها و اسناد و مدارک نوبت اول 95.4.15
 16. مناقصه کلیه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ، خدمات شهری و امور خدماتی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه کلیه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ، خدمات شهری و امور خدماتی
 17. تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهر تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات شهر تجدید نوبت دوم
 18. مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی عمومی و تخصصی نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی عمومی و تخصصی نوبت دوم
 19. مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری نواحی شرق استان / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری نواحی شرق استان
 20. مناقصه انتظامات اماکن در اختیار - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انتظامات اماکن در اختیار - نوبت دوم
 21. مناقصه طبخ و توزیع غذا ی دانشجویان - مرحله دوم / مناقصه , مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویان - مرحله دوم
 22. مناقصه پروژه خدمات گازبانی / مناقصه , مناقصه پروژه خدمات گازبانی
 23. مناقصه پروژه نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه پروژه نگهداری فضای سبز
 24. مناقصه امور مربوط به خدمات نظافت ، پذیرایی ، تاسیسات و خدمات کارگاهی / مناقصه , مناقصه امور مربوط به خدمات نظافت ، پذیرایی ، تاسیسات و خدمات کارگاهی
 25. فراخوان تامین نیروی انسانی اداری و خدماتی تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان عمومی , فراخوان تامین نیروی انسانی اداری و خدماتی تجدید نوبت دوم
 26. مناقصه امور ساماندهی ساختمانهای مرکزی , تابعه و نواحی مربوطه ، نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور ساماندهی ساختمانهای مرکزی , تابعه و نواحی مربوطه ، نگهداری فضای سبز
 27. مناقصه تامین تخصص های مورد نیاز اداره نگهداری و تعمیرات شرکت / آگهی فراخوان ,فراخوان تامین تخصص های مورد نیاز اداره نگهداری و تعمیرات شرکت
 28. مناقصه رفت و روب ، جمع آوری و حمل زباله سطح شهری / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه رفت و روب ، جمع آوری و حمل زباله سطح شهری
 29. مناقصه امورات قابل واگذاری شامل فضای سبز به صورت حجمی و....نوبت دوم / مناقصه , مناقصه امورات قابل واگذاری شامل فضای سبز به صورت حجمی و....نوبت دوم
 30. مناقصه تامین نیرو نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیرو نوبت دوم
 31. مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی / مناقصه , مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی نوبت اول
 32. مناقصه احداث فضای سبز و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث فضای سبز و ...
 33. مناقصه دفن زباله و اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی ( تنظیف ) و...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،مناقصه دفن زباله و اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی ( تنظیف ) و...- نوبت دوم
 34. ارزیابی کیفی انجام خدمات عمومی، نگهبانی و دفتری - نوبت اول / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی انجام خدمات عمومی، نگهبانی و دفتری - نوبت اول
 35. مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی- تامین پرسنل خدماتی 95.4.14 / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه عمومی انجام امور خدماتی و نظافتی- تامین پرسنل خدماتی 95.4.14
 36. مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری نواحی غرب / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری نواحی غرب
 37. مناقصه پشتیبانی بهره برداری از تاسیسات پالایش و نقل و انتقال مواد نفتی نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه پشتیبانی بهره برداری از تاسیسات پالایش و نقل و انتقال مواد نفتی نوبت دوم
 38. مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز / آگهی مناقصه , مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز
 39. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر تجدید / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر تجدید
 40. مناقصه نسبت به واگذاری بخش خدمات شهری مرحله دوم نوبت اول / مناقصه نسبت به واگذاری بخش خدمات شهری مرحله دوم نوبت اول
 41. آگهی تجدید مناقصه نگهداری و پشتیبانی MDFهای مراکز تلفن شهری ارومیه، نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه نگهداری و پشتیبانی MDFهای مراکز تلفن شهری ارومیه 95.4.15
 42. مناقصه واگذاری خدمات بهداشتی درمانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات بهداشتی درمانی نوبت دوم
 43. فراخوان مناقصه پروژه عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری پارک جنگلی تجدید نوبت دوم / فراخوان مناقصه , مناقصه عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری پارک جنگلی تجدید نوبت دوم
 44. مناقصه پروژه مشارکت جهت امورات مراقبت ، نگهداری ، حفاظت از جنگلکاری- نوبت دوم / فراخوان مناقصه, پروژه مشارکت جهت امورات مراقبت ، نگهداری ، حفاظت از جنگلکاری- نوبت دوم
 45. مناقصه واگذاری عملیات رفت و روب جمع آوری زباله و حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر تجدید / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه واگذاری عملیات رفت و روب جمع آوری زباله و حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر تجدید
 46. مناقصه انجام امورات خدمات شهری ...مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امورات خدمات شهری ...-مرحله دوم نوبت دوم
 47. مناقصه عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 12هزار تن انواع نهادهای زراعی- نوبت دوم / مناقصات عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 12هزار تن انواع نهادهای زراعی
 48. مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی ، فنی و نیروی انسانی - مرحله دوم / مناقصه , مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی ، فنی و نیروی انسانی - مرحله دوم
 49. فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی صلاحیت پیمانکاران جهت بهره برداری از تجهیز شریدر / فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی صلاحیت پیمانکاران جهت بهره برداری از تجهیز شریدر
 50. مناقصه واگذاری منشی های کلینیک های بیمارستان متینی و درمانگاه شبانه روزی گلابچی / مناقصه , مناقصه واگذاری منشی های کلینیک های بیمارستان متینی و درمانگاه شبانه روزی گلابچی
 51. مناقصه پروژه خرید 3 دستگاه ژنراتور جهت ساختمانهای رفاهی واداری ... / مناقصه , مناقصه پروژه خرید 3 دستگاه ژنراتور جهت ساختمانهای رفاهی واداری ...

نوشته شده در تاریخ 95/6/3 ساعت 1:16 ع توسط پارس نماد داده ها


اخبار مناقصه فضای سبز 95.4.12 پارس نماد داده ها عبارت است از:

 1. مناقصه تنظیف و جمع آوری زباله / مناقصه تنظیف و جمع آوری زباله
 2. فراخوان مناقصه نگهداری و ایجاد فضای سبز , نظافت و پاکسازی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه نگهداری و ایجاد فضای سبز , نظافت و پاکسازی
 3. مناقصه بازپیرایی فضای سبز بلوار شهید صادقی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بازپیرایی فضای سبز بلوار شهید صادقی
 4. آگهی مناقصه عمومی بازپیرایی بوستان ششصد دستگاه / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی بازپیرایی بوستان ششصد دستگاه
 5. مناقصه انجام امور خدماتی ، نظافتی و پشتیبانی نظیر : خدمات نظافت ، پذیرایی و نامه رسانی داخلی ، نگهداری فضای سبزو ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور خدماتی ، نظافتی و پشتیبانی نظیر : خدمات نظافت ، پذیرایی و نامه رسانی داخلی ، نگهداری فضای سبزو ...
 6. مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات، نگهبانی ، تامین امور حمل و نقل و ترابری ، نظافت و سرویس دهی و سایر وظایف به صورت حجمی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات، نگهبانی ، تامین امور حمل و نقل و ترابری ، نظافت و سرویس دهی و سایر وظایف به صورت حجمی نوبت دوم
 7. مناقصه عملیات تهیه و نصب علائم و تجهیزات ترافیکی..... / مناقصه , مناقصه عملیات تهیه و نصب علائم و تجهیزات ترافیکی.....
 8. مناقصه عمومی ایمن سازی ، اصلاح و زیباسازی میادین سطح شهر نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی ایمن سازی ، اصلاح و زیباسازی میادین سطح شهر نوبت دوم
 9. تجدید مناقصه نگهداری قسمت B فضای سبز شهر فیروزآباد تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه نگهداری قسمت B فضای سبز شهر فیروزآباد تجدید نوبت دوم
 10. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی خدمات اداری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ،آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی خدمات اداری نوبت دوم
 11. مناقصه واگذاری فضای سبز مناطق شرق و غرب / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری فضای سبز مناطق شرق و غرب
 12. مناقصه واگذاری تنظیف معابر و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز ..-نوبت دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری تنظیف معابر و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز ...-نوبت دوم
 13. مناقصه واگذاری بخش نیروی انسانی ، خدماتی و فضای سبز شهری تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری بخش نیروی انسانی ، خدماتی و فضای سبز شهری تجدید
 14. تجدید مناقصه اجرای عملیات تنظیفات و کاشت، داشت و نگهداری فضای سبز و خدمات شهری / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای عملیات تنظیفات و کاشت، داشت و نگهداری فضای سبز و خدمات شهری
 15. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز پارک جنگلی باباکوهی / مناقصه عمومی, مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز پارک جنگلی باباکوهی
 16. مناقصه تنظیف، رفت و روب حمل و دفع زباله و نخاله و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تنظیف، رفت و روب حمل و دفع زباله و نخاله و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم
 17. آگهی مناقصه نگهداری قسمت A فضای سبز شهر تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه, آگهی مناقصه نگهداری قسمت A فضای سبز شهر تجدید نوبت دوم
 18. مناقصه تامین نیروی انسانی منظور فعالیت در واحد خدمات شهری ... / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی منظور فعالیت در واحد خدمات شهری ...
 19. مناقصه واگذاری جمع آوری زباله شهری، و نظافت عمومی و نگهداری فضای سبز و غیره ... نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری جمع آوری زباله شهری، و نظافت عمومی و نگهداری فضای سبز و غیره ... نوبت دوم
 20. مناقصه بازپیرایی بوستان ششصد دستگاه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بازپیرایی بوستان ششصد دستگاه
 21. مناقصه انجام امور مربوط به فضای سبز و واگذاری امور خدمات شهری و رفت و روب سطح شهر... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور مربوط به فضای سبز و واگذاری امور خدمات شهری و رفت و روب سطح شهر...
 22. مناقصه انجام خدمات تنظیفات محوطه ،ترمیم و واکاری فضای سبز ،تهیه و.... / مناقصه انجام خدمات تنظیفات محوطه ،ترمیم و واکاری فضای سبز ،تهیه و....
 23. مناقصه انجام عملیات فضای سبز و خدمات شهری قصرشیرین / مناقصه انجام عملیات فضای سبز و خدمات شهری قصرشیرینطراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ