سفارش تبلیغ
صبا ویژن
مناقصات تامین نیروی انسانی پارس نماد داده ها
   مشخصات مدیر وبلاگ
 
    آمارو اطلاعات

بازدید امروز : 21
بازدید دیروز : 191
کل بازدید : 107225
کل یادداشتها ها : 694

1 2 3 >
نوشته شده در تاریخ 96/1/30 ساعت 3:41 ع توسط پارس نماد داده ها


 1. فراخوان کاشت ، داشت و نگهداری فضای سبز سایت 1 و 2 کریدور / فراخوان ارزیابی و مناقصه, فراخوان کاشت ، داشت و نگهداری فضای سبز سایت 1 و 2 کریدور
 2. مناقصه پروژه حفظ و ایجاد و نگهداری فضای سبز پارکها و سطح شهر -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی پروژه حفظ و ایجاد و نگهداری فضای سبز پارکها و سطح شهر -نوبت دوم
 3. مناقصه انجام خدمات فضای سبز واحدهای تابعه / مناقصه انجام خدمات فضای سبز واحدهای تابعه
 4. مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان سه ساله / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان سه ساله
 5. مناقصه خرید گل و گیاه ... / مناقصه ، مناقصه خرید گل و گیاه ...
 6. فراخوان کاشت ، داشت و نگهداری فضای سبز سایت 3 و 4 و 5 / فراخوان ارزیابی و مناقصه, فراخوان کاشت ، داشت و نگهداری فضای سبز سایت 3 و 4 و 5
 7. مناقصه خرید و اجرای فضای سبز شهرک و ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و اجرای فضای سبز شهرک و ... - نوبت دوم
 8. آگهی تامین نیروی انسانی / آگهی تامین نیروی انسانی
 9. تجدید مناقصه جهت ایجاد ترمیم فضای سبز بلوار ولیعصر نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جهت ایجاد ترمیم فضای سبز بلوار ولیعصر نوبت دوم
 10. مناقصه حفظ و نگهداری کلیه عرصه های فضای سبز تجدید / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری کلیه عرصه های فضای سبز تجدید

نوشته شده در تاریخ 95/11/10 ساعت 2:24 ع توسط پارس نماد داده ها


نوشته شده در تاریخ 95/8/25 ساعت 3:52 ع توسط پارس نماد داده ها


 1. مناقصه تامین نیروی انسانی واحد اجراییات نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی واحد اجراییات نوبت دوم
 2. مناقصه انجام امور خدمات گازبانی شهرستان پاکدشت نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور خدمات گازبانی شهرستان پاکدشت نوبت دوم
 3. مناقصه واگذاری امور جاری آرامستان رضوان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور جاری آرامستان رضوان نوبت دوم
 4. مناقصه عمومی پروژه آماده سازی و تصویربرداری اسناد و مدارک اداره کل - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه آماده سازی و تصویربرداری اسناد و مدارک اداره کل - نوبت دوم
 5. فراخوان حفاظت از اراضی متعلق به دولت به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن / فراخوان حفاظت از اراضی متعلق به دولت به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن
 6. مناقصه نگهداری فضای سبز فاز 3 - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز فاز 3 - نوبت دوم
 7. آگهی مناقصه ساماندهی درختان معابر فرعی / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه ساماندهی درختان معابر فرعی
 8. مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان ج ناحیه یک / مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان ج ناحیه یک
 9. مناقصه تامین نیروی انسانی جهت نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی جهت نگهبانی
 10. مناقصه واگذاری کلیه عملیات (صفر تا صددرصد) رفت و روب و جمع آوری و حمل و دفن زباله های شهری و ... / فراخوان عمومی, مناقصه واگذاری کلیه عملیات (صفر تا صددرصد) رفت و روب و جمع آوری و حمل و دفن زباله های شهری و ...
 11. فراخوان مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی مراکز بهره برداری خطوط لوله همدان....نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی مراکز بهره برداری خطوط لوله همدان....نوبت دوم
 12. مناقصه راهبری و نگهداشت جایگاه شرکتی کرج- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه راهبری و نگهداشت جایگاه شرکتی کرج- نوبت دوم
 13. مناقصه تهیه، طبخ، توزیع غذا و ... / آگهی مناقصه,مناقصه تهیه، طبخ، توزیع غذا و ... نوبت دوم
 14. فراخوان تامین خدمات عمومی و پشتیبانی تاسیسات تقویت فشار گاز -نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان تامین خدمات عمومی و پشتیبانی تاسیسات تقویت فشار گاز -نوبت دوم
 15. مناقصه انجام خدمات شهری و تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات شهری و تامین نیروی انسانی
 16. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز تاسیسات وابسته جدول تلوبالا (لتیان) / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز تاسیسات وابسته جدول تلوبالا (لتیان)
 17. مناقصه عملیات حفر قبر و تنظیف و رفت و روب و جمع آوری زباله / آگهی مناقصه عمومی،مناقصه عملیات حفر قبر و تنظیف و رفت و روب و جمع آوری زباله
 18. مناقصه خدمات عمومی رفت و روب، تنظیف رسیدگی به سرویسهای بهداشتی، ... / مناقصه , مناقصه خدمات عمومی رفت و روب، تنظیف رسیدگی به سرویسهای بهداشتی، ...
 19. مناقصه واگذاری انجام امور مدیریت ، خدمات و اخذ بهاء خدمات تیر پارک -95.6.31 / مناقصه, مناقصه واگذاری انجام امور مدیریت ، خدمات و اخذ بهاء خدمات تیر پارک -95.6.31
 20. آگهی مناقصه خدمات شهری و نگهداری فضای سبز شهرداری رامجرد / مناقصه,آگهی مناقصه خدمات شهری و نگهداری فضای سبز شهرداری رامجرد
 21. مناقصه انجام امور خدمات عمومی و نظافتی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام امور خدمات عمومی و نظافتی
 22. فراخوان حراست، حفاظت و نگهبانی بندر - نوبت اول / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان حراست، حفاظت و نگهبانی بندر - نوبت اول
 23. فراخوان مناقصه تامین خدمات حراست و نگهبانی از پستهای اماکن مرکزی ستاد نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه تامین خدمات حراست و نگهبانی از پستهای اماکن مرکزی ستاد نوبت دوم
 24. مناقصه مربوط به خدمات کمک رانندگی و سایر خدمات جنبی / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , مناقصه مربوط به خدمات کمک رانندگی و سایر خدمات جنبی
 25. مناقصه مربوط به انجام خدمات هدایت و نگهداری وسائط نقلیه سنگین و کمک رانندگی و ... / فراخوان مناقصه , مناقصه مربوط به انجام خدمات هدایت و نگهداری وسائط نقلیه سنگین و کمک رانندگی و ...
 26. مناقصه واگذاری امور تنظیفات و خدمات پرستاری و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور تنظیفات و خدمات پرستاری و ...نوبت دوم
 27. تجدید مناقصه تامین 170 نفر نیروی انسانی مورد نیاز جهت جمع آوری سد معبر و.... / آگهی مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه تامین 170 نفر نیروی انسانی مورد نیاز جهت جمع آوری سد معبر و....
 28. مناقصه واگذاری امور تنظیفات و خدمات پرستاری و ... نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور تنظیفات و خدمات پرستاری و ...نوبت اول
 29. مناقصه خدمات تربیت بدنی / مناقصه , مناقصه خدمات تربیت بدنی
 30. اصلاحیه مناقصه تامین نیروی انسانی -اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی-اصلاحیه
 31. تجدید مناقصه جمع آوری و رفع سد معبر 95.6.29 / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه جمع آوری و رفع سد معبر 95.6.29
 32. دعوتنامه ارائه خدمات کامپیوتری خدمات مشترکین / دعوتنامه ارائه خدمات کامپیوتری خدمات مشترکین

نوشته شده در تاریخ 95/8/15 ساعت 4:8 ع توسط پارس نماد داده ها


 1. مناقصه واگذاری حجمی اداره امور خدمات نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری حجمی اداره امور خدمات نوبت دوم
 2. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهبانی از اماکن و تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ،آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهبانی از اماکن و تاسیسات
 3. مناقصه انجام کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین....
 4. مناقصه عملیات واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز
 5. مناقصه قرائت کنتور و پخش قبوض مشترکین عادی / آگهی مناقصه ,مناقصه مناقصه قرائت کنتور و پخش قبوض مشترکین عادی
 6. فراخوان ارائه خدمات راهبری آبدارخانه ایتنظیفات دفاتر و ادارات واحدها / فراخوان مناقصه ,فراخوان ارائه خدمات راهبری آبدارخانه ایتنظیفات دفاتر و ادارات واحدها
 7. مناقصه موضوع رفت و روب , جمع آوری و حمل زباله / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه موضوع رفت و روب , جمع آوری و حمل زباله
 8. تجدید مناقصه انجام کلیه امور تعمیر و نگهداری تاسیسات کل ساختمان ها - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه انجام کلیه امور تعمیر و نگهداری تاسیسات کل ساختمان ها - نوبت دوم
 9. فراخوان ارائه خدمات ساده و فنی در تعمیرات اساسی واحد تفکیک گاز نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان ارائه خدمات ساده و فنی در تعمیرات اساسی واحد تفکیک گاز نوبت دوم
 10. مناقصه امور خدمات و باغبانی / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور خدمات و باغبانی
 11. مناقصه واگذاری خدمات اداره گاز شهرستان آزادشهر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری خدمات اداره گاز شهرستان آزادشهر
 12. مناقصه خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر و .... / مناقصه خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر و ....
 13. مناقصه واگذاری انجام عملیات نگهداری ، راهبری و بازسازی تاسیسات شبکه کابل و هوایی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری انجام عملیات نگهداری ، راهبری و بازسازی تاسیسات شبکه کابل و هوایی ...
 14. مناقصه تامین نیروی انسانی و ... / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی و ...
 15. آگهی مناقصه واگذاری پیمان خدمات و تنظیفات نوبت دوم / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه واگذاری پیمان خدمات و تنظیفات نوبت دوم
 16. آگهی مناقصه پیمان تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه پیمان تامین نیروی انسانی
 17. فراخوان عمومی واگذاری مدیریت ، نسبت به واگذاری ساختمان ها و مجتمع های فر هنگی و هنری / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی واگذاری مدیریت ، نسبت به واگذاری ساختمان ها و مجتمع های فر هنگی و هنری
 18. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ... تجدید
 19. مناقصه انجام خدمات تامین نیروی انسانی آشپزخانه نوبت دوم / آگهی دوم مناقصه, مناقصه انجام خدمات تامین نیروی انسانی آشپزخانه نوبت دوم
 20. مناقصه عملیات بهره برداری شبکه آب و فاضلاب و ... نوبت دوم / آگهی برگزاری مناقصه عمومی,مناقصه عملیات بهره برداری شبکه آب و فاضلاب و ... نوبت دوم
 21. مناقصه خدمات شهری، فضای سبز و ....مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات شهری، فضای سبز و ....مرحله دوم نوبت دوم
 22. تجدید مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی عرضه فرآورده های نفتی بصورت حجمی زمانی نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اداره امور جایگاه شرکتی عرضه فرآورده های نفتی بصورت حجمی زمانی نوبت دوم
 23. مناقصه انجام بخشی از وظایف شهرداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام بخشی از وظایف شهرداری
 24. تجدید مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی عرضه فرآورده های نفتی بصورت حجمی زمانی / آگهی تجدید مناقصه عمومی,تجدید مناقصه اداره امور جایگاه شرکتی عرضه فرآورده های نفتی بصورت حجمی زمانی تجدید نوبت اول
 25. مناقصه تعمیر، حفظ، نگهداری و بهسازی تاسیسات مکانیکی / آگهی مناقصه،مناقصه تعمیر، حفظ، نگهداری و بهسازی تاسیسات مکانیکی
 26. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدود منطقه C / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدود منطقه C
 27. مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی بیمارستان آیت اله طالقانی چالوس / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی بیمارستان آیت اله طالقانی چالوس
 28. مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی به بخش خصوصی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی به بخش خصوصی
 29. استعلام نگهداری فضای سبز و نظافت ساختمان ها / استعلام عمومی ,استعلام نگهداری فضای سبز و نظافت ساختمان ها
 30. مناقصه وصول عوارض سالیانه و مستمر جرائم و تخلفات سد معبر ... / مناقصه وصول عوارض سالیانه و مستمر جرائم و تخلفات سد معبر ...
 31. مناقصه تامین خدمات چاپ و تکثیر اسناد و مدارک / مناقصه ,مناقصه تامین خدمات چاپ و تکثیر اسناد و مدارک

نوشته شده در تاریخ 95/8/12 ساعت 4:27 ع توسط پارس نماد داده ها


 1. مناقصه خدمات نگهداری فضای سبز و سیستم آبیاری تحت فشار / مناقصه ، مناقصه خدمات نگهداری فضای سبز و سیستم آبیاری تحت فشار
 2. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و باغات خویش تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و باغات خویش تجدید
 3. مناقصه خرید آسفالت بلوار کوهک..... / مناقصه , مناقصه خرید آسفالت بلوار کوهک.....
 4. تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز تصفیه خانه ها نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه نگهداری فضای سبز تصفیه خانه ها نوبت دوم
 5. مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری تاسیسات و روشنایی فضای سبز 95.6.16 / مناقصه , مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری تاسیسات و روشنایی فضای سبز 95.6.16
 6. تجدید مناقصه واگذاری امور آماده سازی ، ایجاد و نگهداری فضای سبز 95.6.16 / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری امور آماده سازی ، ایجاد و نگهداری فضای سبز تجدید
 7. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری بوستان آزادی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری بوستان آزادی نوبت دوم
 8. مناقصه امور مربوط به حمل و نقل و خدمات شهری و نگهداری فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور مربوط به حمل و نقل و خدمات شهری و نگهداری فضای سبز نوبت دوم
 9. مناقصه اجرای عملیات حفظ و حراست و نگهداری فضای سبز نوبت اول / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات حفظ و حراست و نگهداری فضای سبز نوبت اول
 10. مناقصه ایجاد باند کندرو و دو چرخه سواری و غیره نوبت دوم / مناقصه مناقصه , مناقصه ایجاد باند کندرو و دو چرخه سواری و غیره مرحله اول - نوبت دومطراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ