سفارش تبلیغ
صبا ویژن
مناقصات تامین نیروی انسانی پارس نماد داده ها
   مشخصات مدیر وبلاگ
 
    آمارو اطلاعات

بازدید امروز : 34
بازدید دیروز : 191
کل بازدید : 107238
کل یادداشتها ها : 694

نوشته شده در تاریخ 95/6/29 ساعت 2:56 ع توسط پارس نماد داده ها


نوشته شده در تاریخ 95/6/6 ساعت 11:52 ص توسط پارس نماد داده ها


آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی 95.4.14 و مناقصات خدماتی منتشر شده در سایت مناقصات پارس نماد داده ها عبارت است از:

 

 1. تجدید مناقصه انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر، جمع آوری پسماندهای ساختمانی و لایه روبی ...منطقه دو تجدید / آگهی مناقصه,مناقصه انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر، جمع آوری پسماندهای ساختمانی و لایه روبی ... منطقه دو تجدید
 2. فراخوان شناسایی ، توانسنجی و ارزیابی کیفی شرکتهای پیمانکاران فضای سبز / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان شناسایی ، توانسنجی و ارزیابی کیفی شرکتهای پیمانکاران فضای سبز
 3. تجدید مناقصه تامین نیروی انبار / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تامین نیروی انبار
 4. مناقصه انجام امور مربوط به خدمات شهری، نگهداری فضای سبز و سایر امور خدماتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور مربوط به خدمات شهری، نگهداری فضای سبز و سایر امور خدماتی
 5. فراخوان تامین نیروی انسانی اداری و خدماتی- تجدید نوبت اول / آگهی تجدید فراخوان عمومی, فراخوان تامین نیروی انسانی اداری و خدماتی- تجدید نوبت اول
 6. فراخوان مناقصه انجام خدمات نگهداری ، نظافتی و بهداشتی سرویس های بهداشتی محوطه نمایشگاه .... / فراخوان مناقصه های عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه انجام خدمات نگهداری ، نظافتی و بهداشتی سرویس های بهداشتی محوطه نمایشگاه ....
 7. مناقصه انجام امور خدماتی ، تولیدی و فنی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدماتی ، تولیدی و فنی
 8. مناقصه انجام خدمات پست امداد شهری، تعمیرات و نگهداری، امور مشترکین و...نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه انجام خدمات پست امداد شهری، تعمیرات و نگهداری، امور مشترکین و...نوبت دوم
 9. مناقصه انجام امور تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بیمارستان منتصریه / فراخوان مناقصه, مناقصه انجام امور تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بیمارستان منتصریه
 10. فراخوان مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی نوبت دوم
 11. مناقصه رفع سد معبر سطح منطقه 9 / مناقصه رفع سد معبر سطح منطقه 9
 12. مناقصه تامین نیروی انسانی به تعداد 19 نفر مورد نیاز گشت و بازرسی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی به تعداد 19 نفر مورد نیاز گشت و بازرسی نوبت دوم
 13. تجدید مناقصه انجام خدمات کنتورخوانی، صدور آنی، چاپ و تحویل صورتحساب مشترکین گاز-نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی,مناقصه انجام خدمات کنتورخوانی، صدور آنی، چاپ و تحویل صورتحساب مشترکین گاز - نوبت دوم
 14. فراخوان تامین نیرو جهت ارائه خدمات فنی ، مهندسی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تامین نیرو جهت ارائه خدمات فنی ، مهندسی - نوبت دوم
 15. فراخوان راهبری تخصصی مجموعه های ورزشی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق- نوبت دوم / آگهی فراخوان پیمانکار , فراخوان راهبری تخصصی مجموعه های ورزشی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق- نوبت دوم
 16. مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی عمومی و تخصصی / آگهی مناقصه ، مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی عمومی و تخصصی
 17. مناقصه انجام کلیه امور مربوط به حفاظت و نظافت تعداد هشت دستگاه پل / مناقصه , مناقصه انجام کلیه امور مربوط به حفاظت و نظافت تعداد هشت دستگاه پل
 18. مناقصه عملیات مدیریت بهره برداری ، خدمات عمومی و خدمات مشترکین منطقه خور و بیابانک... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مدیریت بهره برداری ، خدمات عمومی و خدمات مشترکین منطقه خور و بیابانک...
 19. مناقصه برخی از امور خدماتی و پشتیبانی / مناقصه , مناقصه برخی از امور خدماتی و پشتیبانی
 20. فراخوان انتخاب مشاور خدمات گشت و بازرسی جهت حفاظت از منابع آب / آگهی فراخوان , فراخوان انتخاب مشاور خدمات گشت و بازرسی جهت حفاظت از منابع آب
 21. مناقصه واگذاری خدمات امور درمانگاهی و خدمات بهداشتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات امور درمانگاهی و خدمات بهداشتی
 22. مناقصه بازپیرایی فضای سبز سطح منطقه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بازپیرایی فضای سبز سطح منطقه
 23. مناقصه امر حفظ و نگهداری فضای سبز و.... / مناقصه,مناقصه امر حفظ و نگهداری فضای سبز و....
 24. فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران انتخاب پیمانکار جهت پروژه انجام خدمات نگهداری از باغ پرندگان / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران انتخاب پیمانکار جهت پروژه انجام خدمات نگهداری از باغ پرندگان
 25. مناقصه فعالیتهای خدماتی ، پشتیبانی و فنی و مهندسی / مناقصه عمومی , مناقصه فعالیتهای خدماتی ، پشتیبانی و فنی و مهندسی
 26. مناقصه نگهداری تاسیسات بیمارستان های سوانح سوختگی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری تاسیسات بیمارستان های سوانح سوختگی
 27. تجدید مناقصه عمومی حفظ ، حراست و نگهداری پارک ها و فضای سبز نوبت اول / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی حفظ ، حراست و نگهداری پارک ها و فضای سبز
 28. مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری تاسیسات و روشنایی فضای سبز / مناقصه , مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری تاسیسات و روشنایی فضای سبز
 29. مناقصه واگذاری فعالیتهای فروش و نصب انشعاب جدید و ... / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه واگذاری فعالیتهای فروش و نصب انشعاب جدید و ...
 30. مناقصه واگذاری امور خدماتی و تولیدی / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری امور خدماتی و تولیدی
 31. تجدید مناقصه امور پشتیبانی و خدماتی / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه امور پشتیبانی و خدماتی
 32. مناقصه عملیات مدیریت بهره برداری ، خدمات عمومی و خدمات مشترکین منطقه خور و بیابانک... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مدیریت بهره برداری ، خدمات عمومی و خدمات مشترکین منطقه خور و بیابانک... نوبت دوم
 33. مناقصه واگذاری خدمات بهداشتی درمانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات بهداشتی درمانی
 34. فراخوان واگذاری انجام امور مربوط به چاپ و تکثیر / فراخوان,فراخوان واگذاری انجام امور مربوط به چاپ و تکثیر
 35. مناقصه انجام امور خدمات شهر (تنظیف و جمع آوری زباله های سطح شهر) و.... / مناقصه, مناقصه انجام امور خدمات شهر (تنظیف و جمع آوری زباله های سطح شهر) و....
 36. مناقصه انجام خدمات مورد نیاز امور مهندسی و طراحی و طرح احداث بیمارستانهای مناطق نفتخیز جنوب - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات مورد نیاز امور مهندسی و طراحی و طرح احداث بیمارستانهای مناطق نفتخیز جنوب - نوبت دوم
 37. مناقصه عمومی ارائه خدمات تنظیفات عمومی و نگهداری از شبکه فاضلاب بهداشتی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی ارائه خدمات تنظیفات عمومی و نگهداری از شبکه فاضلاب بهداشتی
 38. فراخوان مناقصه پروژه عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری پارک جنگلی تجدید / فراخوان مناقصه , مناقصه عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری پارک جنگلی تجدید
 39. مناقصه خرید خدمات امنیتی ، حفاظتی- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید خدمات امنیتی ، حفاظتی- نوبت دوم
 40. ارزیابی کیفی مربوط به انجام خدمات راهبری ایستگاهها و خدمات تنظیفات ...نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , ارزیابی کیفی مربوط به انجام خدمات راهبری ایستگاهها و خدمات تنظیفات ...نوبت دوم
 41. تجدید فراخوان مناقصه اجرای ایستگاه پمپاژ در شهرک صنعتی شاهرود / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای ایستگاه پمپاژ در شهرک صنعتی شاهرود
 42. تجدید مناقصه امور پشتیبانی و خدماتی / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه امور پشتیبانی و خدماتی
 43. مناقصه انجام امور خدمات شهری و فضای سبز و غیره / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات شهری و فضای سبز و غیره
 44. مناقصه انجام امور نظارت و مراقبت پس از پرداخت تسهیلات اعطایی اشتغال / آگهی مناقصه,مناقصه انجام امور نظارت و مراقبت پس از پرداخت تسهیلات اعطایی اشتغال
 45. مناقصه انجام کارهای متفرقه کارکاهی از قبیل خاکبرداری دستی ، بنایی ، هیلتی زنی ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام کارهای متفرقه کارکاهی از قبیل خاکبرداری دستی ، بنایی ، هیلتی زنی ...
 46. مناقصه تامین نیروی انسانی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی- نوبت دوم
 47. مناقصه واگذاری انجام امور نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری انجام امور نگهداری فضای سبز
 48. آگهی استعلام بها امور مربوط به راهبردی و نگهداری تاسیسات و آسانسور / آگهی استعلام بها،آگهی استعلام بها امور مربوط به راهبردی و نگهداری تاسیسات و آسانسور
 49. مناقصه جهت نگهداری راهها در حوزه استحفاظی اصلی و روستایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جهت نگهداری راهها در حوزه استحفاظی اصلی و روستایی
 50. مناقصه عمومی ارائه خدمات آبدارخانه ای و پذیرایی در سطح ساختمانهای اداری / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی ارائه خدمات آبدارخانه ای و پذیرایی در سطح ساختمانهای اداری
 51. مناقصه امور نظارت و مراقبت پس از پرداخت تسهیلات اعطایی اشتغال و ..... / مناقصه , مناقصه امور نظارت و مراقبت پس از پرداخت تسهیلات اعطایی اشتغال و .....
 52. مناقصه واگذاری امور خدماتی پایانه مرزی تمرچین به صورت قرارداد حجمی / مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدماتی پایانه مرزی تمرچین به صورت قرارداد حجمی
 53. اصلاحیه مناقصه خدمات اداری واحد نقلیه - امور حمل و نقل -اصلاحیه / اصلاحیه , مناقصه خدمات اداری واحد نقلیه - امور حمل و نقل -اصلاحیه
 54. مناقصه خدمات تنظیفات / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات تنظیفات
 55. اصلاحیه مناقصه مربوط به خدمات غذایی و اتاقداری آبدارخانه دفاتر اداری- نوبت اول / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مربوط به خدمات غذایی و اتاقداری آبدارخانه دفاتر اداری
 56. مناقصه عملیات لایروبی و لجن برداری ایگوهای روباز و سرپوشیده تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات لایروبی و لجن برداری ایگوهای روباز و سرپوشیده تجدید
 57. مناقصه واگذار حجمی زمانی اداره امور انبار نفت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذار حجمی زمانی اداره امور انبار نفت نوبت دوم
 58. مناقصه انجام خدمات نگهداری ،نظافتی وبهداشتی سرویس های محوطه نمایشگاه / مناقصه انجام خدمات نگهداری ،نظافتی وبهداشتی سرویس های محوطه نمایشگاه
 59. مناقصه خدمات تنظیفات شهرهای ماهشهر ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تنظیفات شهرهای ماهشهر ...
 60. مناقصه عمومی راهبری خودروهای استیجاری آبادان / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی راهبری خودروهای استیجاری آبادان
 61. مناقصه واگذاری امور مربوط به بهره برداری ، نگهداشت و تعمیرات جایگاه های سوختگیری گاز طبیعی فشرده CNG / مناقصه واگذاری امور مربوط به بهره برداری ، نگهداشت و تعمیرات جایگاه های سوختگیری گاز طبیعی فشرده CNG

نوشته شده در تاریخ 95/6/3 ساعت 1:16 ع توسط پارس نماد داده ها


اخبار مناقصه فضای سبز 95.4.12 پارس نماد داده ها عبارت است از:

 1. مناقصه تنظیف و جمع آوری زباله / مناقصه تنظیف و جمع آوری زباله
 2. فراخوان مناقصه نگهداری و ایجاد فضای سبز , نظافت و پاکسازی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه نگهداری و ایجاد فضای سبز , نظافت و پاکسازی
 3. مناقصه بازپیرایی فضای سبز بلوار شهید صادقی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بازپیرایی فضای سبز بلوار شهید صادقی
 4. آگهی مناقصه عمومی بازپیرایی بوستان ششصد دستگاه / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی بازپیرایی بوستان ششصد دستگاه
 5. مناقصه انجام امور خدماتی ، نظافتی و پشتیبانی نظیر : خدمات نظافت ، پذیرایی و نامه رسانی داخلی ، نگهداری فضای سبزو ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور خدماتی ، نظافتی و پشتیبانی نظیر : خدمات نظافت ، پذیرایی و نامه رسانی داخلی ، نگهداری فضای سبزو ...
 6. مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات، نگهبانی ، تامین امور حمل و نقل و ترابری ، نظافت و سرویس دهی و سایر وظایف به صورت حجمی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات، نگهبانی ، تامین امور حمل و نقل و ترابری ، نظافت و سرویس دهی و سایر وظایف به صورت حجمی نوبت دوم
 7. مناقصه عملیات تهیه و نصب علائم و تجهیزات ترافیکی..... / مناقصه , مناقصه عملیات تهیه و نصب علائم و تجهیزات ترافیکی.....
 8. مناقصه عمومی ایمن سازی ، اصلاح و زیباسازی میادین سطح شهر نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی ایمن سازی ، اصلاح و زیباسازی میادین سطح شهر نوبت دوم
 9. تجدید مناقصه نگهداری قسمت B فضای سبز شهر فیروزآباد تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه نگهداری قسمت B فضای سبز شهر فیروزآباد تجدید نوبت دوم
 10. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی خدمات اداری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ،آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی خدمات اداری نوبت دوم
 11. مناقصه واگذاری فضای سبز مناطق شرق و غرب / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری فضای سبز مناطق شرق و غرب
 12. مناقصه واگذاری تنظیف معابر و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز ..-نوبت دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری تنظیف معابر و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز ...-نوبت دوم
 13. مناقصه واگذاری بخش نیروی انسانی ، خدماتی و فضای سبز شهری تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری بخش نیروی انسانی ، خدماتی و فضای سبز شهری تجدید
 14. تجدید مناقصه اجرای عملیات تنظیفات و کاشت، داشت و نگهداری فضای سبز و خدمات شهری / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای عملیات تنظیفات و کاشت، داشت و نگهداری فضای سبز و خدمات شهری
 15. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز پارک جنگلی باباکوهی / مناقصه عمومی, مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز پارک جنگلی باباکوهی
 16. مناقصه تنظیف، رفت و روب حمل و دفع زباله و نخاله و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تنظیف، رفت و روب حمل و دفع زباله و نخاله و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم
 17. آگهی مناقصه نگهداری قسمت A فضای سبز شهر تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه, آگهی مناقصه نگهداری قسمت A فضای سبز شهر تجدید نوبت دوم
 18. مناقصه تامین نیروی انسانی منظور فعالیت در واحد خدمات شهری ... / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی منظور فعالیت در واحد خدمات شهری ...
 19. مناقصه واگذاری جمع آوری زباله شهری، و نظافت عمومی و نگهداری فضای سبز و غیره ... نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری جمع آوری زباله شهری، و نظافت عمومی و نگهداری فضای سبز و غیره ... نوبت دوم
 20. مناقصه بازپیرایی بوستان ششصد دستگاه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بازپیرایی بوستان ششصد دستگاه
 21. مناقصه انجام امور مربوط به فضای سبز و واگذاری امور خدمات شهری و رفت و روب سطح شهر... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور مربوط به فضای سبز و واگذاری امور خدمات شهری و رفت و روب سطح شهر...
 22. مناقصه انجام خدمات تنظیفات محوطه ،ترمیم و واکاری فضای سبز ،تهیه و.... / مناقصه انجام خدمات تنظیفات محوطه ،ترمیم و واکاری فضای سبز ،تهیه و....
 23. مناقصه انجام عملیات فضای سبز و خدمات شهری قصرشیرین / مناقصه انجام عملیات فضای سبز و خدمات شهری قصرشیرین

نوشته شده در تاریخ 95/6/2 ساعت 12:17 ع توسط پارس نماد داده ها


مناقصات خدماتی و تامین نیروی انسانی 95.4.10 پارس نماد داده ها عبارتند از:

 1. مناقصه نظارت بر عملکرد کنتور نویسان ... نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نظارت بر عملکرد کنتور نویسان ... نوبت دوم
 2. مناقصه نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری فضای سبز
 3. مناقصه عمومی تامین رانندگان صحرایی ، ملوان و موتوریست / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه تامین رانندگان صحرایی ، ملوان و موتوریست
 4. مناقصه انجام بخشی از امور خدمات فنی مهندسی و تولیدی / آگهی مناقصه , مناقصه انجام بخشی از امور خدمات فنی مهندسی و تولیدی
 5. مناقصه واگذاری امور حفاظتی و مراقبتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور حفاظتی و مراقبتی
 6. مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی
 7. فراخوان تامین نیرو جهت ارائه خدمات فنی ، مهندسی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تامین نیرو جهت ارائه خدمات فنی ، مهندسی
 8. مناقصه واگذاری فعالیتهای خدماتی و تنظیفی باشگاه فرهنگیان تبریز - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری فعالیتهای خدماتی و تنظیفی باشگاه فرهنگیان تبریز - نوبت دوم
 9. تجدید فراخوان امور خدماتی- نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان امور خدماتی- نوبت دوم
 10. آگهی مناقصه واگذاری کارگاه تولید قطعات بتنی نوبت دوم / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه واگذاری کارگاه تولید قطعات بتنی نوبت دوم
 11. مناقصه واگذاری عملیات وصول مطالبات و صدور اخطار و قطع مشترکین بدهکار آب بها و حق انشعاب / مناقصه , مناقصه واگذاری عملیات وصول مطالبات و صدور اخطار و قطع مشترکین بدهکار آب بها و حق انشعاب
 12. مناقصه واگذاری عملیات قرائت و توزیع صورت حساب آب بها / مناقصه , مناقصه واگذاری عملیات قرائت و توزیع صورت حساب آب بها
 13. مناقصه نگهداری تاسیسات ورزشی / مناقصه, مناقصه نگهداری تاسیسات ورزشی
 14. مناقصه واگذاری پیمانکاری تأمین خودروهای سنگین و نیمه سنگین و مربی دانشگاه رانندگی پایه یکم و دوم خدمات منابع به بخش خصوصی / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری پیمانکاری تأمین خودروهای سنگین و نیمه سنگین و مربی دانشگاه رانندگی پایه یکم و دوم خدمات منابع به بخش خصوصی
 15. مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی در بخش های امداد ، تعمیرات ، گازبانی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی در بخش های امداد ، تعمیرات ، گازبانی نوبت دوم
 16. مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی و انتظامات / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی و انتظامات
 17. فراخوان واگذاری امور و کاهش تصدی گری دولت و بهره گیری از توانمندیهای بخش غیردولتی / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان واگذاری امور و کاهش تصدی گری دولت و بهره گیری از توانمندیهای بخش غیردولتی
 18. تجدید مناقصه نگهداری قسمت B فضای سبز شهر فیروزآباد / تجدید مناقصه , مناقصه نگهداری قسمت B فضای سبز شهر فیروزآباد
 19. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز قسمت B نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز قسمت B نوبت دوم
 20. تجدید مناقصه ن نگهداری قسمت A فضای سبز شهر فیروزآباد / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه نگهداری قسمت A فضای سبز شهر فیروزآباد
 21. مناقصه انجام کلیه امور مربوط به تنظیف، انتظامات، نگهبانی، تاسیسات و حفظ امنیت / آگهی مناقصه, مناقصه انجام کلیه امور مربوط به تنظیف، انتظامات، نگهبانی، تاسیسات و حفظ امنیت
 22. فراخوان حفاظت و نگهداری از پروژه های پل سنگی و پل قاری / فراخوان , فراخوان حفاظت و نگهداری از پروژه های پل سنگی و پل قاری
 23. آگهی مناقصه انجام خدمات کارکنان پیمانکاری تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه انجام خدمات کارکنان پیمانکاری تامین نیروی انسانی
 24. فراخوان استعلام واگذاری مکان چاپ و تکثیر ساختمان / فراخوان استعلام ،فراخوان استعلام واگذاری مکان چاپ و تکثیر ساختمان
 25. اصلاحیه مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور-اصلاحیه / اصلاحیه , مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور-اصلاحیه
 26. مناقصه ارائه خدمات بهره برداری و راهبری , نگهداری وتعمیرات ... / مناقصه ارائه خدمات بهره برداری و راهبری , نگهداری وتعمیرات ...

نوشته شده در تاریخ 95/6/1 ساعت 1:17 ع توسط پارس نماد داده ها


مناقصه تامین نیرو انسانی 95.4.9 منتشر شده در سایت پارس نماد داده ها شامل موارد زیر می باشد:

 

 1. مناقصه عملیات جمع آوری زباله و رفت و روب سطح شهر .. مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جمع آوری زباله و رفت و روب سطح شهر .. مرحله دوم نوبت اول
 2. مناقصه عملیات جمع آوری زباله و رفت و روب سطح شهر مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جمع آوری زباله و رفت و روب سطح شهر مرحله دوم
 3. مناقصه تامین خدمات عمومی و پشتیبانی ستاد- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین خدمات عمومی و پشتیبانی ستاد- نوبت دوم
 4. ارزیابی کیفی خدمات راهبری خودروها و ترابری نیمه سنگین و سنگین / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی خدمات راهبری خودروها و ترابری نیمه سنگین و سنگین
 5. مناقصه اجاره محل انتشارات دانشگاه / مناقصه , مناقصه اجاره محل انتشارات دانشگاه
 6. مناقصه تنظیفات ، رفت و روب و حمل زباله محدوده میدان تره و بار / آگهی مناقصه,مناقصه تنظیفات ، رفت و روب و حمل زباله محدوده میدان تره و بار
 7. مناقصه انجام امور انتظامی و حفاظت فیزیکی از اموال و تجهیزات و ماشین آلات -مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور انتظامی و حفاظت فیزیکی از اموال و تجهیزات و ماشین آلات - مرحله دوم نوبت دوم
 8. مناقصه احداث رمپ و لوپ تونل غدیر ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث رمپ و لوپ تونل غدیر ... -نوبت دوم
 9. مناقصه کیسه زنی سیمان / آگهی مناقصه, مناقصه کیسه زنی سیمان
 10. مناقصه ارائه خدمات بهره برداری و راهبری / آگهی مناقصه,مناقصه ارائه خدمات بهره برداری و راهبری
 11. مناقصه واگذاری خدمات عمومی، اداری و پشتیبانی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات عمومی، اداری و پشتیبانی
 12. فراخوان مناقصه خدمات نظافتی - تاسیساتی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خدمات نظافتی - تاسیساتی
 13. تجدید مناقصه واگذاری امور خدماتی شهرداری بندر خمیر به بخش خصوصی تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه واگذاری امور خدماتی شهرداری بندر خمیر به بخش خصوصی تجدید نوبت دوم
 14. مناقصه واگذاری امور خدماتی اعم از نظافت ، پیش خدمتی و نگهداری از سالنها ...تجدید / مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدماتی اعم از نظافت ، پیش خدمتی و نگهداری از سالنها ... تجدید
 15. مناقصه نظارت بر عملکرد کنتور نویسان / مناقصه عمومی, مناقصه نظارت بر عملکرد کنتور نویسان
 16. مناقصه واگذاری تولید ، انتقال ، تصفیه و توزیع آب.....نوبت سوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای ,مناقصه واگذاری تولید ، انتقال ، تصفیه و توزیع آب....نوبت سوم
 17. مناقصه نسبت به برون سپاری خدمات شهر مناطق اندیشه فاز یک و وائین / مناقصه , مناقصه نسبت به برون سپاری خدمات شهر مناطق اندیشه فاز یک و وائین - نوبت اول
 18. مناقصه عمومی انجام امور خدماتی ، اداری و بهره برداری ستاد مرکزی و ادارات مناطق پنجگانه / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام امور خدماتی ، اداری و بهره برداری ستاد مرکزی و ادارات مناطق پنجگانه
 19. ارزیابی کیفی ارائه خدمات فنی تخصصی و راهبری امور فرودگاهی و هوانوردی - ن وبت دوم / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی ارائه خدمات فنی تخصصی و راهبری امور فرودگاهی و هوانوردی - نوبت دوم
 20. مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی
 21. مناقصه انجام خدمات اداری و امور پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات اداری و امور پشتیبانی
 22. مناقصه ارایه خدمات درآمدی امور مشترکین شامل وصول مطالبات ، تصحیح قرارداد اب ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه ارایه خدمات درآمدی امور مشترکین شامل وصول مطالبات ، تصحیح قرارداد اب ...
 23. مناقصه واگذاری خدمات حجمی تعمیر و نگهداری و سرویس کلیه تاسیسات برق و مکانیک... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات حجمی تعمیر و نگهداری و سرویس کلیه تاسیسات برق و مکانیک...
 24. تجدید فراخوان امور خدماتی / فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان امور خدماتی
 25. مناقصه نگهداری ، معدوم سازی و انتقال لاشه 7000 قلاده سگ ولگرد / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری ، معدوم سازی و انتقال لاشه 7000 قلاده سگ ولگرد
 26. مناقصه خدمات پشتیبانی (عمومی و باغبانی و ...) نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خدمات پشتیبانی (عمومی و باغبانی و ...) نوبت دوم
 27. مناقصه عملیات مربوط به مراقبت ایستگاه پمپاژ (مخزن 350 مترمکعبی) ... / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مربوط به مراقبت ایستگاه پمپاژ (مخزن 350 مترمکعبی) ...
 28. مناقصه تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات ساختمان های منطقه 13 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات ساختمان های منطقه 13
 29. مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز ناحیه یک.... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز ناحیه یک....
 30. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده G بوستان شهروند / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده G بوستان شهروند
 31. تمدید مناقصه دفن زباله و اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی ( تنظیف ) و...-تمدید / تمدید ،مناقصه دفن زباله و اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی ( تنظیف ) و... تمدید
 32. مناقصه خدمات تخلیه ، بارگیری ، جابجایی کالا و مواد مصرفی / مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تخلیه ، بارگیری ، جابجایی کالا و مواد مصرفی
 33. مناقصه بازپیرایی فضای سبز ..... / آگهی مناقصه , مناقصه بازپیرایی فضای سبز .....
 34. مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی در بخش های امداد ، تعمیرات ، گازبانی / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی در بخش های امداد ، تعمیرات ، گازبانی
 35. مناقصه فرایند فرمولاسیون و بسته بندی محصولات و خدمات / مناقصه فرایند فرمولاسیون و بسته بندی محصولات و خدمات
 36. فراخوان استعلام خدمات چاپ و تکثیر ساختمان مرکزی / آگهی فراخوان استعلام عمومی , فراخوان استعلام خدمات چاپ و تکثیر ساختمان مرکزی
 37. مناقصه بهره برداری از بخش انتشارات / آگهی مناقصه,مناقصه بهره برداری از بخش انتشارات
 38. مناقصه واگذاری بخش های عمران، موتوری و اداری / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری بخش های عمران، موتوری و اداری
 39. مناقصه انجام عملیات رفت و روب و نظافت جداول و معابر و جمع آوری و حمل زباله - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات رفت و روب و نظافت جداول و معابر و جمع آوری و حمل زباله - نوبت دوم
 40. تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات و کمک پرستار / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات و کمک پرستار
 41. آگهی مناقصه عملیات جمع آوری و حمل پسماند از درب منازل / آگهی مناقصه عملیات جمع آوری و حمل پسماند از درب منازل
 42. آگهی مناقصه عمومی ارجاع کار امور خدماتی، نظافتی و دبیرخانه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, آگهی مناقصه عمومی ارجاع کار امور خدماتی، نظافتی و دبیرخانه نوبت دوم
 43. مناقصه عمومی خدمات مربوط به حفاری قبور ، تدفین ، تلقین ، اقامه نماز میت نظافت و.... نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خدمات مربوط به حفاری قبور ، تدفین ، تلقین ، اقامه نماز میت نظافت و.... نوبت دوم
 44. مناقصه تامین نیروی انسانی خود را در بخش خدماتی و پشتیبانی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی خود را در بخش خدماتی و پشتیبانی نوبت دوم
 45. مناقصه عمومی انجام امور خدماتی ، اداری و بهره برداری ستاد مرکزی و ادارات مناطق پنجگانه ...- چاپ دوم / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام امور خدماتی ، اداری و بهره برداری ستاد مرکزی و ادارات مناطق پنجگانه - چاپ دوم
 46. تجدید مناقصه امور نگهداری و توسعه فضای سبز و رفت و روب -تجدید نوبت اول - چاپ دوم / تجدید مناقصه , مناقصه امور نگهداری و توسعه فضای سبز و رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر -تجدید نوبت اول - چاپ دوم
 47. مناقصه پیمان تامین خدمات پشتیبانی نظافت, باغبانی , آبدارخانه , حسابدار ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیمان تامین خدمات پشتیبانی نظافت, باغبانی , آبدارخانه , حسابدار ...
 48. مناقصه تامین 8 نفر نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای مختلف سازمان / مناقصه , مناقصه تامین 8 نفر نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای مختلف سازمان
 49. تجدید مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه 5 تجدی د- 95.4.9 / تجدید مناقصه , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه 5 تجدید - 95.4.9
 50. مناقصه انجام خدمات پست امداد شهری، تعمیرات و نگهداری، امور مشترکین و... / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه انجام خدمات پست امداد شهری، تعمیرات و نگهداری، امور مشترکین و...
 51. تجدید مناقصه انجام خدمات کنتورخوانی، صدور آنی، چاپ و تحویل صورتحساب مشترکین گاز-تجدید / تجدید مناقصه عمومی,مناقصه انجام خدمات کنتورخوانی، صدور آنی، چاپ و تحویل صورتحساب مشترکین گاز
 52. ارزیابی کیفی مربوط به انجام خدمات راهبری ایستگاهها و خدمات تنظیفات ... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , ارزیابی کیفی مربوط به انجام خدمات راهبری ایستگاهها و خدمات تنظیفات ...
 53. آگهی استعلام خرید خدمات واحد لندری مجتمع آموزشی،پژوهشی و درمانی سیدالشهداء(ع) / استعلام,آگهی استعلام خرید خدمات واحد لندری مجتمع آموزشی،پژوهشی و درمانی سیدالشهداء(ع)
 54. آگهی استعلام خرید خدمات ثبت وتنظیم نسخ شبکه بهداشت ودرمان شاهین شهر ومیمه / استعلام,آگهی استعلام خرید خدمات ثبت وتنظیم نسخ شبکه بهداشت ودرمان شاهین شهر ومیمه
 55. مناقصه امور حفاظت فیزیکی ساختمان اداری و انبارهای شرکت / آگهی مناقصه , مناقصه امور حفاظت فیزیکی ساختمان اداری و انبارهای شرکت
 56. ارزیابی کیفی انجام امور خدمات ایستگاههای مسافری اداره کل راه آهن منطقه شمالغرب / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی انجام امور خدمات ایستگاههای مسافری اداره کل راه آهن منطقه شمالغربطراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ