سفارش تبلیغ
صبا ویژن
مناقصات تامین نیروی انسانی پارس نماد داده ها
   مشخصات مدیر وبلاگ
 
    آمارو اطلاعات

بازدید امروز : 22
بازدید دیروز : 191
کل بازدید : 107226
کل یادداشتها ها : 694

1 2 3 >
نوشته شده در تاریخ 95/12/22 ساعت 2:55 ع توسط پارس نماد داده ها


 1. مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی
 2. مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات
 3. مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان ناحیه یک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان ناحیه یک
 4. مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و امور / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و امور
 5. مناقصه جهت ایجاد و ترمیم فضای سبز بلوار ولیعصر نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه جهت ایجاد و ترمیم فضای سبز بلوار ولیعصر نوبت دوم
 6. آگهی مناقصه عمومی کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری
 7. مناقصه واگذاری امور خدماتی , نظافتی بیمارستان حشمتیه و... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث چند مرکز جامع خدمات سلامت شهری و ...
 8. مناقصه توسعه و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه ,مناقصه توسعه و نگهداری فضای سبز
 9. مناقصه پیمان تنظیفات و فضای سبز مرکز انتقال نفت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیمان تنظیفات و فضای سبز مرکز انتقال نفت
 10. مناقصه واگذاری اجرای امور خدمات تنظیف معاونت دانشجویی و ... 95.10.29 / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری اجرای امور خدمات تنظیف معاونت دانشجویی و ... 95.10.29
 11. مناقصه واگذاری امور خدمات تنظیف بیمارستان امام خمینی ره شهرستان جیرفت / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات تنظیف بیمارستان امام خمینی ره شهرستان جیرفت
 12. مناقصه امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز مرحله دوم 95.10.29 / آگهی مناقصه ، مناقصه امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز مرحله دوم 95.10.29
 13. مناقصه واگذاری امور خدمات تنظیف بیمارستان 12 فرودین / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری امور خدمات تنظیف بیمارستان 12 فرودین
 14. تجدید ارزیابی کیفی بهره برداری و نگهداری و راهبری تاسیسات فاضلاب / تجدید, ارزیابی کیفی بهره برداری و نگهداری و راهبری تاسیسات فاضلاب
 15. مناقصه واگذاری اجرای امور خدمات تنظیف بیمارستان آیت اله کاشانی95.10.29 / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری اجرای امور خدمات تنظیف بیمارستان آیت اله کاشانی95.10.29
 16. فراخوان قرائت کنتور , چاپ و توزیع قبوض و وصول مطالبات و... / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی,فراخوان قرائت کنتور , چاپ و توزیع قبوض و وصول مطالبات و...
 17. مناقصه واگذاری نگهداری سرویسهای بهداشتی مسیر ناهار خواران / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری نگهداری سرویسهای بهداشتی مسیر ناهار خواران
 18. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه 5 نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه 5 نوبت دوم
 19. مناقصه انجام خدمات اداره گاز شهرستان گنبد نوبت دوم / اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات اداره گاز شهرستان گنبد نوبت دوم
 20. مناقصه عمومی خدمات نظافت صنعتی واحد احیا / مناقصه ، مناقصه عمومی خدمات نظافت صنعتی واحد احیا
 21. مناقصه حجمی زمانی عملیات جایگاههای شرکتی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه حجمی زمانی عملیات جایگاههای شرکتی نوبت دوم
 22. مناقصه کلیه امور راهبری و تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه کلیه امور راهبری و تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
 23. مناقصه انجام کلیه امور راهبری و تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام کلیه امور راهبری و تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و...
 24. مناقصه تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / مناقصه , مناقصه تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
 25. مناقصه انجام خدمات نظافت و پذیرایی در ساختمانهای اداری و فنی - نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه انجام خدمات نظافت و پذیرایی در ساختمانهای اداری و فنی - نوبت دوم
 26. مناقصه امور نظافت و خدمات پشتیبانی / آگهی مناقصه,مناقصه امور نظافت و خدمات پشتیبانی
 27. اصلاحیه مناقصه امور مربوط به نگهداری و راهبری تاسیسات و تصفیه خانه اردوگاه / اصلاحیه , مناقصه امور مربوط به نگهداری و راهبری تاسیسات و تصفیه خانه اردوگاه ...
 28. مناقصه نگهداری بخشی از فضای سبز شهر سمنان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری بخشی از فضای سبز شهر سمنان
 29. مناقصه نگهداری و تعمیر کلیه تاسیسات / مناقصه , مناقصه نگهداری و تعمیر کلیه تاسیسات
 30. مناقصه امور مربوط به تنظیف ، رفت و روب و جمع آوری زباله تجدید / مناقصه ، مناقصه امور مربوط به تنظیف ، رفت و روب و جمع آوری زباله تجدید
 31. مناقصه نظافت و اجرای امور خدمات شهری پارکینگ طبقاتی زائر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نظافت و اجرای امور خدمات شهری پارکینگ طبقاتی زائر
 32. فراخوان حفظ و نگهداری فضای سبز اماکن عمومی / اگهی فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان حفظ و نگهداری فضای سبز اماکن عمومی
 33. مناقصه توسعه و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه توسعه و نگهداری فضای سبز
 34. مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی توسعه و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی توسعه و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم
 35. فراخوان انجام عملیات بازسازی غلطکهای مسی خط ورق قلع اندود .... / فراخوان , فراخوان انجام عملیات بازسازی غلطکهای مسی خط ورق قلع اندود ....
 36. مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری حدود 90 هزار تن برنج کشتی های وارده به بندر / مناقصه , مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری حدود 90 هزار تن برنج کشتی های وارده به بندر
 37. تجدید مناقصه خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم
 38. مناقصه انجام عملیات راهداری، امور نقلیه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام عملیات راهداری، امور نقلیه نوبت دوم
 39. مناقصه پیمان تنظیفات و فضای سبز مراکز انتقال نفت رازان ... / مناقصه ، مناقصه پیمان تنظیفات و فضای سبز مراکز انتقال نفت رازان ...
 40. فراخوان خدمات پشتیبانی ? نظافت ?‌امربری و میزبانی ساختمان ادارات مرکزی راه آهن / فراخوان خدمات پشتیبانی ? نظافت ?‌امربری و میزبانی ساختمان ادارات مرکزی راه آهن
 41. مناقصه مکانیک دستگاهها جوشکار 1 و بنا 1 در واحد های تابعه / مناقصه مکانیک دستگاهها جوشکار 1 و بنا 1 در واحد های تابعه
 42. مناقصه انجام خدمات راهبری و نگهداشت امور تاسیسات و ساختمانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام خدمات راهبری و نگهداشت امور تاسیسات و ساختمانی
 43. فراخوان مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت ساختمان و باربری / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت ساختمان و باربری

نوشته شده در تاریخ 95/11/27 ساعت 2:31 ع توسط پارس نماد داده ها


 1. مناقصه واگذاری انجام عملیات امورات ستاد ، کارخانه لبنیات و پشتیبانی فنی و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری انجام عملیات امورات ستاد ، کارخانه لبنیات و پشتیبانی فنی و ... نوبت دوم
 2. مناقصه نگهبانی از 9 ایستگاه مخابراتی ...-تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه نگهبانی از 9 ایستگاه مخابراتی - تجدید
 3. مناقصه انجام عملیات امورات حفاظت و خدمات عمومی شهرک - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه انجام عملیات امورات حفاظت و خدمات عمومی شهرک - نوبت دوم
 4. مناقصه حفاظت و حراست از اماکن تجدید / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه حفاظت و حراست از اماکن تجدید
 5. تجدید مناقصه مدیریت پیمان تامین نیروی انسانی / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مدیریت پیمان تامین نیروی انسانی
 6. مناقصه واگذاری کلیه امور خدماتی شهرداری به صورت حجمی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری کلیه امور خدماتی شهرداری به صورت حجمی
 7. مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز شهرداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز شهرداری
 8. مناقصه انجام امور خدماتی عمومی فنی و اداری / مناقصه انجام امور خدماتی عمومی فنی و اداری
 9. آگهی فراخوان­های‏ ارزیابی کیفی توان انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی... / آگهی فراخوان­های‏ ارزیابی کیفی ،آگهی فراخوان­های‏ ارزیابی کیفی توان انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی....
 10. مناقصه خدمات نظافت و نگهداری از اماکن اداری / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی, مناقصه خدمات نظافت و نگهداری از اماکن اداری
 11. فراخوان انجام خدمات درآمدی ، فنی و اجرایی امور مشترکین / فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان انجام خدمات درآمدی ، فنی و اجرایی امور مشترکین
 12. ارزیابی کیفی واگذاری حجمی / زمانی اداره مرکز سوختگیری هواپیمایی یزد نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی یک مرحله ای, ارزیابی کیفی واگذاری حجمی / زمانی اداره مرکز سوختگیری هواپیمایی یزد نوبت دوم
 13. مناقصه خدمات نگهبانی از ساختمانها و تاسیسات نوبت دوم / آگهی شرکت در مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نگهبانی از ساختمانها و تاسیسات نوبت دوم
 14. مناقصه نگهداری فضای سبز، امور خدماتی و نظافتی، ... / مناقصه نگهداری فضای سبز، امور خدماتی و نظافتی، ...
 15. مناقصه نگهداری و تعمیر تاسیسات ساختمان و محوطه مسافری پایانه مرکزی آستارا / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه نگهداری و تعمیر تاسیسات ساختمان و محوطه مسافری پایانه مرکزی آستارا
 16. مناقصه خدمات مربوط به نگهداری و تعمیرات ساختمان ها و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات مربوط به نگهداری و تعمیرات ساختمان ها و ...
 17. اصلاحیه مناقصه حفظ ، حراست و نگهداری عرصه فضای سبز / اصلاحیه مناقصه حفظ ، حراست و نگهداری عرصه فضای سبز
 18. مناقصه راهبری و تعمیر و نگهداری فنی و ماشین آلات کارخانه خوارک دام سعیدآباد / مناقصه , مناقصه راهبری و تعمیر و نگهداری فنی و ماشین آلات کارخانه خوارک دام سعیدآباد
 19. ارزیابی کیفی انجام خدمات اداری / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی پیمانکاران,ارزیابی کیفی انجام خدمات اداری
 20. مناقصه واگذاری امور خدمات نظافتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدمات نظافتی
 21. آگهی مناقصه واگذاری امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای ســبز / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه واگذاری امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای ســبز
 22. مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی
 23. تجدید مناقصه واگذاری نگهداری کاشت و داشت فضای سبز / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه واگذاری نگهداری کاشت و داشت فضای سبز
 24. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک بستان و خواجوی کرمانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک بستان و خواجوی کرمانی نوبت دوم
 25. اصلاحیه مناقصه حفظ ، حراست و نگهداری عرصه فضای سبز / اصلاحیه مناقصه حفظ ، حراست و نگهداری عرصه فضای سبز
 26. مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور عملیات سوختگیری هواپیمایی / آگهی ارزیابی, مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور عملیات سوختگیری هواپیمایی
 27. مناقصه حجمی زمانی اداره امور عملیات تاسیسات نفت / مناقصه حجمی زمانی اداره امور عملیات تاسیسات نفت
 28. مناقصه دستمزد ومصالح مورد نیاز جهت برداشت و ورود اطلاعات / مناقصه دستمزد ومصالح مورد نیاز جهت برداشت و ورود اطلاعات
 29. آگهی مناقصه تنظیفات?فضای سبز?حفاظت فیزیکی?حمل و نقل / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه تنظیفات?فضای سبز?حفاظت فیزیکی?حمل و نقل
 30. مناقصه تامین نیروی انسانی کادر خدماتی - عمرانی و اداری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین نیروی انسانی کادر خدماتی - عمرانی و اداری
 31. تجدید مناقصه تنظیفات ، فضای سبز ،حمل و نقل .... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تنظیفات ، فضای سبز ،حمل و نقل ....

نوشته شده در تاریخ 95/11/16 ساعت 2:51 ع توسط پارس نماد داده ها


 1. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز شهر نوبت دوم
 2. مناقصه واگذاری اداره امور عملیات انبار نفت بجنورد..... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری اداره امور عملیات انبار نفت بجنورد ......
 3. مناقصه امور مربوط به کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری... 95.9.23 / آگهی مناقصه , مناقصه امور مربوط به کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری... 95.9.23
 4. مناقصه تامین امور رسیدگی به تخلفات و رفع سد معبر / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تامین امور رسیدگی به تخلفات و رفع سد معبر
 5. مناقصه انجام نظافت ساختمان های کالج / مناقصه ، مناقصه انجام نظافت ساختمان های کالج
 6. مناقصه امور مربوط به خدمات و نظافت، آبدارخانه و پیشخدمتی ساختمان اداری / آگهی مناقصه, مناقصه امور مربوط به خدمات و نظافت، آبدارخانه و پیشخدمتی ساختمان اداری
 7. مناقصه خدمات اجرای عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان / مناقصه ، مناقصه خدمات اجرای عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان
 8. مناقصه عمومی انجام امور خدمات پشتیبانی نواحی شهرستانهای رباط کریم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی نواحی شهرستانهای رباط کریم
 9. مناقصه خدمات سالیانه ایستگاهی نظافت ایستگاه های طول خطوط... / مناقصه ,مناقصه خدمات سالیانه ایستگاهی نظافت ایستگاه های طول خطوط...
 10. مناقصه واگذاری انبارهای نفت شاهرود و... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری انبارهای نفت شاهرود و... نوبت دوم
 11. ارزیابی کیفی اجرای خدمات سالیانه تنظیفات، جمع آوری زباله و ... / آگهی ارزیابی کیفی ساده فراخوان نخست,ارزیابی کیفی اجرای خدمات سالیانه تنظیفات، جمع آوری زباله و ...
 12. مناقصه پروژه حراست و حفاظت از پستهای نگهبانی- تجدید- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه پروژه حراست و حفاظت از پستهای نگهبانی - تجدید- نوبت دوم
 13. مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب ناحیه شهری مهرگان نوبت دوم / مناقصه عمومی, جمع آوری زباله و رفت و روب ناحیه شهری مهرگان نوبت دوم
 14. مناقصه کلیه امور مربوط به فضای سبز... / آگهی مناقصه ,مناقصه کلیه امور مربوط به فضای سبز...
 15. مناقصه انجام عملیات سوپروایزری مرکز دیسپاچینگ - تجدید / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی تجدید فراخوان عمومی, مناقصه انجام عملیات سوپروایزری مرکز دیسپاچینگ - تجدید
 16. آگهی ارزیابی کیفی ساده واگذاری اجرای خدمات سالیانه اپراتوری مرکز تلفن / آگهی ارزیابی کیفی ساده،آگهی ارزیابی کیفی ساده واگذاری اجرای خدمات سالیانه اپراتوری مرکز تلفن
 17. مناقصه واگذاری نگهداری حفظ و مراقبت از فضای سبز شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری نگهداری حفظ و مراقبت از فضای سبز شهری
 18. فراخوان تامین خدمات کارشناسی از بخش غیر دولتی / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان , فراخوان تامین خدمات کارشناسی از بخش غیر دولتی
 19. مناقصه تعمیر و نگهداری و خدمات راهبردی و امور مشترکین / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تعمیر و نگهداری و خدمات راهبردی و امور مشترکین
 20. تجدید مناقصه انجام امور خدماتی در سطح شهر / آگهی تجدید مناقصه عمومی,تجدید مناقصه انجام امور خدماتی در سطح شهر
 21. مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 4 ... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 4 ...
 22. ارزیابی کیفی اجرای خدمات سالیانه امور اداری / آگهی ارزیابی کیفی ساده، ارزیابی کیفی اجرای خدمات سالیانه امور اداری
 23. آگهی مناقصه خرید حدود 300 مترمربع زمین با کاربری مسکونی / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه خرید حدود 300 مترمربع زمین با کاربری مسکونی
 24. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز فاز 1 .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز فاز 1 ....
 25. فراخوان مناقصه انجام خدمات مکانیک تعمیرات دستگاهها .... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی ساده) , فراخوان مناقصه انجام خدمات مکانیک تعمیرات دستگاهها .... نوبت دوم
 26. مناقصه عملیات بهره برداری شبکه آب و فاضلاب منطقه برخوار / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه عملیات بهره برداری شبکه آب و فاضلاب منطقه برخوار
 27. مناقصه تامین 173 نفر نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین 173 نفر نیروی انسانی
 28. آگهی مناقصه تنظیفات اماکن اداری شرکت پالایش گاز بیدبلند - نوبت دوم / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه تنظیفات اماکن اداری شرکت پالایش گاز بیدبلند- نوبت دوم
 29. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز فاز 2 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز فاز 2
 30. فراخوان مربوط به تامین خدمات حراست و نگهبانی از پست های پروژه .... / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی,فراخوان مربوط به تامین خدمات حراست و نگهبانی از پست های پروژه ....
 31. اصلاحیه مناقصه نیروهای خدماتی و نگهبانی / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نیروهای خدماتی و نگهبانی
 32. آگهی ارزیابی کیفی ساده واگذاری اجرای خدمات سالیانه راهبری وسائط نقلیه ... / آگهی ارزیابی کیفی ساده واگذاری اجرای خدمات سالیانه راهبری وسائط نقلیه ...
 33. مناقصه کلیه امورات خدماتی از قبیل خانه داری و نظافت اتاق های.... / آگهی مناقصه محدود, مناقصه کلیه امورات خدماتی از قبیل خانه داری و نظافت اتاق های....
 34. آگهی ارزیابی کیفی ساده اجرای خدمات سالیانه نگهبانی اموال و... / آگهی ارزیابی کیفی ساده اجرای خدمات سالیانه نگهبانی اموال و...
 35. اصلاحیه مناقصه تامین نیروی انسانی ساده و فنی / اصلاحیه مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی ساده و فنی
 36. فراخوان مناقصه انجام خدمات مکانیک 1 ، جوشکار ساده و کد ، کمک جوشکار.... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات مکانیک 1 ، جوشکار ساده و کد ، کمک جوشکار....

نوشته شده در تاریخ 95/8/3 ساعت 2:54 ع توسط پارس نماد داده ها


 1. مناقصه خرید (گل و گیاه و آب) ، احداث و نگهداری فضای سبز فازهای 5 و 6 نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید (گل و گیاه و آب) ، احداث و نگهداری فضای سبز فازهای 5 و 6 نوبت دوم
 2. ارزیابی کیفی راهبری درون شهری و برون شهری اداره کل / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی راهبری درون شهری و برون شهری اداره کل
 3. مناقصه واگذاری خدمات شهری / آگهی مناقصه واگذاری خدمات شهری
 4. مناقصه خدمات حریم بانی از خطوط انتقال / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات حریم بانی از خطوط انتقال
 5. مناقصه پروژه انجام خدمات اشتراک پذیری و چاپ قبوض... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه انجام خدمات اشتراک پذیری و چاپ قبوض...
 6. مناقصه خدمات اشتراک پذیری و چاپ قبوض، قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات اشتراک پذیری و چاپ قبوض، قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین ....
 7. مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی و ....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی و ....نوبت دوم
 8. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز مناطق شش گانه و.... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز مناطق شش گانه و.... نوبت دوم
 9. مناقصه 28 مورد انجام عملیات امور دامپروری / مناقصه عمومی , مناقصه 28 مورد انجام عملیات امور دامپروری
 10. مناقصه واگذاری 11 مورد انجام عملیات زراعی و خدماتی امور زراعت / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری 11 مورد انجام عملیات زراعی و خدماتی امور زراعت
 11. مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوایی مراکز 36500 شماره ای حافظ و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ، مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوایی مراکز 36500 شماره ای حافظ و ...نوبت دوم
 12. مناقصه پیمانسپاری تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیمانسپاری تامین نیروی انسانی
 13. مناقصه خرید دریچه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید دریچه
 14. مناقصه انجام عملیات امداد ؛ نگهداری ؛ بهره برداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی و نصب ، جمع اوری و جابجایی کنتور ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات امداد ؛ نگهداری ؛ بهره برداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی و نصب ، جمع اوری و جابجایی کنتور ...
 15. مناقصه انجام امور خدمات گازبانی شهرستان اسلامشهر / مناقصه , مناقصه انجام امور خدمات گازبانی شهرستان اسلامشهر
 16. فراخوان مناقصه انجام خدمات پشتیبانی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه انجام خدمات پشتیبانی - نوبت دوم
 17. فراخوان مناقصه اجرای عملیات گشت و مراقبت از عرصه های جنگلی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه اجرای عملیات گشت و مراقبت از عرصه های جنگلی
 18. مناقصه واگذاری کلیه وظایف واحد اجرائیات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری کلیه وظایف واحد اجرائیات
 19. مناقصه واگذاری بخشی از فعالیت های خدماتی و پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری بخشی از فعالیت های خدماتی و پشتیبانی
 20. مناقصه خدمات نظافت و نگهداری از اماکن اداری ... / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , مناقصه خدمات نظافت و نگهداری از اماکن اداری ...
 21. مناقصه نگهداری و توسعه فضای سبز / مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و توسعه فضای سبز
 22. آگهی مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شهرداری نوبت دوم / آگهی مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شهرداری نوبت دوم
 23. مناقصه واگذاری امورات نگهداری ?راهبری و تأسیسات مرکز آموزشی / مناقصه , مناقصه واگذاری امورات نگهداری ?راهبری و تأسیسات مرکز آموزشی
 24. مناقصه پروژه انجام خدمات اشتراک پذیری و چاپ قبوض، قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز طبیعی در سطح شهرهای خوی.... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه انجام خدمات اشتراک پذیری و چاپ قبوض، قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز طبیعی در سطح شهرهای خوی....
 25. مناقصه عمومی واگذاری امورات نگهداری ?راهبری و تاسیسات ... / مناقصه عمومی واگذاری امورات نگهداری ?راهبری و تاسیسات ...
 26. آگهی مناقصه راهبری و کاربری خودروهای استیجاری منطقه / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه راهبری و کاربری خودروهای استیجاری منطقه
 27. آگهی مناقصه واگذاری امورات نگهداری ?راهبری و تاسیسات مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه واگذاری امورات نگهداری ?راهبری و تاسیسات مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
 28. مناقصه امور مربوط به حمل و نقل و خدمات شهری و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور مربوط به حمل و نقل و خدمات شهری و نگهداری فضای سبز
 29. مناقصه عملیات جمع آوری و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب منطقه 5 / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات جمع آوری و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب منطقه 5
 30. فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرویی ( هدایت ) / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرویی ( هدایت )
 31. فراخوان مناقصه انجام خدمات انبارداری و طناب بندی در انبارهای عملیات مدیریت نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات انبارداری و طناب بندی در انبارهای عملیات مدیریت نوبت دوم
 32. فراخوان مناقصه اجرای عملیات گشت و مراقبت از عرصه های جنگلی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه اجرای عملیات گشت و مراقبت از عرصه های جنگلی - نوبت دوم
 33. فراخوان مناقصه اجرای عملیات مراقبت و نگهداری جنگلکاری ، توسعه جنگل و.... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه اجرای عملیات مراقبت و نگهداری جنگلکاری ، توسعه جنگل و....- نوبت دوم
 34. فراخوان مناقصه انجام خدمات تخلیه بارگیری و صفافی کیسه گیری مواد شیمیایی و سیمان.. / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تخلیه بارگیری و صفافی کیسه گیری مواد شیمیایی و سیمان..
 35. فراخوان مناقصه انجام خدمات تخلیه بارگیری و صفافی کیسه گیری مواد شیمیایی و سیمان.. نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تخلیه بارگیری و صفافی کیسه گیری مواد شیمیایی و سیمان.. نوبت دوم

نوشته شده در تاریخ 95/7/27 ساعت 3:7 ع توسط پارس نماد داده ها


 1. مناقصه برون سپاری عملیات تامین نیروی انسانی....- نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه برون سپاری عملیات تامین نیروی انسانی...- نوبت دوم
 2. آگهی دعوت به مناقصه عمومی واگذاری خدمات عمومی ..... / آگهی دعوت به مناقصه عمومی ، آگهی دعوت به مناقصه عمومی واگذاری خدمات عمومی .....
 3. شناسایی پیمانکاران جهت تامین خدمات پشتیبانی عمومی و تخصصی منطقه شامل (اداری ، فنی و نیمه فنی) / آگهی شناسایی پیمانکاران , شناسایی پیمانکاران جهت تامین خدمات پشتیبانی عمومی و تخصصی منطقه شامل (اداری ، فنی و نیمه فنی)
 4. مناقصه واگذاری امور جایگاه های شرکتی تک منظوره -نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور جایگاه های شرکتی تک منظوره -نوبت دوم
 5. تجدید فراخوان تامین خدمات عمومی و پشتیبانی ستاد نوبت دوم / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تامین خدمات عمومی و پشتیبانی ستاد نوبت دوم
 6. تجدید مناقصه راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مراکز آموزشی / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مراکز آموزشی
 7. مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر چهارباغ و نواحی 1 و 2 تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر چهارباغ و نواحی 1 و 2 تجدید نوبت دوم
 8. مناقصه تنظیف شهری ناحیه یک خدمات شهری / مناقصه,مناقصه تنظیف شهری ناحیه یک خدمات شهری
 9. مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی مکانیکی برودتی و ... تجدید / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی مکانیکی برودتی و ... تجدید
 10. مناقصه عملیات اجرای خدمات شهری شامل رفت و روب، جمع آوری پسماند، لایروبی... -نوبت اول مرحله سوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای خدمات شهری شامل رفت و روب، جمع آوری پسماند، لایروبی... - نوبت اول مرحله سوم
 11. مناقصه تعمیر ، نگهداری و راهبری کلیه تاسیسات مکانیکی - الکتریکی و آسانسورهای خود / مناقصه,مناقصه تعمیر ، نگهداری و راهبری کلیه تاسیسات مکانیکی - الکتریکی و آسانسورهای خود
 12. مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه دو منطقه 6 .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه دو منطقه 6 ....
 13. مناقصه واگذاری آموزش و تجهیز پارک آموزش ترافیک ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری آموزش و تجهیز پارک آموزش ترافیک ....
 14. مناقصه راهبری کلیه تجیهزات و تاسیسات مکانیکی و برقی / آگهی مناقصه , مناقصه راهبری کلیه تجیهزات و تاسیسات مکانیکی و برقی
 15. مناقصه برون سپاری امور خدمات شهری ناحیه یک منطقه دو نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه برون سپاری امور خدمات شهری ناحیه یک منطقه دو نوبت دوم
 16. مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات- نوبت دوم
 17. فراخوان مناقصه انجام خدمات دفتری و نظارت بر امور غذایی و خدمات اتاقداری ..... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی) , فراخوان مناقصه انجام خدمات دفتری و نظارت بر امور غذایی و خدمات اتاقداری ..... نوبت دوم
 18. فراخوان ارائه خدمات پذیرایی و تشریفات و امور تنظیفاتی ... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان ارائه خدمات پذیرایی و تشریفات و امور تنظیفاتی ... تجدید نوبت دوم
 19. فراخوان انجام خدمات امور ایستگاهی اداره کل راه آهن قم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان انجام خدمات امور ایستگاهی اداره کل راه آهن قم
 20. مناقصه نگهداری فضای سبز و انجام خدمات نظافتی / مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز و انجام خدمات نظافتی
 21. مناقصه عملیات اجرا و راه اندازی سیستم کنترل پالایشگاه ESD/F&G/DCSو ... نوبت دوم / آگهی شناسایی پیمانکاران , مناقصه عملیات اجرا و راه اندازی سیستم کنترل پالایشگاه ESD/F&G/DCSو ... نوبت دوم
 22. مناقصه انجام امور مربوط به جمع آوری ، حمل و تخلیه زباله خیابان ها و کوچه های سطح شهر / مناقصه , مناقصه انجام امور مربوط به جمع آوری ، حمل و تخلیه زباله خیابان ها و کوچه های سطح شهر نوبت اول
 23. تجدید مناقصه تامین خدمات مهمانپذیری، نگهداری فضای سبز، نظافتی و ... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تامین خدمات مهمانپذیری، نگهداری فضای سبز، نظافتی و ... نوبت دوم
 24. تجدید مناقصه تنظیف نگهداری و نگهبانی از کلیه تأسیسات / تجدید مناقصه تنظیف نگهداری و نگهبانی از کلیه تأسیسات
 25. تجدید مناقصه خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر و مراقبت.... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر و مراقبت....
 26. مناقصه اجرای عملیات جمع آوری زباله و رفت و روب معابر روستا / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه اجرای عملیات جمع آوری زباله و رفت و روب معابر روستا
 27. مناقصه رفت و روب و جمع آوری حمل و دفن زباله ... نوبت دوم / آگهی برگزاری مناقصه , مناقصه رفت و روب و جمع آوری حمل و دفن زباله ... نوبت دوم
 28. مناقصه تامین 50 نفر نیروی انسانی اداری جهت واحدهای مختلف سازمان / مناقصه . مناقصه تامین 50 نفر نیروی انسانی اداری جهت واحدهای مختلف سازمان
 29. مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه,مناقصه تامین نیروی انسانی
 30. مناقصه خرید ، سرپرستی و مدیریت خوابگاه های دانشجویی / مناقصه , مناقصه خرید ، سرپرستی و مدیریت خوابگاه های دانشجویی
 31. مناقصه انجام خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله تجدید نوبت دوم
 32. مناقصه حفاظت و نگهبانی از اماکن و منازل ناحیه صنعتی ماهشهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفاظت و نگهبانی از اماکن و منازل ناحیه صنعتی ماهشهر
 33. مناقصه راهبری واحد ایمنی و آتش نشانی شهرک بعثت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه راهبری واحد ایمنی و آتش نشانی شهرک بعثت
 34. استعلام خرید خدمات امور نگهداری و راهبری تأسیسات برقی ومکانیکی / آگهی استعلام , استعلام خرید خدمات امور نگهداری و راهبری تأسیسات برقی ومکانیکیطراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ