سفارش تبلیغ
صبا ویژن
مناقصات تامین نیروی انسانی پارس نماد داده ها
   مشخصات مدیر وبلاگ
 
    آمارو اطلاعات

بازدید امروز : 76
بازدید دیروز : 189
کل بازدید : 111778
کل یادداشتها ها : 708

نوشته شده در تاریخ 95/7/28 ساعت 4:3 ع توسط پارس نماد داده ها


 1. فراخوان انجام خدمات امور ایستگاهی اداره کل راه آهن قم - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان انجام خدمات امور ایستگاهی اداره کل راه آهن قم - نوبت دوم
 2. مناقصه پیمان نگهداشت و تعمیرات تاسیسات تهویه مطبوع نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پیمان نگهداشت و تعمیرات تاسیسات تهویه مطبوع نوبت دوم
 3. مناقصه واگذاری خدمات عمومی منطقه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه واگذاری خدمات عمومی منطقه
 4. مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی- نوبت دوم
 5. مناقصه خرید خدمات نیروی تخصصی و عمومی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی , مناقصه خرید خدمات نیروی تخصصی و عمومی
 6. مناقصه خدمات اداری و عمومی و باغبانی و نگهداشت / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات اداری و عمومی و باغبانی و نگهداشت
 7. تجدید مناقصه حفظ ، نگهداری و گسترش قسمتی از فضای سبز شهر 95.6.2 / تجدید مناقصه , مناقصه حفظ ، نگهداری و گسترش قسمتی از فضای سبز شهر 95.6.2
 8. مناقصه نگهداری و لجن برداری و پاکسازی کانالها و حوضچه های سطح منطقه... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری و لجن برداری و پاکسازی کانالها و حوضچه های سطح منطقه...
 9. مناقصه تامین خودروهای استیجاری منطقه با راننده / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده,مناقصه تامین خودروهای استیجاری منطقه با راننده
 10. مناقصه عملیات پاکسازی و شستشوی جداره ها و نمای شهری در سطح منطقه... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات پاکسازی و شستشوی جداره ها و نمای شهری در سطح منطقه...
 11. مناقصه کلیه امور مربوط به راهبری، نگهداری، تعمیرات و سرویس تأسیسات مکانیکی و الکتریکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کلیه امور مربوط به راهبری، نگهداری، تعمیرات و سرویس تأسیسات مکانیکی و الکتریکی
 12. مناقصه چاپ و تکثیر مجمع بین الملل و تطبیفی دخترانه / مناقصه چاپ و تکثیر مجمع بین الملل و تطبیفی دخترانه
 13. مناقصه انجام امور تولیدی و خدماتی / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور تولیدی و خدماتی
 14. مناقصه پیمانکار نیروی خدماتی مجتمع / مناقصه پیمانکار نیروی خدماتی مجتمع
 15. مناقصه تهیه و کاشت هزار اصله نهال چنار / مناقصه , مناقصه تهیه و کاشت هزار اصله نهال چنار
 16. مزایده بوفه و آشپزخانه / مزایده بوفه و آشپزخانه
 17. آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای پیمانسپاری تولید قطعات صنعتی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای پیمانسپاری تولید قطعات صنعتی
 18. مناقصه اجرای طرح پایگاه خدمات اجتماعی دروازه شمیران... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای طرح پایگاه خدمات اجتماعی دروازه شمیران... نوبت دوم
 19. مناقصه انجام امور مربوط به خدمات ایستگاهی / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه, مناقصه انجام امور مربوط به خدمات ایستگاهی
 20. مناقصه بهره گیری از خدمات پیمانکاری ... / مناقصه بهره گیری از خدمات پیمانکاری ...
 21. تجدید مناقصه انجام خدمات ایستگاهی اداره کل راه آهن اصفهان 95.6.2 / تجدید مناقصه ,مناقصه انجام خدمات ایستگاهی اداره کل راه آهن اصفهان 95.6.2
 22. مناقصه انجام خدمات امداد ، بهره برداری ، گازبانی، تعمیرات و توسعه شبکه و انشعابات...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات امداد ، بهره برداری ، گازبانی، تعمیرات و توسعه شبکه و انشعابات...نوبت دوم
 23. ارزیابی کیفی فراخوان راهبری سامانه صدای مسافر 5149 / آگهی دعوت به ارزیابی , ارزیابی کیفی فراخوان راهبری سامانه صدای مسافر 5149
 24. مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط ناحیه یک نوبت سوم.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط ناحیه یک نوبت سوم....
 25. مناقصه تنظیفات و فضای سبز مرکز منطقه - نوبت دوم / تجدید مناقصه,مناقصه تنظیفات و فضای سبز مرکز منطقه - نوبت دوم
 26. شناسایی پیمانکاران جهت تامین خدمات پشتیبانی عمومی و تخصصی منطقه شامل (اداری ، فنی و نیمه فنی) نوبت دوم / آگهی شناسایی پیمانکاران , شناسایی پیمانکاران جهت تامین خدمات پشتیبانی عمومی و تخصصی منطقه شامل (اداری ، فنی و نیمه فنی) نوبت دوم
 27. مناقصه انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرستانهای تحت پوشش شرکت / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرستانهای تحت پوشش شرکت
 28. مناقصه انجام امور مربوط به حفظ ، ترمیم و نگهداری فضای سبز / مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور مربوط به حفظ ، ترمیم و نگهداری فضای سبز
 29. مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبری تاسیسات مرکز آموزشی درمانی / مناقصه , مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبری تاسیسات مرکز آموزشی درمانی
 30. مناقصه عملیات خدمات شهری (رفت و روب و نگه داری فضای سبز) / مناقصه , مناقصه عملیات خدمات شهری (رفت و روب و نگه داری فضای سبز) نوبت دوم
 31. مناقصه پیمانکار نیروی انسانی ( خدمات عمومی و تولید ) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیمانکار نیروی انسانی ( خدمات عمومی و تولید )
 32. اصلاحیه تجهیز و نگهداری آسانسورهای سطح منطقه ....-اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه, مناقصه تجهیز و نگهداری آسانسورهای سطح منطقه ....-اصلاحیه
 33. مناقصه خدمات شهری، فضای سبز و ....مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات شهری، فضای سبز و ....مرحله اول نوبت دوم
 34. مناقصه نگهبانی و حفاظت فیزیکی شهرداری کازرون نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه نگهبانی و حفاظت فیزیکی شهرداری کازرون نوبت دوم
 35. مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری شهرداری کازرون نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری شهرداری کازرون نوبت دوم
 36. مناقصه انجام خدمات امداد ، بهره برداری ، گازبانی، تعمیرات و توسعه شبکه و انشعابات... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات امداد ، بهره برداری ، گازبانی، تعمیرات و توسعه شبکه و انشعابات...
 37. مناقصه عملیات بهره برداری شبکه فاضلاب، نگهداری و اپراتوری تصفیه خانه های فاضلاب / آگهی برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بهره برداری شبکه فاضلاب، نگهداری و اپراتوری تصفیه خانه های فاضلاب
 38. مناقصه عملیات حفاظت فیزیکی و انتظامات واحد های تحت پوشش ... / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات حفاظت فیزیکی و انتظامات واحد های تحت پوشش ...
 39. مناقصه عمومی واگذاری امور پشتیبانی و بازرسی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری امور پشتیبانی و بازرسی
 40. مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین وسایط نقلیه سنگین و هدایت و نگهداری و خدمات عمومی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین وسایط نقلیه سنگین و هدایت و نگهداری و خدمات عمومی
 41. مناقصه تامین نیروی انسانی خدماتی و نگهبانی / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی خدماتی و نگهبانی
 42. فراخوان مناقصه انجام خدمات انبارداری و طناب بندی در انبارهای عملیات مدیریت / فراخوان ,فراخوان انجام خدمات انبارداری و طناب بندی در انبارهای عملیات مدیریت
 43. مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات شهری / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات شهری
 44. مناقصه انجام عملیات نظافت- آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی وسائط نقلیه / مناقصه انجام عملیات نظافت- آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی وسائط نقلیه
 45. تجدید آگهی مناقصه واگذاری عملیات نگهداری فضای سبز بلوارها تجدید 95.6.2 / تجدید آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه واگذاری عملیات نگهداری فضای سبز بلوارها تجدید 95.6.2
 46. مناقصه انجام خدمات نظارت بر امور غذایی آشپزخانه ها انجام خدمات تنظیفات و ... / مناقصه, مناقصه انجام خدمات نظارت بر امور غذایی آشپزخانه ها انجام خدمات تنظیفات و ...
 47. مناقصه تامین کارهای خدماتی و نگهبانی نوبت سوم / آگهی مناقصه,مناقصه تامین کارهای خدماتی و نگهبانی نوبت سوم
 48. مناقصه خدمات مدارک پزشکی و پرستاری کلینیکی / مناقصه , مناقصه خدمات مدارک پزشکی و پرستاری کلینیکی
 49. مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات مدارک پزشکی بیمارستان ضیایی و ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات مدارک پزشکی بیمارستان ضیایی و ...
 50. مناقصه تکمیل بانک جامع املاک و کاداستر , امور داده آمایی پرونده های جاری ثبتی / مناقصه تکمیل بانک جامع املاک و کاداستر , امور داده آمایی پرونده های جاری ثبتی
 51. مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات سطح یک و دو بیمارستان شهید صدوقی به بخش خصوصی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات سطح یک و دو بیمارستان شهید صدوقی به بخش خصوصی
 52. مناقصه عمومی واگذاری خدمات مدارک پزشکی بیمارستان شهید صدوقی و بیمارستان فاطمه الزهراء (س) مهریز / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری خدمات مدارک پزشکی بیمارستان شهید صدوقی و بیمارستان فاطمه الزهراء (س) مهریز
 53. استعلام جهت نظافت / استعلام , استعلام جهت نظافت
 54. استعلام جهت نظافت و نگهداری و خدمات فضای سبز / استعلام , استعلام جهت نظافت و نگهداری و خدمات فضای سبزطراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ