سفارش تبلیغ
صبا ویژن
مناقصات تامین نیروی انسانی پارس نماد داده ها
   مشخصات مدیر وبلاگ
 
    آمارو اطلاعات

بازدید امروز : 32
بازدید دیروز : 191
کل بازدید : 107236
کل یادداشتها ها : 694

نوشته شده در تاریخ 95/7/14 ساعت 1:47 ع توسط پارس نماد داده ها


مناقصات تامین نیروی انسانی 95.5.24 پارس نماد شامل مناقصات حفاظت و حراست, مناقصه نگهداری فضای سبز, مناقصات تخلیه و بارگیری, مناقصات امور خدمات شهری و موارد زیر است:

 

 1. مناقصه تأمین نیروی ستادی و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تأمین نیروی ستادی و ... نوبت دوم
 2. فراخوان مناقصه انجام امور خدماتی، پشتیبانی مراکز آموزشی و رفاهی فرهنگیان اراک ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه انجام امور خدماتی، پشتیبانی مراکز آموزشی و رفاهی فرهنگیان اراک ... نوبت دوم
 3. مناقصه خدمات مشترکین، متقاضیان ، نگهداشت سیستم، خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب گاز و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خدمات مشترکین، متقاضیان ، نگهداشت سیستم، خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب گاز و ... نوبت دوم
 4. مناقصه انجام امور مربوط به حفاظت فیزیکی ... / مناقصه , مناقصه انجام امور مربوط به حفاظت فیزیکی ...
 5. فراخوان مناقصه خدمات پشتیبانی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خدمات پشتیبانی نوبت دوم
 6. مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط ...
 7. تجدید مناقصه عمومی واگذاری خدمات شهری / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عمومی واگذاری خدمات شهری
 8. فراخوان مناقصه انجام خدمات اپراتوری در واحدهای عملیاتی اداره بهره برداری- نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات اپراتوری در واحدهای عملیاتی اداره بهره برداری- نوبت دوم
 9. مناقصه فعالیت های اجرایی مناطق و خدمات مشترکین و فعالیت های نیروی انسانی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه فعالیت های اجرایی مناطق و خدمات مشترکین و فعالیت های نیروی انسانی ... نوبت دوم
 10. فراخوان مناقصه انجام خدمات تخلیه و بارگیری و صفافی کالا و تنظیفات و علف چینی انبارها... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تخلیه و بارگیری و صفافی کالا و تنظیفات و علف چینی انبارها...
 11. مناقصه تامین نیروی انسانی اداری / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی اداری نوبت اول
 12. مناقصه نسبت به تامین 60 نفر نیروی راننده در رسته رانندگی اتوبوس شهری / آگهی مناقصه ، مناقصه نسبت به تامین 60 نفر نیروی راننده در رسته رانندگی اتوبوس شهری
 13. مناقصه نظافت و باربری داخل محوطه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نظافت و باربری داخل محوطه
 14. مناقصه نگهداری فضای سبز بخش 1 و 2 شهری - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز بخش 1 و 2 شهری - نوبت دوم
 15. مناقصه آموزش و راهبری پارک ترافیک و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه آموزش و راهبری پارک ترافیک و ...
 16. تجدید مناقصه خرید خدمات گروه کارشناسی بهداشتی ، درمانی و اداری ... تجدید 95.5.24 / تجدید آگهی مناقصه , تجدید مناقصه خرید خدمات گروه کارشناسی بهداشتی ، درمانی و اداری ... تجدید 95.5.24
 17. مناقصه امور ساماندهی، خدمات و نگهبانی ساختمان ستادی و نواحی... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور ساماندهی، خدمات و نگهبانی ساختمان ستادی و نواحی...
 18. مناقصه انجام خدمات مرتبط با امداد و نجات و استقرار نیرو .... / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات مرتبط با امداد و نجات و استقرار نیرو ....
 19. فراخوان ارزیابی کیفی اپراتوری مراکز تلفنخانه، دیسپچر و دپوهای تحویل و تحول بی سیم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی اپراتوری مراکز تلفنخانه، دیسپچر و دپوهای تحویل و تحول بی سیم
 20. آگهی مناقصه عمومی تامین 60 نفر بازرس خطوط جهت کنترل و بازرسی ناوگان تاکسیرانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی تامین 60 نفر بازرس خطوط جهت کنترل و بازرسی ناوگان تاکسیرانی -نوبت دوم
 21. مناقصه واگذاری امور پشتیبانی ، نگهبانی ، تایپ و تکثیر و ...95.5.24 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور پشتیبانی ، نگهبانی ، تایپ و تکثیر و ...95.5.24
 22. فراخوان واگذاری مدیریت مراکز فرهنگی و هنری / فراخوان واگذاری مدیریت مراکز فرهنگی و هنری
 23. مناقصه عمومی انجام امور خدماتی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عمومی انجام امور خدماتی ... نوبت دوم
 24. مناقصه واگذاری قسمتی از عملیات خدمات شهری نسیم شهر و حومه تجدید / مناقصه , مناقصه واگذاری قسمتی از عملیات خدمات شهری نسیم شهر و حومه تجدید
 25. آگهی مناقصه واگذاری عملیات رفت و روب سطح شهر / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه واگذاری عملیات رفت و روب سطح شهر
 26. فراخوان مناقصه پروژه خدمات بهره برداری ، امداد و تعمیرات شهرها و روستاهای تابعه / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان مناقصه پروژه خدمات بهره برداری ، امداد و تعمیرات شهرها و روستاهای تابعه
 27. مناقصه عمومی تامین 60 نفر یروی راننده در رسته رانندگی اتوبوس شهری / آگهی مناقصه عمومی ،مناقصه عمومی تامین 60 نفر یروی راننده در رسته رانندگی اتوبوس شهری
 28. فراخوان مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی نوبت دوم
 29. استعلام بهاء امور حفاظتی و مراقبتی واحدهای تابعه شبکه / استعلام بهاء ,
 30. آگهی مناقصه واگذاری عملیات نگهداری فضای سبز بلوارها / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه واگذاری عملیات نگهداری فضای سبز بلوارها
 31. مناقصه عمومی واگذاری خدمات مربوط به وظایف امور منشی گری / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری خدمات مربوط به وظایف امور منشی گری
 32. مناقصه ارائه خدمات فرهنگی ، سمعی و بصری / آگهی ارزیابی و برگزاری مناقصه,مناقصه ارائه خدمات فرهنگی ، سمعی و بصری
 33. مناقصه انجام عملیات فضای سبز و خدمات شهری / مناقصه انجام عملیات فضای سبز و خدمات شهری
 34. آگهی مناقصه عمومی عملیات نصب و نگهداری کامل سیستم ریلی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی عملیات نصب و نگهداری کامل سیستم ریلی نوبت دوم
 35. مناقصه انجام خدمات حجمی واحدهای ستادی / مناقصه,مناقصه انجام خدمات حجمی واحدهای ستادی

نوشته شده در تاریخ 95/7/12 ساعت 2:52 ع توسط پارس نماد داده ها


فراخوان مناقصات تامین نیروی انسانی 95.5.21 سایت پارس نماد داده ها عبارت است از:


 1. مناقصه خرید خدمات مشاغل فوریتهای پزشکی.... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید خدمات مشاغل فوریتهای پزشکی.... - نوبت دوم
 2. تجدید مناقصه امور نظارت و مراقبت پس از پرداخت تسهیلات اعطایی اشتغال و ..... - نوبت دوم / مناقصه , تجدید مناقصه امور نظارت و مراقبت پس از پرداخت تسهیلات اعطایی اشتغال و ..... - نوبت دوم
 3. فراخوان انجام بخشی از خدمات آتش نشانی شرکت- نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان انجام بخشی از خدمات آتش نشانی شرکت- نوبت دوم
 4. تجدید مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری نواحی غرب استان / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری نواحی غرب استان
 5. آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی و نظافتی وپشتیبانی ستاد مرکزی / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی و نظافتی وپشتیبانی ستاد مرکزی
 6. مناقصه پیمان نگهداری فضای سبز ناحیه 1 / مناقصه , مناقصه پیمان نگهداری فضای سبز ناحیه 1
 7. مناقصه خدمات حفاظت و حراست از اماکن , اموال , تاسیسات و....- نوبت دوم / آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران , مناقصه خدمات حفاظت و حراست از اماکن , اموال , تاسیسات و....- نوبت دوم
 8. تجدید فراخوان مناقصه انجام خدمات نگهبانی نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تجدید فراخوان مناقصه انجام خدمات نگهبانی نوبت دوم
 9. فراخوان انجام خدمات امداد، تعمیرات، گازبانی ... 95.5.21 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی,فراخوان انجام خدمات امداد، تعمیرات، گازبانی ... 95.5.21
 10. مناقصه واگذاری مدیریت تعدادی از مجتمع های فرهنگی و هنری / آگهی فراخوان عمومی,مناقصه واگذاری مدیریت تعدادی از مجتمع های فرهنگی و هنری
 11. فراخوان خدمات رفت و روب نظافت شهری مینوشهر و حومه / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان خدمات رفت و روب نظافت شهری مینوشهر و حومه
 12. فراخوان مناقصه انجام خدمات امداد، تعمیرات، گازبانی ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه انجام خدمات امداد، تعمیرات، گازبانی ... نوبت دوم
 13. مناقصه انجام امور حفاظت و صیانت از عرصه و اعیان ساختمانها و تاسیسات و راه های اصلی و فرعی و روستایی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور حفاظت و صیانت از عرصه و اعیان ساختمانها و تاسیسات - نوبت دوم
 14. مناقصه انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی / مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی
 15. تجدید مناقصه انجام امور نظارت و مراقبت پس از پرداخت تسهیلات اعطایی / آگهی تجدید مناقصه,مناقصه انجام امور نظارت و مراقبت پس از پرداخت تسهیلات اعطایی
 16. مناقصه عمومی انجام امور خدماتی ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عمومی انجام امور خدماتی ...
 17. تجدید مناقصه اجرای عملیات آبیاری و مراقبت از پروژه فضای سبز / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه اجرای عملیات آبیاری و مراقبت از پروژه فضای سبز
 18. اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات نگهداری تاسیسات ساختمان های ستادی -اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات نگهداری تاسیسات ساختمان های ستادی -اصلاحیه
 19. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری باغ دلگشا و باغ دنا / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری باغ دلگشا و باغ دنا
 20. مناقصه واگذاری بخش فضای سبز و خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بخش فضای سبز و خدمات شهری
 21. مناقصه حفاظت فیزیکی ساختمان های موجود نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفاظت فیزیکی ساختمان های موجود نوبت دوم
 22. فراخوان مناقصه واگذاری امور پایگاههای سلامت و مراکز سلامت جامعه زیرمجموعه دانشکده علوم پزشکی کرمان / مناقصه, فراخوان مناقصه واگذاری امور پایگاههای سلامت و مراکز سلامت جامعه زیرمجموعه دانشکده علوم پزشکی کرمان
 23. لغو مناقصه امورات نگهداری تاسیسات -لغو / لغو مناقصه,امورات نگهداری تاسیسات-لغو
 24. لغو مناقصه امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر-لغو / لغو مناقصه, مناقصه امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر- لغو
 25. استعلام انجام امور اداری / استعلام, استعلام انجام امور اداری
 26. مناقصه واگذاری انجام امور نظارت و مراقبت پس از پرداخت تسهیلات اعطایی اشتغال و ...- تجدید / مناقصه , مناقصه واگذاری انجام امور نظارت و مراقبت پس از پرداخت تسهیلات اعطایی اشتغال و ...- تجدید
 27. استعلام تهیه میوه درجه یک صبح و تهیه شیرینی صبحانه / استعلام , استعلام تهیه میوه درجه یک صبح و تهیه شیرینی صبحانه

نوشته شده در تاریخ 95/7/3 ساعت 12:58 ع توسط پارس نماد داده ها


مناقصات تامین نیروی انسانی 95.5.12 شامل موارد زیر می باشد:

 1. مناقصه انجام امور خدمات امداد شهرستان های بهارستان -نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات امداد شهرستان های بهارستان -نوبت دوم
 2. مناقصه تامین 10 نفر نیروی اپراتور تاکسی بیسیم 133 / آگهی مناقصه , مناقصه تامین 10 نفر نیروی اپراتور تاکسی بیسیم 133
 3. فراخوان مناقصه تنظیفات سایت و خدمات بهره برداری واحدهای شیمیایی و پلیمری نوبت دوم / پیش نویس آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی, فراخوان مناقصه تنظیفات سایت و خدمات بهره برداری واحدهای شیمیایی و پلیمری نوبت دوم
 4. مناقصه انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی از اموال منقول و غیرمنقول 95.5.12 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی از اموال منقول و غیرمنقول 95.5.12
 5. تجدید مناقصه اجرای عملیات پروژه حفاظت از عرصه و اعیان اراضی ملی نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات پروژه حفاظت از عرصه و اعیان اراضی ملی نوبت دوم
 6. مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر چهارباغ و نواحی 1 و 2- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر چهارباغ و نواحی 1 و 2- نوبت دوم
 7. مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات نظافت کلی و روزمره ساختمان ومحوطه پستهای انتقال....نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات نظافت کلی و روزمره ساختمان ومحوطه پستهای انتقال....نوبت دوم
 8. مناقصه انجام کلیه امور تنظیفی و خدماتی اماکن و سالن های ورزشی / مناقصه , مناقصه انجام کلیه امور تنظیفی و خدماتی اماکن و سالن های ورزشی
 9. مناقصه خرید خدمات گروه پرستاری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید خدمات گروه پرستاری
 10. مناقصه واگذاری امور سرپرستی و تنظیف خوابگاه ها / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری امور سرپرستی و تنظیف خوابگاه ها
 11. مناقصه تعداد 55 نفر جهت انجام امور اداری، خدماتی، کارگری و.... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعداد 55 نفر جهت انجام امور اداری، خدماتی، کارگری و.... تجدید
 12. مناقصه واگذاری فعالیت خدمات شهری و فضای سبز سطح شهر و محلات منطقه هچیرود تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری فعالیت خدمات شهری و فضای سبز سطح شهر و محلات منطقه هچیرود تجدید
 13. مناقصه نگهبانی و راهبری مخازن و چاههای شهرکرد / مناقصه , مناقصه نگهبانی و راهبری مخازن و چاههای شهرکرد
 14. مناقصه پیمان تنظیفات و فضای سبز مراکز انتقال نفت / مناقصه ,مناقصه پیمان تنظیفات و فضای سبز مراکز انتقال نفت
 15. مناقصه واگذاری امور نگهبانی و حفاظت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری امور نگهبانی و حفاظت نوبت دوم
 16. اصلاحیه مناقصه واگذاری ساماندهی معابر خیابان خاوران .-اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری ساماندهی معابر خیابان خاوران ....-اصلاحیه
 17. فراخوان انجام حجم خدمات نگهداری و تعمیرات عمومی / فراخوان , فراخوان انجام حجم خدمات نگهداری و تعمیرات عمومی
 18. مناقصه پیمانکاری حجمی تولید تیوب موتوری و فلاپ / مناقصه , مناقصه پیمانکاری حجمی تولید تیوب موتوری و فلاپ
 19. مناقصه خدمات آبدارخانه و نظافت 95.5.12 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات آبدارخانه و نظافت 95.5.12
 20. مناقصه تاسیسات خوابگاههای دانشجویی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تاسیسات خوابگاههای دانشجویی - نوبت دوم
 21. مناقصه انجام کلیه امور تنظیفی و خدماتی واحدهای مختلف دانشگاه ارومیه و واحدهای تابعه / مناقصه , مناقصه انجام کلیه امور تنظیفی و خدماتی واحدهای مختلف دانشگاه ارومیه و واحدهای تابعه
 22. مناقصه کلیه امورات مربوط به خدمات عمومی ساختمان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه, مناقصه کلیه امورات مربوط به خدمات عمومی ساختمان
 23. مناقصه اجرای فعالیت مدد سرای امید و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای فعالیت مدد سرای امید و ...
 24. مناقصه واگذاری انتظامات / مناقصه , مناقصه واگذاری انتظامات
 25. مناقصه خدمات فضای سبز مجتمع / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات فضای سبز مجتمع
 26. مناقصه عمومی خدمات نگهبانی اماکن ، اموال و تاسیسات پالایشگاه پنجم - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خدمات نگهبانی اماکن ، اموال و تاسیسات پالایشگاه پنجم - نوبت دوم
 27. تجدید ارزیابی مناقصه نگهداری و تعمیرات ایستگاه اصلی و فرعی تقلیل فشار گاز / تجدید مناقصه , ارزیابی مناقصه نگهداری و تعمیرات ایستگاه اصلی و فرعی- تجدید
 28. مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل مجتمع ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل مجتمع ... نوبت دوم
 29. مناقتصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقتصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم
 30. مناقصه واگذاری خدمات آهنگری 3 نوع تجهیزات / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات آهنگری 3 نوع تجهیزات
 31. مناقصه لایروبی و بازسازی قنوات و حفر چاه های جذبی و ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه لایروبی و بازسازی قنوات و حفر چاه های جذبی و ...
 32. مناقصه واگذاری امور سرپرستی و تنظیف خوابگاه های دخترانه طوبی / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری امور سرپرستی و تنظیف خوابگاه های دخترانه طوبی
 33. مناقصه امور خدماتی- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور خدماتی- نوبت دوم
 34. مناقصه انجام کلیه امورات پشتیبانی / مناقصه , مناقصه انجام کلیه امورات پشتیبانی
 35. مناقصه واگذاری پارکینگ های عمومی - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری پارکینگ های عمومی - نوبت دوم
 36. مناقصه عملیات رفت و روب ، جمع آوری زباله، مدیریت کشتارگاه دام..... مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات رفت و روب ، جمع آوری زباله، مدیریت کشتارگاه دام..... نوبت دوم مرحله اول
 37. تجدید مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی خود / تجدید مناقصه, مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی خود
 38. مناقصه تامین نیروی انسانی سازمان میادین نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی سازمان میادین نوبت دوم
 39. مناقصه نگهداری تاسیسات / آگهی مناقصه و مزایده عمومی, مناقصه نگهداری تاسیسات
 40. مناقصه واگذاری امور خدماتی ، دبیرخانه و پذیرایی اداره کل پشتیبانی امور دام استان همدان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدماتی ، دبیرخانه و پذیرایی اداره کل پشتیبانی امور دام استان همدان
 41. مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز
 42. مناقصه واگذاری امور خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری
 43. مناقصه انجام وظایف نگهبانی، حفاظتی، مراقبتی و انتظامی / مناقصه ، مناقصه انجام وظایف نگهبانی، حفاظتی، مراقبتی و انتظامی
 44. مناقصه انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرستانهای تحت پوشش / آگهی مناقصه,مناقصه انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرستانهای تحت پوشش
 45. مناقصه واگذاری حجمی - زمانی اداره امور جایگاه های شرکتی منطقه ارومیه ... / مناقصه واگذاری حجمی - زمانی اداره امور جایگاه های شرکتی منطقه ارومیه ...
 46. مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات بیمارستان / آگهی استعلام بهاء (مناقصه) , مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات بیمارستان
 47. مناقصه تامین نیروهای مرکز مدیریت فوریتهای پزشکی 115 / مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروهای مرکز مدیریت فوریتهای پزشکی 115
 48. تمدید مناقصه عملیات مدیریت بهره برداری و خدمات مشترکین و خدمات عمومی... تمدید / تمدید برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مدیریت بهره برداری و خدمات مشترکین و خدمات عمومی... تمدید

نوشته شده در تاریخ 95/5/31 ساعت 1:1 ع توسط پارس نماد داده ها


آگهی مناقصات تامین نیروی انسانی بروز رسانی شده در تاریخ 95.4.8 در سایت پارس نماد داده ها شامل موارد زیر می باشد:

 1. خلاصه آگهی مناقصه خدمات خودرویی / خلاصه آگهی مناقصه ،خلاصه آگهی مناقصه خدمات خودرویی
 2. مناقصه تامین نیرو / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیرو
 3. ارزیابی مناقصه نگهداری و تعمیرات ایستگاه اصلی و فرعی تقلیل فشار گاز و خطوط 24 اینچ و فرعی - نوبت دوم / آگهی ارزیابی و برگزاری مناقصه , ارزیابی مناقصه نگهداری و تعمیرات ایستگاه اصلی و فرعی تقلیل فشار گاز و خطوط 24 اینچ و فرعی - نوبت دوم
 4. مناقصه خدمات حفظ و نگهداری درختان غیر مثمر / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات حفظ و نگهداری درختان غیر مثمر
 5. مناقصه امور طبخ و توزیع غذا و امور نگهداشت تاسیسات / مناقصه عمومی , مناقصه امور طبخ و توزیع غذا و امور نگهداشت تاسیسات
 6. ارزیابی کیفی ارائه خدمات فنی تخصصی و راهبری امور فرودگاهی و هوانوردی / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی ارائه خدمات فنی تخصصی و راهبری امور فرودگاهی و هوانوردی
 7. مناقصه خدمات دفتری ، نامه رسانی ، آزمایشگاهی و پایلوتی تجدید- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی پیمانکاران , مناقصه خدمات دفتری ، نامه رسانی ، آزمایشگاهی و پایلوتی تجدید- نوبت دوم
 8. مناقصه واگذاری فضای سبز و خدمات عمومی پارکی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری فضای سبز و خدمات عمومی پارکی نوبت دوم
 9. مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات اداری عمومی و مرکز اطلاع رسانی - نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای ،مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات اداری عمومی و مرکز اطلاع رسانی - نوبت دوم
 10. مناقصه واگذاری امور نظافتی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری امور نظافتی
 11. مناقصه تامین نیروی انسانی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه تامین نیروی انسانی- نوبت دوم
 12. تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهر / تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات شهر
 13. فراخوان ارزیابی کیفی انجام امور خدمات ایستگاههای مسافری نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی انجام امور خدمات ایستگاههای مسافری نوبت دوم
 14. مناقصه رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله های سطح شهرداری منطقه ...تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله های سطح شهرداری منطقه ...تجدید
 15. مناقصه احداث رمپ و لوپ تونل غدیر ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث رمپ و لوپ تونل غدیر ...
 16. مناقصه واگذاری فعالیتهای خدماتی و تنظیفی باشگاه فرهنگیان تبریز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری فعالیتهای خدماتی و تنظیفی باشگاه فرهنگیان تبریز
 17. آگهی مناقصه عمومی واگذاری خدمات حجمی تعمیر و نگهداری و سرویس کلیه تاسیسات برق / آگهی مناقصه عمومی ,آگهی مناقصه عمومی واگذاری خدمات حجمی تعمیر و نگهداری و سرویس کلیه تاسیسات برق
 18. مناقصه واگذاری عملیات جایگاه های 1 و 2 شرکتی میانه تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری عملیات جایگاه های 1 و 2 شرکتی میانه تجدید نوبت دوم
 19. مناقصه نگهداری ، شستشو و حفاظت فیزیکی... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری ، شستشو و حفاظت فیزیکی... نوبت دوم
 20. آگهی مناقصه اجرای امور خدمات پشتیبانی / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه اجرای امور خدمات پشتیبانی
 21. مناقصه تامین نیروی خدمات درمانی و بهداشتی و کارشناسی 95.4.8 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین خدمات درمانی و بهداشتی و کارشناسی 95.4.8
 22. مناقصه امورات قابل واگذاری شامل فضای سبز به صورت حجمی و.... / مناقصه , مناقصه امورات قابل واگذاری شامل فضای سبز به صورت حجمی و....
 23. مناقصه خدمات تخلیه ، بارگیری و باربندی اداره کل راه آهن چاپ دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تخلیه ، بارگیری و باربندی اداره کل راه آهن چاپ دوم نوبت دوم
 24. آگهی مناقصه واگذاری حجمی /زمانی اداره امور انبار نفت اردبیل نوبت دوم / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه واگذاری حجمی /زمانی اداره امور انبار نفت اردبیل - نوبت دوم
 25. مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم
 26. مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به دبیرخانه شهرداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به دبیرخانه شهرداری
 27. اطلاعیه مناقصه عملیات بررسی اسناد و آماده سازی پرونده های وارداتی ارجاعی / اطلاعیه مناقصه ،اطلاعیه مناقصه عملیات بررسی اسناد و آماده سازی پرونده های وارداتی ارجاعی
 28. مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات شهری شهرداری مرحله دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات شهری شهرداری مرحله دوم
 29. فراخوان واگذاری امور خدماتی و پشتیبامی سازمان / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان واگذاری امور خدماتی و پشتیبامی سازمان
 30. مناقصه انجام خدمات کارکنان پیمانکاری تأمین نیروی انسانی (حجمی) به تعداد 61 نفر / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام خدمات کارکنان پیمانکاری تأمین نیروی انسانی (حجمی) به تعداد 61 نفر
 31. مناقصه راهبری کلیه امور مرتبط با حفظ، نگهداری و گسترش فضای سبز - تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه راهبری کلیه امور مرتبط با حفظ، نگهداری و گسترش فضای سبز - تجدید نوبت دوم
 32. مناقصه امور خدمات شهری از جمله (رفت و روب، جمع آوری و حمل زباله و نگهداری از فضای سبز شهرنوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه امور خدمات شهری از جمله (رفت و روب، جمع آوری و حمل زباله و نگهداری از فضای سبز شهر نوبت دوم
 33. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی خدمات اداری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ،آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی خدمات اداری
 34. تجدید مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله و حفظ و نگهداری فضای سبز شهری - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله و حفظ و نگهداری فضای سبز شهری - نوبت دوم
 35. تجدید مناقصه جهت تکمیل کادر حراست فیزیکی نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه,تجدید مناقصه جهت تکمیل کادر حراست فیزیکی نوبت دوم
 36. استعلام بها واگذاری مدیریت و نگهداری تاسیسات ساختمانی بیمارستان / آگهی مناقصه , استعلام بها واگذاری مدیریت و نگهداری تاسیسات ساختمانی بیمارستان
 37. مناقصه دفع زباله خانگی سطح شهر مرحله دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه دفع زباله خانگی سطح شهر مرحله دوم
 38. مناقصه واگذاری اتلاف سگهای ولگرد به روش زنده گیری و عقیم سازی / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری اتلاف سگهای ولگرد به روش زنده گیری و عقیم سازی
 39. فراخوان پیمانکار انجام خدمات نگهبانی / آگهی فراخوان پیمانکار , فراخوان پیمانکار انجام خدمات نگهبانی
 40. تجدید مناقصه اجرای خدمات سالیانه تنظیفات، جمع آوری زباله و سرایداری خوابگاهها تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه اجرای خدمات سالیانه تنظیفات، جمع آوری زباله و سرایداری خوابگاهها تجدید نوبت دوم
 41. تجدید مناقصه عملیات مستمر جمع آوری و حمل و دفن زباله و ... نوبت دوم / تجدید مناقصه,تجدید مناقصه عملیات مستمر جمع آوری و حمل و دفن زباله و ... نوبت دوم
 42. مناقصه پشتیبانی بهره برداری از تاسیسات پالایش و نقل و انتقال مواد نفتی / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه پشتیبانی بهره برداری از تاسیسات پالایش و نقل و انتقال مواد نفتی
 43. مناقصه سرویس ، نگهداری، بهره برداری ، راهبری و ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ، نگهداری، بهره برداری ، راهبری و ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی
 44. مناقصه تامین کارهای خدماتی و نگهبانی / آگهی مناقصه,مناقصه تامین کارهای خدماتی و نگهبانی
 45. مناقصه تأمین نیروی انسانی اداری- خدمات و پشتیبانی و ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تأمین نیروی انسانی اداری- خدمات و پشتیبانی و ... - نوبت دوم
 46. مناقصه واگذاری نیروی خدماتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری نیروی خدماتی
 47. مناقصه خدمات پشتیبانی (عمومی و باغبانی و ...) 95.4.8 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه خدمات پشتیبانی (عمومی و باغبانی و ...) 95.4.8
 48. مناقصه واگذاری نیروی خدماتی (2) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری نیروی خدماتی(2)
 49. مناقصه واگذاری حفاظت پیرامونی و نگهبانی فروشگاه های تحت پوشش 95.4.8 / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری حفاظت پیرامونی و نگهبانی فروشگاه های تحت پوشش 95.4.8
 50. تجدید مناقصه تأمین و مدیریت نیروی انسانی تجدید نوبت اول 95.4.8 / تجدید مناقصه عمومی,مناقصه تأمین نیروی انسانی تجدید نوبت اول 95.4.8
 51. مناقصه انجام امورات خدمات شهری ...مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امورات خدمات شهری ...-مرحله دوم نوبت اول
 52. مناقصه انجام امور خدمات عمومی دفتر مرکزی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات عمومی دفتر مرکزی
 53. تجدید مناقصه تکمیل کادر اداری ، عمرانی ، و خدمات - نوبت دوم / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تکمیل کادر اداری ، عمرانی ، و خدمات - نوبت دوم
 54. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز قسمت B / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز قسمت B
 55. اصلاحیه تجدید مناقصه تکمیل کادر اداری ، عمرانی ، و خدمات - اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه , تجدید مناقصه تکمیل کادر اداری ، عمرانی ، و خدمات - اصلاحیه
 56. مناقصه انجام خدمات مورد نیاز امور مهندسی و طراحی و طرح احداث بیمارستانهای مناطق نفتخیز جنوب / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات مورد نیاز امور مهندسی و طراحی و طرح احداث بیمارستانهای مناطق نفتخیز جنوب
 57. مناقصه واگذاری خدمات مدارک پزشکی و پرستاری مرکز دیابت به بخش خصوصی / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات مدارک پزشکی و پرستاری مرکز دیابت به بخش خصوصیطراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ